Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
e.primarias1.ro
Caută
Limbă

Descărcare formulare

Direcţia Publică de Evidenţă a Persoanelor şi Stare Civilă Sector 1


Informatii utile privind eliberarea actului de identitate:

 1. Contravaloarea actelor de identitate
 2. Dovada adresei de domiciliu
 3. Eliberarea Actului de Identitate in caz de pierdere, furt, distrugere
 4. Eliberarea Cartii de Identitate Provizorii
 5. Eliberarea Actului de Identitate la expirarea termenului de valabilitate, a datelor de stare civila, modificarea datelor de stare civila, anularea documentului, schimbarea sexului sau a fizionomiei
 6. Eliberarea Actului de Identitate la implinirea varstei de 18 ani
 7. Eliberarea Actului de Identitate la schimbarea domiciliului
 8. Eliberarea Actului de Identitate la schimbarea domiciliului din strainatate in Romania
 9. Eliberarea Actului de Identitatea la implinirea varstei de 14 ani
 10. Eliberarea Cartii Identitate la dobandirea cetateniei Romane
 11. Eliberearea Cartii de Identitate Provizorii persoanelor cu domiciliu in strainatate
 12. Inscrierea in Actul de Identitate a mentiunii de resedinta
 13. In atentia cetatenilor

Formulare:

 1. Cerere pentru Eliberarea Actului de Identitate
 2. Cerere pentru eliberarea Actului de Identitate ca urmare a schimbarii domiciliului din strainatate in Romania
 3. Cerere pentru eliberarea actului de identitate cetatenilor romani cu domiciliul in strainatate si resedinta in Romania
 4. Cerere pentru Inscrierea in Actul de Identitate a Mentiunii privind Stabilirea Resedintei

NOTĂ
– Cererile sunt oferite, în mod gratuit, la ghişeele serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor sau sunt disponibile, în format electronic, pe acest site.
– În cazul tipăririi cererilor de pe site, acestea trebuie să fie în format A4 , iar cele două pagini trebuie să se regăsească pe aceeaşi foaie (faţă şi verso).

Eliberarea actelor de stare civilă pentru locuitorii sectorului 1

 1. Cerere eliberare certificat de nastere pentru titular act
 2. Cerere eliberare certificat de nastere prin imputernicit
 3. Cerere eliberare certificat de nastere pentru copil minor
 4. Cerere eliberare certificat de nastere prin imputernicit pentru copil minor
 5. Cerere eliberare certificat de casatorie pentru titular act
 6. Cerere eliberare certificat de casatorie prin imputernicit
 7. Cerere eliberare certificat de deces
 8. Cerere eliberare certificat de deces prin imputernicit
 9. Declarație de recunoaștere și de stabilire a numelui de familie al copilului din afara căsătoriei
 10. Declarație de stabilire a numelui de familie al copilului din căsătorie
 11. Declarație de stabilire a domiciliului copilului
 12. Cerere de înregistrare tardivă a nașterii

NOTĂ
– Declarație de recunoaștere și de stabilire a numelui de familie al copilului din afara căsătoriei și declarația de stabilire a numelui de familie al copilului din căsătorie, se semneaza de ambii părinți în fața ofițerului de stare civilă.

Transcrierea actelor de stare civilă înregistrate la autorităţile locale din străinătate

 1. Formular cerere transcriere titular
 2. Declaraţie că nu a mai solicitat transcrierea (ANEXA Nr. 35)
 3. Formular cerere transcriere imputernicit

Compartiment Publicitate și Autorizații


 1. CERERE PENTRU AVIZ PUBLICITATE TEMPORARĂ

Serviciul Legalizare, Avizare Contracte


 1. Cerere deschiderea procedurii succesorale

Serviciul Avize Acorduri Autorizații- Direcția Investiții


 1. Cerere emitere aviz al Primarului Sectorului 1
 2. Cerere emitere aviz de amplasare

Cantina Centrală de Ajutor Social


 1. Cerere aprobare masa la Cantina Centrala
Sari la conținut