Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
e.primarias1.ro
Caută
Limbă

Administraţia Domeniului Public

DATE DE CONTACT

Director General: Sorina Oancea
Director adjunct: Ovidiu-Adrian BÂRGĂU

Adresă: Bd. Poligrafiei nr 4, Sector 1, București
Telefon: 031/9440
Fax: 031/9460
E-mail: secretariat@adp-sector1.ro

Website: adp-sector1.ro

Program: Luni-Vineri: 8:00 – 16:00

Program funcționare
Biroul Control, Inspecție, Avize:

Depuneri dosare:

  • Luni – Vineri: 8:00-16:00

Ridicare dosare:

  • Marți: 08:00-12:00
  • Joi: 12:00-16:00

Audiențe:

Prezentare Generală

Administraţia Domeniului Public Sector 1 (denumită în continuare A.D.P. Sector 1) a fost infiinţată în temeiul Anexei cu nr. 2 la Decretul nr.162/1973 privind normele de structură pentru unităţile de administrare a domeniului public din Municipiul Bucureşti, ca instituţie de stat cu personalitate juridică aflată în subordinea Comitetului Executiv al Consiliului Popular al Sectorului1.

A.D.P. Sector 1 asigură, în limita fondurilor bugetare aprobate, întreţinerea, amenajarea reamenajarea şi curăţenia spaţiilor verzi în privinţa cărora deţine un drept de administrare legal constituit. De asemenea, conform planului de reparaţii anual şi în limita bugetului aprobat, A.D.P. Sector 1 efectuează reparaţii la reteaua stradală aflată în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1, precum și realizarea de lucrări de reglementare a semnelor de circulaţie în vederea desfășurării normale a traficului rutier și pietonal (parcaje, semnalizare rutieră orizontală și verticală, calmatoare de viteză, de avertizare, etc.) cu avizul instituţiilor competente în domeniu.

Serviciile Administratiei Domeniului Public Sector 1 sunt destinate satisfacerii unor nevoi ale comunităţilor locale, contribuie la ridicarea gradului de civilizaţie şi confort al acestora şi grupează activităţi edilitar-gospodăreşti şi acţiuni de utilitate şi interes public local. Totodată, A.D.P. Sector 1 exercită atribuțiile prevăzute de Legea nr.24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, cu modificările și completările ulterioare și de Ordonanța Guvernului nr. 21/2002 privind gospodăria localităților urbane și rurale, cu modificările și completările ulterioare.

Sari la conținut