Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
e.primarias1.ro
Caută
Limbă

ACCES RAPID

Rețele sociale

Facebook Urmăriți-ne pe Facebook

Vei fi primul care află despre activitățile primăriei sectorului 1 și alte articole cu informări și linkuri utile.

Instrumente pentru reducerea birocrației în serviciile de asistență socială la nivelul Sectorului 1

Sectorul 1 al Municipiului București a implementat, în baza Contractului de Finanțare nr. 464 din 10.03.2020, în parteneriat cu Direcția Generală de Asistență și Protecția Copilului Sectorului 1, proiectul „Instrumente pentru reducerea birocrației în serviciile de asistență socială la nivelul Sectorului 1 al Municipiului București”, Cod MySMIS 136166, cod SIPOCA 856, cofinanţat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă (POCA) 2014 – 2020, Axa prioritară: Administraţie publică şi sistem judiciar accesibile şi transparente.

Proiectul a avut un buget total de 2,192,099.94 lei, din care 2,148,257.94 lei finanțare nerambursabilă și 43,842.00 lei valoarea contribuție proprie, din care:
– 1.093.188,38 lei echivalentă cu maximum 98% din valoarea eligibilă a cheltuielilor efectuate de liderul de parteneriat;
– 1.055.069,56 lei echivalentă cu 98% maximum din valoarea eligibilă a cheltuielilor efectuate de partener.

Perioada de implementare inițială a fost de 24 de luni (10 Martie 2020 – 09 Martie 2022), dar a fost prelungită la 38 de luni (10 Martie 2020 – 10 mai 2023), în baza actului adițional nr. 3/28.11.2022.

Scopul proiectului a constat în creșterea eficienței serviciilor de asistență socială ale Sectorului 1 al Municipiului București atât prin aparatul de specialitate al Primarului S1MB cât și al subordonatelor Consiliului Local al S1MB. Creșterea gradului de acces al cetațenilor la serviciile de asistență socială, furnizarea unor instumente digitale performante si rapide care simplifică si accelereaza fluxul de lucru si implicit capacitatea de raspuns si solutionare a sarcinilor curente ale aparatului administrativ.

Fișa proiectului „Instrumente pentru reducerea birocrației în serviciile de asistență socială la nivelul Sectorului 1 al Municipiului București”
 

Obiectivele specifice

Obiectiv specific 1: Modernizarea sistemului de furnizare a serviciilor de asistenţă socială prin implementarea unei aplicații informatice de gestiune integrată şi standardizată a beneficiilor de asistenţă socială la nivelul Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti;

Obiectiv Specific 2: Creşterea eficienţei şi eficacităţii aparatului administrativ şi reducerea birocraţiei pentru cetăţenii Sectorului 1 beneficiari ai serviciilor de asistenţă socială prin creşterea gradului de operaţionalizare a documentelor din arhiva tradiţională.

Rezultatele preconizate

Rezultat de proiect R1: Registrul unic electronic al serviciilor de asistență socială – E-SAS1 – Registru electronic interoperabil, interfață unică ce asigură interogarea într-o bază de date interoperabilă care va fi integrată la nivelul tuturor compartimentelor cu atribuții în domeniul asistenței sociale, standardizează tipurile de date și extinde sistemului informatic de gestiune a beneficiilor de asistență socială la nivelul Sectorului 1 al Municipiului București, implementat;


Livrabil: https://digitalizare.dgaspc-sectorul1.ro/

Rezultat de proiect R2: Crearea unei arhive unice prin digitizarea arhivelor aferente serviciilor de asistență socială la nivelul compartimentelor cu atribuții în domeniul asistenței sociale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului S1 al MB (scanarea documentelor, indexarea/extragerea datelor relevante și organizarea acestora pentru acces automat în baze de date).

Livrabil: Raport integrare date

Livrabil: Raport preluare de date

Obiectivele contractului:

– Publicare comunicate de presă: 2 comunicări;
– Producția și distribuirea materialelor publicitare și de informare (pliante- 3.000 exemplare, afișe A3- 240 exemplare, mape A4- 100 exemplare, pixuri- 100 bucăți, bloc-notes A5- 1.000 exemplare, roll-up-uri- 2 exemplare);
– Organizarea și desfășurarea conferințe de deschidere/ lansare și de închidere a proiectului.

