Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
e.primarias1.ro
Caută
Limbă

Prezentare program

Scurt istoric al locuirii sociale în Sectorul 1

Istoria locuințelor sociale din cadrul Sectorului 1 începe în anul 1996, odată cu intrarea în vigoare a Legii Locuinței nr. 114. Prin intermediul Fondului Locativ, persoanele domiciliate pe raza Sectorului 1 care respectau criteriile de eligibilitate (așa cum sunt prevăzute de lege) au avut posibilitatea de a depune cereri pentru atribuirea unei locuințe sociale.

Numeroasele evacuări din casele retrocedate de pe raza Sectorului 1, cât și existența unor persoane ale căror venituri reduse fac imposibilă achiziționarea/închirierea unei locuințe de pe piața liberă, au determinat înregistrarea a peste 7100 de solicitări pentru locuințe sociale în perioada 1996 – 2017. Ca răspuns în fața acestei realități, Consiliul Local al Sectorului 1 a hotărât în 2008 achiziționarea de locuințe de pe piața liberă, iar în 2010 a fost aprobat programul Deceniul Locuirii 2010 – 2020 care a presupus construirea a 414 locuințe sociale, din fonduri proprii, pe Șoseaua Odăi.

În ciuda acestor eforturi, numărul persoanelor din Sectorul 1 care nu au acces la locuințe pe piața liberă continua să fie unul ridicat. Astfel, anual sunt depuse aproximativ 100 de noi cereri (diferite de cele anterioare, noi beneficiari) de locuințe sociale.

În perioada 2008 – 2012, comisiile de specialitate din cadrul Sectorului 1 au atribuit 753 locuințe sociale, 58 de locuințe pentru tineri și 39 locuințe pentru persoanele evacuate.

Din locuințele atribuite, 57% (în număr de 472) sunt cele care au fost construite din fondurile Primăriei Sectorului 1 (locuințe cu destinație socială și cele dedicate tinerilor), 38% au fost achiziționate de către DGASPC Sector 1 (în număr de 339) și 5% sunt locuințe transmise de Primăria Municipiului București și locuințe reglementate prin OUG 83/2001 (în număr de 39).

Persoanele care se încadrează în criteriile de acordare a unei locuințe sociale
stabilite de Consiliul Local Sector 1 trebuie să depună dosarul
cu actele necesare la Registratura Primăriei Sectorului 1, Bulevardul Banu Manta nr. 9.

Sari la conținut