Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
e.primarias1.ro
Caută
Limbă

Comisii de specialitate locuinte sociale

Comisiile constituite la nivelul Compartimentului Fond Imobiliar

Comisii mixte

  • Comisia Sectorului 1 pentru analiza solicitărilor și atribuirea de locuințe din fondul locativ de stat conform prevederilor Legii nr. 114/1996 a locuinței, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii Guvernului României nr. 1275/2000, cu modificările și completările ulterioare.

Membrii comisiei:– Președinte Păiuși Oliver Leon, Viceprimar al Sectorului 1;
– Membru titular Oana Iacob, consilier local;
– Membru titular Marian Aurelian Bârgău, consilier local;
– Membru titular Adrian Viorel Oianu, consilier local;
– Membru titular Adriana Dina, consilier juridic, Serviciul Legislație și Avizare Contracte;
– Membru titular Nicoleta Voicu, Director General Adjunct, DGASPC Sector1;
– Membru titular Cristina Coman, consilier superior, Compartiment Fond Imobiliar.

  • Comisia Sectorului 1 pentru verificarea conformității locative

Membrii comisiei:– Sorete Arbore-Otilia, consilier local;
– Oianu Adrian Viorel, consilier local;
– Ozata Alev Burhan, consilier local;
– Matache Gabriela Mihaela, Șef Serviciu Corp Control Managementul Calității Serviciilor Sociale, DGASPC Sector 1;
– Costachi Liliana Livia, polițist local, Biroul Prevenire Situații de Urgență, Poliția Locală Sector 1;
– Stanciu Larisa Laura Ruxandra, Coordonator Compartiment Fond Imobiliar.

Sari la conținut