Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
e.primarias1.ro
Caută
Limbă

Formulare utile Resurse Umane

18.01.2023 Formular înscriere personal contractual download
27.11.2020 FIŞA DE EVALUARE a performanţelor profesionale individuale ale personalului angajat cu contract individual de muncă download
09.11.2020 Fișa postului funcționar public anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 download
31.08.2020 RAPORT DE EVALUARE a performanțelor profesionale individuale ale funcționarilor publici pentru activitatea desfășurată începând cu 1 ianuarie 2020- EXECUȚIE download
31.08.2020 RAPORT DE EVALUARE a performanțelor profesionale individuale ale funcționarilor publici pentru activitatea desfășurată începând cu 1 ianuarie 2020- CONDUCERE download
23.07.2020 Fișa postului funcționar public anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 download
23.07.2020 Formular înscriere concurs/examen funcționari publici anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 download
15.03.2019 RAPORT DE EVALUARE a performantelor profesionale individuale ale functionarilor publici de execuție potrivit Hotărârii Guvernului României nr. 132/2019 download
15.03.2019 RAPORT DE EVALUARE a performantelor profesionale individuale ale functionarilor publici de conducere potrivit Hotărârii Guvernului României nr. 132/2019 download
11.02.2019 RAPORT DE EVALUARE a performantelor profesionale individuale ale functionarilor publici de conducere download
11.02.2019 RAPORT DE EVALUARE a performantelor profesionale individuale ale functionarilor publici de execuție download
16.05.2018 Declarație pe propria răspundere privind neapartenența politică download
17.11.2017 Declarație pe propria răspundere cf. OUG 24/2008 download
17.11.2017 Declarație pe propria răspundere cf. LG 290 pe 2004 download
23.10.2017 Adeverință vechime în muncă și în specialitatea studiilor conform cf. Anexei 2D la Hot 611/2008 download
23.10.2017 Declarație cazier judiciar download
01.01.2016 Formularul B- Dosar profesional funcționar public download
01.01.2016 Formularul C- Dosar profesional funcționar public download
01.01.2016 Formularul D- Dosar profesional funcționar public download
01.01.2016 RAPORT DE EVALUARE a performantelor profesionale individuale ale personalului angajat cu contract individual de muncă download
01.07.2015 Declarație avere conform Legii nr. 176/2010 download
01.07.2015 Declarație interese conform Legii nr. 176/2010 download
Sari la conținut