Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
e.primarias1.ro
Caută
Limbă

Ajutoare de căldură pentru 2600 de familii din Sectorul 1

Publicat: 18.12.2012

Aproape 2600 de familii cu venituri reduse din Sectorul 1 beneficiază de ajutoare pentru încălzirea locuinţei în perioada sezonului rece.

Până în prezent s-au aprobat 1037 de cereri pentru acordarea ajutorului în vederea încălzirii locuinţei cu energie termică, 1188 de cereri pentru încălzirea cu gaze naturale şi 365 pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni şi combustibili petrolieri.

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 a primit un total de 2689 de cereri privind acordarea ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei cu gaze, lemne şi energie termică, însă 99 din totalul cererilor nu au fost validate întrucât nu au fost îndeplinite condiţiile legale de acordare.

Ajutoarele pentru încălzirea locuinţei cu energie termică, gaze naturale, lemne, cărbuni şi combustibili petrolieri se acordă, pentru perioada noiembrie 2012 – martie 2013, pe bază de cerere/declaraţie pe propria răspundere privind componenţa familiei şi veniturile acesteia. La completarea cererii, titularul are obligaţia de a menţiona corect componenţa familiei, veniturile membrilor acesteia, precum şi bunurile mobile şi imobile deţinute.

Pentru acordarea ajutorului pesoanelor care folosesc drept combustibil energia termică, limita venitului mediu net lunar pe membru de familie trebuie să fie de 786 lei în cazul familiilor şi 1.082 lei în cazul persoanei singure.

Pentru persoanele care se încălzesc cu gaze naturale, lemne, cărbuni şi combustibili petrolieri, limita venitului net pe membru de familie trebuie să fie de 615 lei atât în cazul familiilor cât şi în cazul persoanei singure.

La stabilirea venitului net mediu lunar pe membru de familie, după caz, al persoanei singure, se iau în considerare toate veniturile pe care membrii acesteia le realizează, inclusiv cele care provin din drepturi de asigurări sociale de stat, asigurări de șomaj, obligații legale de întreținere, indemnizații, alocații și ajutoare cu caracter permanent și alte creanțe legale, cu excepția ajutorului social prevăzut de Legea nr. 416/2001, cu modificările și completările ulterioare, a burselor de studiu și a burselor sociale, precum și a sprijinului financiar prevăzut de Hotărârea Guvernului nr. 1.488/2004 privind aprobarea criteriilor și a cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului național de protecție socială "Bani de liceu", cu modificările și completările ulterioare.

Pentru mai multe informaţii privind acordarea ajutoarelor pentru căldură, puteți contacta Direcţia Prevenire din subordinea DGASPC Sector 1, Bd. Mareşal Averescu nr. 17, telefon: 021/223.41.97 interior 148.

Serviciul Imagine, Cultură, Presă și Informatică
Tel. fix: 021/222.36.24
E-mail: presa.primaria1@gmail.com

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Sari la conținut