Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
e.primarias1.ro
Caută
Limbă

Corp nou de clădire la Școala Gimnazială „Ion Heliade Rădulescu”

Elevii de la Școala Gimnazială „Ion Heliade Rădulescu” vor beneficia de un nou corp de clădire și o sală de sport în imediata apropiere a unității de învățământ. Este vorba despre un imobil nou care va avea subsol, demisol, mezanin, parter și două etaje, o suprafață totală construită de 5.462 mp. Ne preocupă educația copiilor noștri și vrem să le oferim o infrastructură de calitate pentru un act educaţional la cele mai înalte standarde europene.

În prezent, această școala nu dispune de suficiente spații de învățământ, de cabinet medical propriu, de niciun laborator funcțional sau de bibliotecă. Administrația locală a decis extinderea acesteia pe un teren ce aparținea Administrației Domeniului Public Sector 1 (din Bd. Ion Mihalache nr. 28).

Primăria Sectorului 1 a semnat, în data de 23 decembrie 2022, contractul pentru construirea unui corp nou care va avea 27 de săli de clasă și laboratoare, un loc în care vor învăța simultan 650 de elevi, cancelarie, sală de sport, spații tehnice, grupuri sanitare, tot ce este necesar pentru o școală modernă.

Staționarea autovehiculelor se va realiza în parcarea publică din dreptul Parcului Kiseleff și tot în cadrul parcării se va proiecta o zonă de „drop-off” pentru elevi. Spațiile libere vizibile din circulațiile publice, precum și din grădina publică vor fi tratate ca grădini de fațadă și va fi asigurată o suprafață de 30% spațiu verde plantat. Terasele acoperișurilor construcțiilor vor fi, de asemenea, plantate.

Pentru derularea proiectului, Primăria Sectorului 1 a obținut Certificatul de Urbanism nr. 141/2001405/07.02.2022, în scopul: “Demolare construcții existente și construire corp clădire în scopul desfășurării activităților școlare de către Școala Gimnazială Ion Heliade Rădulescu, refacere împrejmuire, organizare de șantier pe terenul situat în bd. Ion Mihalache nr. 28, sector 1”.

Menționăm faptul că începând cu data de 25 ianuarie 2023  a fost emis ordinul de începere a serviciilor de proiectare pentru această investiție, iar în prezent ne aflăm în stadiul în care sunt  depuse documentațiile în vederea obținerii avizelor și acordurilor conform Certificatului de Urbanism menționat anterior, necesare pentru obținerea Autorizației de Construire și Demolare. 

Având în vedere faptul că locația se află în Zona Protejată nr. 84, parcuri istorice, Parcul Delavrancea, timpul necesar obținerii avizelor/acordurilor/autorizației este semnificativ majorat, din cauza  unor proceduri de verificare și avizare a lucrărilor propuse ce nu depind de instituția noastră.

Conform condițiilor contractuale, durata de execuție a lucrărilor de construcții și instalații este de 18 luni de la data emiterii ordinului de începere efectivă a lucrărilor, iar acesta se face numai după obținerea Autorizației de Construire, conform legislației în vigoare.

Sari la conținut