Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
e.primarias1.ro
Caută
Limbă

Facilitarea accesului la servicii integrate de educație, sănătate, ocupare și abilitare pentru persoanele vulnerabile din Sectorul 1

În baza Contractului de Finanțare nr. 28 din 29.04.2022 semnat cu Fondul Român de Dezvoltare Socială, Sectorul 1 al Municipiului București implementează Proiectul ”Facilitarea accesului la servicii integrate de educație, sănătate, ocupare și abilitare pentru persoanele vulnerabile din Sectorul 1”, Cod proiect PN1044. 

Având un buget total de 1.897.907,40 lei, din care 1.897.907,40 lei finanțare nerambursabilă, proiectul se derulează pe o perioadă de 24 de luni – 01 mai 2022 – 30 aprilie 2024 – și este finanțat prin Granturile Spațiului Economic European (SEE).

Fișa proiectului – „Facilitarea accesului la servicii integrate de educație, sănătate, ocupare și abilitare pentru persoanele vulnerabile din Sectorul 1”

Afișul proiectului – ”Facilitarea accesului la servicii integrate de educație, sănătate, ocupare și abilitare pentru persoanele vulnerabile din Sectorul 1”

Pliantul proiect- ”Facilitarea accesului la servicii integrate de educație, sănătate, ocupare și abilitare pentru persoanele vulnerabile din Sectorul 1”

Obiectivul general al proiectului îl constituie dezvoltarea unui sistem integrat și inovator de servicii de calitate care să asigure creșterea incluziunii și abilitarea persoanelor de etnie romă în comunitățile de romi identificate din Sectorul 1 al Municipiului București.

Obiective specifice ale proiectului PN1044:

Obiectivul specific 1: Creșterea accesului la servicii sectoriale și integrate pentru 600 de persoane în situații de vulnerabilitate, din care cel puțin 400 (2/3) de etnie romă, din 3 cartiere ale Sectorului 1, în 24 de luni.

Obiectivul specific 2: Abilitarea/împuternicirea a 30 de persoane de etnie romă, cu accent pe femei tinere rome, din Sectorul 1, în 13 de luni.

Obiectivul specific 3: Îmbunătățirea competențelor a 11 specialiști și voluntari implicați în lucrul cu persoane de etnie romă din Sectorul 1, pentru creșterea calității serviciilor oferite și a nivelului de incluzivitate al autorităților și instituțiilor publice din Sectorul 1, în 20 luni.

Rezultatele preconizate ale proiectului:

600 de persoane vulnerabile, din care cel puțin 400 de etnie romă, vor avea acces la servicii de educație, sănătate, ocupare și asistență socială:

● 8 persoane vor avea documente de identitate noi;

● 200 de copii vor beneficia de servicii educaționale pentru prevenirea părăsirii timpurii a școlii;

● 150 de persoane de etnie romă (plus 150 majoritari) vor beneficia de servicii de ocupare;

● 11 specialiști și voluntari care lucrează cu persoane de etnie romă își vor îmbunătăți competențele;

● 30 de persoane de etnie romă vor beneficia de măsuri de abilitare;

● 2 experți și lideri de etnie romă vor fi instruiți;

● vor fi organizate două campanii de sensibilizare a populației de etnie romă pe teme de educație și parenting (100 de beneficiari);

● 100 de persoane de etnie romă vor participa la campanii de conștientizare.

Ce vom face prin acest proiect?

Prin acest proiect, administrația locală a Sectorului 1 își propune să dezvolte un sistem integrat și inovator de servicii de calitate prin care să asigure creșterea incluziunii și abilitarea persoanelor de etnie romă în comunitățile de romi identificate din Sectorul 1, creșterea accesului la servicii sectoriale și integrate pentru 600 de persoane în situații de vulnerabilitate, din care cel puțin 400 de etnie romă, din trei cartiere ale Sectorului 1: Giulești Sârbi, Chitila/Chitila Triaj și  Străulești.

O componentă importantă a acestui proiect o constituie cea educațională prin identificarea și reducerea riscului de abandon al preșcolarilor care locuiesc pe raza Sectorului 1 și sunt în situație de vulnerabilitate, prin crearea unui mecanism de prevenire și combatere a absenteismului și abandonului școlar.

În acest proiect sunt angrenați mai mulți parteneri: Fundația Viață și Lumină, Asociația E-Romnja și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Sector 1. Reprezentanții acestor entități s-au constituit într-o echipă mobilă care efectuează vizite în comunitățile de romi pentru a face anchete sociale, pentru a identifica nevoile fiecărui membru al familiei și pentru a întocmi un plan personalizat de intervenție. În proiect sunt incluși 200 de copii, dintre care 150 de copii romi și 50 de copii români. Aceștia vor beneficia de mediere școlară, consiliere vocațională, consiliere școlară, psihologică, mentorat, sprijin material (pachete cu hrană, decontare transport pentru a ajunge copiii la școală, îmbrăcăminte și încălțăminte pentru copiii înscriși în sistemul de educație).