În septembrie 2020, a fost organizată conferința de lansare, în cadrul căreia s-au prezentat proiectul și programul de finanțare, obiectivele precum și rezultatele estimate. Conferința a fost organizată la București, unde au participat reprezentanți AMPOCA, societatea civilă, presa, mediu de afaceri precum și reprezentanți ai autorității publice.

Invitația la Conferința de lansare a proiectului „Instrumente pentru reducerea birocrației în serviciile de asistență socială la nivelul Sectorului 1 al Municipiului București”
 

Conferința de închiderea a proiectului a avut loc în data de 30 mai 2023, în București, Bd Banu Manta nr. 9. Au fost publicate comunicate de presă privind implementarea proiectului:

https://www.agerpres.ro/administratie/2023/05/31/primaria-sectorului-1-a-debirocratizat-si-digitalizat-cu-fonduri-europene-asistenta-sociala–1117664

https://www.primariasector1.ro/articole/citeste/comunicate-presa/2322/am-debirocratizat-si-digitalizat-cu-fonduri-europene-asistenta-sociala-din-sectorul-1

https://www.facebook.com/photo?fbid=565896605722749&set=a.190149369964143

În luna aprilie 2022, au fost finalizate caietele de sarcini privind achiziționarea de servicii:
– Servicii de auditare financiara cod CPV: 79212100-4. Valoarea estimativă totală a achiziției: 22.800 lei (fără TVA);
– Servicii privind crearea unei arhive unice prin digitalizarea arhivelor la nivelul Compartimentului Fond Imobiliar și Biroul Autoritate Tutelară din cadrul aparatului de specialitate al Primăriei Sector 1 Valoarea estimată totală a achiziției  : 252,100.84 lei (fără TVA);
– Servicii de dezvoltare si implementare aplicatie software registru unic electronic al serviciilor de asistenta sociala – E – SAS1 P1. Valoarea estimată totală a achiziției : 588,235.29 lei (fără TVA).

În luna mai 2022, au fost înregistrate în platforma publică de achiziții (SICAP):
– Servicii privind crearea unei arhive unice prin digitalizarea arhivelor aferente Compartimentului Fond Imobiliar și Biroul Autoritate Tutelară din cadrul aparatului de specialitate al Primăriei Sector 1- Valoarea estimată totală a achiziției  : 252,100.84 lei (fără TVA);
– Servicii de dezvoltare si implementare aplicatie software registru unic electronic al serviciilor de asistenta sociala – E – SAS1 P1– Valoarea estimată totală a achiziției : 588,235.29 lei (fără TVA).
 

În luna iunie 2022, a fost înregistrat în platforma de achiziții publice:

– Servicii de auditare financiară cod CPV: 79212100-4. Valoarea estimativă totală a achiziției : 22.800 lei (fără TVA).

În luna decembrie 2022, au fost înregistrate în platforma de achiziții publice:

– Furnizare Echipamente FEDR – PS1 – Valoarea estimativă totală a achiziției: 127.000 lei (fără TVA);

În data de 13.07.2022 a fost semnat contractul privind serviciile de auditare financiară cu SC Premier Soft Audit S.R.L. Valoarea contractului este de 7.000 lei fără TVA.

În data de 20.07.2022 a fost semnat contractul pentru servicii privind crearea unei arhive unice prin digitalizarea arhivelor la nivelul Compartimentului Fond Imobiliar și Biroul Autoritate Tutelară din cadrul aparatului de specialitate al Primăriei Sector 1 cu firma SC Zipper Services SRL. Valoarea contractului este de 143.400 lei (fără TVA).

În data de 30.12.2022 a fost semnat contractul pentru echipamente FEDC, încheiat între Primăria Sector 1 si Silmo Services SRL. Valoarea contractului este 126.999,20 (fără TVA).

Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020. Programul Operațional Capacitate Administrativă- http://www.poca.ro
Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați http://www.fonduri-ue.ro
„Conținutul acestei pagini web nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene. Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor paginii web.”

Sari la conținut