Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
e.primarias1.ro
Caută
Limbă

Declarația de politică în domeniul calității

DECLARAȚIA DE POLITICĂ ȘI ANGAJAMENTUL CONDUCERII

SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

PRIVIND SISTEMUL DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII

Managementul de la cel mai înalt nivel al Sectorului 1 al Municipiului București a stabilit, ca principală direcție a politicii sale manageriale, realizarea unor servicii de administrație publică de calitate, în condiții de transparență, legalitate, eficacitate și eficiență, care să satisfacă necesitățile, așteptările și cerințele locuitorilor Sectorului 1.

Pentru îmbunătățirea continuă a performanței Sectorului 1 al Municipiului București, în domeniul calității serviciilor, și pentru păstrarea unui echilibru între cerințele sociale, economice și de mediu, precum și pentru crearea unui sistem performant de control intern managerial, în conformitate cu prevederile OSGG nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial și integrarea cu sistemul de management al calității, primarul Sectorului 1 decide realizarea următoarelor obiective generale:

  • Implementarea sistemului de management al calității și performanței, conform Standardului SR EN ISO 9001:2015 din cadrul Proiectului “Implementarea instrumentelor de management al calității și performanței pentru standardizarea proceselor și serviciilor orientate către cetățeni la nivelul Sectorului 1 al Municipiului București”, cod MySMIS 154777, cod SIPOCA 1256;
  • Conformarea cu cerințele legale și de reglementare aplicabile tuturor proceselor și activităților Sectorului 1 al Municipiului București, promovarea abordării bazate pe proces, a principiilor dezvoltării durabile, egalității de șanse și a îmbunătățirii continue pentru serviciile de administrație publică prestate;
  • Dezvoltarea unei strategii de management al riscului pentru a susține și a consolida angajamentul față de reușita misiunii instituției, a valorilor strategice și a obiectivelor stabilite;
  • Instruirea și conștientizarea personalului privind managementul calității;
  • Certificarea sistemului de management al calității în conformitate cu cerințele ISO 9001:2015 – „Sisteme de management al calității. Cerințe” și îmbunătățirea continuă a acestuia.

Obiectivele generale în domeniul calității sunt corelate cu obiectivele măsurabile și indicatorii de performanță stabiliți la fiecare nivel și funcție relevantă din cadrul instituției, a căror realizare se analizează pentru adecvarea continuă a politicii.

Politica și obiectivele referitoare la calitate sunt compatibile cu contextul și direcția strategică a Sectorului 1 al Municipiului București, acestea fiind comunicate în cadrul instituției, înțelese și aplicate de către toți salariații.

PRIMARUL SECTORULUI 1,

CLOTILDE-MARIE BRIGITTE ARMAND

Descarca in format PDF

Sari la conținut