De asemenea, părinții acestor copii vor fi consiliați pentru a sprijini parcursul educațional al elevului și va fi mediată relația familie-școală-DGASPC Sector 1 în vederea strângerii colaborării în procesul de prevenire a abandonului școlar. Elevii care vor continua educația vor intra într-un program de mentorat asigurat de către voluntarii Fundației Viață și Lumină.

Rezultate înregistrate până în acest moment

● Au fost încheiate convenții de colaborare cu următoarele unități de învățământ:

  • Școala Gimnazială nr.183;
  • Școala Specială nr. 8;
  • Școala Gimnazială nr. 13;
  • Școala Gimnazială nr. 153;
  • Școala Gimnazială nr. 162;
  • Școala Gimnazială nr. 184.

● S-au realizat convenții de colaborare cu următoarele instituții:

  • Agenția Locală pentru Ocuparea Forței de Muncă Sectorul 1;
  • Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1;
  • Complexul Multifuncțional Caraiman – Centrul medical al comunității Sectorului 1.

● Echipa mobilă a mers pe teren în vederea identificării beneficiarilor din comunitățile vizate în proiect: au fost realizate 340 de anchete sociale (140 adulți și 200 de copii – 150 copii romi, restul majoritari) și au fost întocmite 311 planuri personalizate de intervenție;

● Au fost identificate, selectate și monitorizate 8 persoane din comunitățile vizate în vederea obținerii documentelor de identitate și au fost deja obținute cărțile de identitate pentru aceste persoane care au beneficiat și de servicii de mediere sanitară (4 persoane de etnie romă și 4 persoane de etnie română);

● Au fost identificate 140 de persoane care pot beneficia de servicii de ocupare;

● Au fost distribuite 200 de pachete cu sprijin material – ghiozdan și rechizite școlare pentru beneficiarii incluși în proiect;

● Au fost distribuite 200 de pachete cu sprijin material – haine și încălțăminte pentru beneficiarii incluși în proiect;

● Au fost distribuite pachete cu sprijin material către 200 de beneficiari copii și către 88 de beneficiari adulți;

● Au fost furnizate servicii de mediere sanitară către 279 de beneficiari ai proiectului (200 copii și 79 adulți);

● S-a realizat consiliere psihologică pentru 42 de copii și consiliere vocațională pentru 16 copii;

Totodată, tot ca rezultate înregistrate în cadrul proiectului amintim:

● 11 specialiști și voluntari din partea PP și partenerilor au fost formați profesional pentru îmbunătățirea abilităților de lucru cu persoane de etnie romă și alte grupuri vulnerabile existente la nivelul comunităților. Cursul de formare profesională s-a axat atât pe dezvoltarea abilităților de tip ”soft skils” (comunicare, asertivitate, empatie, managementul conflictelor), cât și pe tematici de lucru cu persoane de etnie romă (cultura și tradițiile romilor, stereotipuri cu privire la etnicii romi, nediscriminare și egalitate de șanse);

● Pentru a crea un spațiu de dialog și informare cu privire la nevoile persoanelor de etnie romă, Asociația E-Romnja a organizat 3 întâlniri cu reprezentanții comunității rome din cartierele Chitila, Giulești și Străulești pe tematici din sfera facilitării comunitare și combaterii discriminării. Scopul acestor cafenele publice a fost acela de a cunoaște, identifica, discuta și prioritiza problemele cele mai importante pentru comunitate. La întâlniri au participat atât femei rome și nerome, cât și bărbați romi și neromi din cele trei comunități de implementare a proiectului, care își doresc să se implice în activitățile proiectului și, mai mult, își doresc ca problemele lor să fie ascultate și rezolvate;

● În perioada 21-22 august 2023, Asociația E-Romnja a organizat activitatea de instruire a celor 5 mentore și a femeilor care formează grupul de inițiativă, selectate după criterii stabilite (interes pentru implicare în comunitate, disponibilitate de timp). Cele 2 ateliere de instruire au fost centrate pe teme specifice de leadership comunitar, reprezentare, comunicare, construire rețele și alianțe, antidiscriminare. Scopul lor l-a reprezentat susținerea femeilor rome din cele 3 comunități – Chitila, Străulești și Giulești – pentru a deveni lidere comunitare și pentru a participa la ședințe de consiliu local sau la evenimente/conferințe organizate în București de către organizații neguvernamentale pe teme precum violența domestică, egalitate de gen, drepturile omului, sănătate reproductivă etc.

Proiectul beneficiază de un grant oferit de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE în cadrul Programului “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”.

Pentru mai multe informații legate de Programul de Dezvoltare Locală, vă rugăm să accesați https://dezvoltare-locala.frds.ro/

Pentru informații detaliate legate de programele finanțate prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021, vă invităm să vizitați https://www.eeagrants.ro/ și https://eeagrants.org/ 

Material realizat cu sprijinul financiar al Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021. Conținutul acestuia (text, fotografii, video) nu reflectă opinia oficială a Operatorului de Program, a Punctului Național de Contact sau a Oficiului Mecanismului Financiar. Informațiile și opiniile exprimate reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorului/autorilor.   

Sari la conținut