Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
e.primarias1.ro
Caută
Limbă

POLITICA ANTI-MITĂ

POLITICA ANTI-MITĂ

Sectorul 1 al Municipiului București

Managementul de la cel mai înalt nivel al Sectorului 1 al Municipiului București, hotărăște proiectarea și implementarea sistemului de management anti-mită în conformitate cu standardul internațional ISO 37001:2017 și se angajează pentru implementarea unei culturi de toleranță zero față de mită în procesele și activitățile de administrație publică derulate în cadrul instituției.

Pentru îmbunătățirea capacității administrative de a detecta fraudele prin implementarea unor instrumente de lucru  viabile și pentru asigurarea unei conduite la nivelul instituției față de angajați și față de partenerii noștri, care să reflecte integritatea și lipsa suspiciunilor din punct de vedere legal sau moral, Primarul Sectorului 1 decide realizarea următoarele obiective generale:

 • Proiectarea, implementarea și certificarea sistemului de management anti-mită în conformitate cu standardul internațional ISO 37001:2017, în cadrul proiectului: “Îmbunătățirea capacității administrative locale prin dezvoltarea, implementarea și promovarea măsurilor anticorupție”, cod MySMIS 152134, cod SIPOCA 1151.
 • Instruirea personalului din cadrul Sectorului 1 al Municipiului București privind cerințele sistemului de management anti-mită conform SR ISO 37001:2017 și conștientizarea cu privire la necesitatea preocupărilor de semnalare a cazurilor de mituire, inclusiv asigurarea lipsei represaliilor, discriminării sau acțiunilor disciplinare.
 • Elaborarea documentelor și implementarea sistemului de management anti-mită, fără compromisuri, în cadrul instituției și în relația cu partenerii, pentru a evita sancțiunile, pierderea reputației și neîncrederea.
 • Tratarea tuturor preocupărilor și a cazurilor de mituire din cadrul Sectorului 1 al Municipiului București.
 • Conformarea cu cerințele legale anti-mită în vigoare și cu Strategia Națională Anticorupție.
 • Consolidarea cunoștințelor partenerilor privind beneficiile conformării față de cerințele sistemului de management anti-mită.

La baza acțiunilor Sectorului 1 al Municipiului București se află prevederile legislative, precum și principiile etice ale instituției. Regulamentele Sectorului 1 al Municipiului București, aprecierea valorilor, respectul și conduita ireproșabilă în toate domeniile reprezintă fundamentul desfășurărilor activităților în cadrul instituției noastre. Aceste principii sunt valabile pentru toți angajații instituției, indiferent de poziție și ierarhie.

În scopul realizării politicii și a obiectivelor anti-mită, Primarul Sectorului 1 al Municipiului București se angajează pentru:

 • asigurarea că sistemul de management anti-mită, inclusiv politica și obiectivele, sunt stabilite, implementate, menținute și analizate pentru a trata în mod adecvat riscurile de mituire;
 • asigurarea că cerințele sistemului de management anti-mită sunt integrate în procesele Sectorului 1 al Municipiului București și că sistemul de management anti-mită este conceput în mod adecvat;
 • asigurarea resurselor necesare funcționării eficace a sistemului de management anti-mită;
 • conștientizarea personalului instituției pentru a contribui la eficacitatea sistemului de management anti-mită accentuând importanța conformării cu cerințele acestuia și promovarea culturii anti-mită în cadrul Sectorului 1 al Municipiului București;
 • crearea și menținerea unui mecanism de semnalare a preocupărilor de mituire, încurajarea semnalării lor, asigurând că niciun membru al personalului care semnalează aceste preocupări nu este supus represaliilor, discriminării sau acțiunilor disciplinare.
 • comunicarea în cadrul instituției și în rândul partenerilor a politicii anti-mită.

Toți angajații conștientizează că, neconformarea cu legislația anti-mită, precum si nerespectarea prezentei politici anti-mită și a documentelor sistemului de management anti-mită al instituției, atrage răspunderea disciplinară, administrativă, penală și civilă stabilită de legislația în vigoare și documentele interne ale Sectorului 1 al Municipiului București.

Managementul de la cel mai înalt nivel a delegat Consilierului de integritate atribuțiile funcției de conformare anti-mită, i-a acordat acestuia autoritatea și independența necesară realizării atribuțiilor pe linia sistemului de management anti-mită.

Managementul de la cel mai înalt nivel al Sectorului 1 al Municipiului București își asumă angajamentul în ceea ce privește menținerea și îmbunătățirea continuă a sistemului de management anti-mită în conformitate cu cerințele standardului SR ISO 37001:2017.

Politica şi obiectivele sistemului de management anti-mită sunt compatibile cu contextul și direcția strategică a Sectorului 1 al Municipiului București, acestea fiind comunicate în cadrul instituției,  înţelese şi aplicate de către toţi salariaţii.

Aprob,

PRIMAR

Clotilde Marie Brigitte ARMAND

Descarca in format PDF

Sari la conținut