Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
e.primarias1.ro
Caută
Limbă

Reabilitarea și modernizarea Pieței 1 Mai

O nouă piață Sectorului 1 va renaște. Primăria Sectorului 1 va reface, moderniza și refuncționaliza Piața 1 Mai pentru a răspunde în cel mai înalt grad nevoilor comunității locale. Consiliul Local Sector 1 a aprobat, în ședința din data de  28.12.2023 proiectul privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico- economici ai obiectivului de investiții „Modernizare și  refuncționalizare/realizare construcție nouă – Piața 1 Mai, Sector 1, București”.

Potrivit proiectului va fi reabilitată hala veche și vor fi valorificate elementele valoroase, cu păstrarea actualei funcțiuni de piață cu spațiu public.

Cele mai importante lucrări care vor fi realizate la Piața 1 Mai, astfel cum sunt prevăzute în Studiul de Fezabilitate și Documentația Tehnico-Economică, sunt următoarele:

– demolarea corpurilor de clădire construite după anii 2000 și 2010;

– aducerea la starea iniţială a întregului teren;

– consolidarea și reabilitarea corpului – Hala istorică;

– construirea unui corp nou de clădire;

– refacerea branșamentelor și a racordurilor de utilități (alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu energie electrică, gaze naturale etc;

– amenajarea acceselor auto şi pietonale, în interiorul pieței;

– sistematizarea terenului și amenajarea peisagistică a zonelor verzi ale terenului.

În realizarea investiției, administrația locală a Sectorului 1 a avut în vedere și amenajarea de noi spații verzi și adoptarea de soluții prietenoase cu mediul pentru creșterea calității vieții locuitorilor. Astfel, proiectul propune  folosirea terasei de acoperire de peste piață cu rolul de parc, iar piața va fi echipată cu tehnologii moderne care vor reduce consumul de energie și de apă.

Totodată, în proiect sunt prevăzute elemente de signalistică şi iluminat exterior care să se integreze din punct de vedere arhitectural în imaginea de ansamblu a pieței. În plus, dorim să aducem și noi locuri de relaxare și de alimentație publică, care pot funcționa independent de piață, cu scopul de a capta un public mai larg.

Sari la conținut