Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
e.primarias1.ro
Caută
Limbă

Rapoarte anuale, studii și cercetări

Raport locuințe sociale 2017

Dreptul la locuire adecvată este recunoscut internațional ca fiind un drept de bază al omului. Această perspectivă este motivată de faptul că lipsa accesului la locuire adecvată are repercusiuni uneori ireversibile asupra sănătății, educației, bunăstării, deținerii unui loc de muncă stabil sau participării sociale a cetățenilor. Politicile economice, sociale, de locuire au un rol important în menținerea unui grad ridicat al calității vieții, implicit în stabilirea unor direcții clare către rezolvarea problemelor locative ale persoanelor care se află în dificultatea de a accesa o locuință pe piața liberă.

Plecând de la premisa că problematica locuirii este una complexă, care necesită o abordare integrată, în acest document ne propunem ca (1) în prima parte să prezentăm cele mai relevante cadre legislative (strategii, legi) internaționale și naționale care au o componentă dedicată locuirii sociale/de stat , sau care se raportează la intersecția locuire – social, iar în (2) cea de a doua parte a documentului să prezentăm situația locuințelor sociale din Sectorul 1 și să identificăm, în urma unei evaluări a dosarelor de locuințe sociale din 2015 și 2017, caracteristicile de bază ale acestui fenomen. În ciuda faptului că acest tip de analiză poate fi limitată, considerăm că este un prim pas în încercarea de a identifica necesitățile reale legate de locuirea în Sectorul 1.

Scopul principal al acestui demers este legat de formularea unor direcții la nivel local care să ducă la exercitarea cât mai extinsă a dreptului la locuire al cetățenilor și cetățenelor din Sectorul 1, în special a persoanelor cu venituri reduse.

Raport locuințe sociale 2017

Sari la conținut