Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
e.primarias1.ro
Caută
Limbă

Comunicat – Anunt – Concurs pentru ocuparea unor posturi contractuale

Publicat: 03.08.2006

PRIMĂRIA SECTORULUI 1 ORGANIZEAZĂ CONCURS ÎN CONDIŢIILE LEGII, PENTRU OCUPAREA URMĂTOARELOR POSTURI CONTRACTUALE:

 

 

Direcţia Resurse Umane

– inspector de specialitate III – 1 post

 

 

Direcţia Inspecţie

– inspector de specialitate – 1 post

– referent IA – 1 post

 

 

Biroul Branşamente

– inspector de specialitate III – 1 post

– referent IA – 1 post

 

 

 

CONCURSUL SE VA DESFĂŞURA ÎN DATA DE 07-08.08.2006, ORA 9.00, LA SEDIUL PRIMĂRIEI SECTORULUI 1 DIN BULEVARDUL BANU MANTA NR. 9.

 

Condiţii de participare:

 

 

BIBLIOGRAFIE PENTRU OCUPAREA POSTURILOR CONTRACTUALE VACANTE

 

 

DIRECŢIA RESURSE UMANE

 

 

1. Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare ;

 

2. Legea nr.188/1999 republicată, privind Statutul funcţionarilor publici ;

 

3. O.U.G.R. nr. 1 privind unele măsuri pentru întărirea capacităţii administrative a României pentru integrarea în Uniunea Europeană ;

 

4. O.G.R. nr. 2/2006, privind reglementarea drepturilor salariale şi a altor drepturi ale funcţionarilor publici pentru anul 2006;

 

5. O.G.R. nr. 3/2006 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2006 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi persoanlului salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică ;

 

 

 

DIRECŢIA INSPECŢIE

 

 

1. Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare ;

 

2. Legea nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei – CARTEA I, TITLUL IV, CAPITOLUL I, CAPITOLUL II SECTIUNEA 1, SECTIUNEA a 4-a, CAPITOLUL III SECTIUNEA 1, SECTIUNEA a 5-a, CAPITOLUL VI, CAPITOLUL VII ;

 

3. Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, modificata si completata prin Legea nr. 161/2003 ;

 

4. Legea nr. 115/1996 privind declararea si controlul averii demnitarilor, magistratilor, functionarilor publici si a unor persoane cu functii de conducere, modificata si completata prin Legea nr. 161/2003 ;

 

5. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public si normele metodologice de aplicare aprobate prin H.G.R nr. 123/2002 ;

 

6. O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor, modificata si aprobata prin Legea nr. 233/2002 ;

 

7. Codul Civil, Cartea II, Titlul IV, Capitolul I – despre servituti ce se nasc din situatia locurilor , Capitolul II – despre servituti stabilite de lege ;

 

8. O.U.G. nr. 2/2001, privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor ;

 

9. Legea 50/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor (Legea 453/2001, Legea 401/2003) ;

 

10. Ordinul nr. 63/N/98, privind obligatia afisarii la loc vizibil a panoului de identificare a investitiei ;

 

11. H.C.G.M.B. nr. 22/1997, privind aprobarea regulamentului local pentru construirea si amplasarea firmelor si reclamelor publicitare ;

 

12. Legea nr. 29/1990, privind contenciosul administrativ ;

 

13. Legea nr. 213/1998, privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

 

14. H.G.R. nr. 273/1994, privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatiilor aferente acestora ;

 

15. Ordinul M.L.P.T.L. nr. 1943/2001, privind normele de aplicare a legii 50/1991.

 

 

 

BIROUL BRANŞAMENTE

 

 

1. Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare ;

 

2. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public si normele metodologice de aplicare aprobate prin H.G.R nr. 123/2002 ;

 

3. O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor, modificata si aprobata prin Legea nr. 233/2002 ;

 

4. Legea 50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii si unele masuri pentru realizarea constructiilor – cu modificarile si completarile ulteioare ;

 

5. Ordinul M.T.C.T. nr. 1430/2005 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii 50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare nr.825 din 13.09.2005 ;

 

6. Codul Civil (servituti de vedere, distante si lucrarile intermediare cerute pentru oarecare constructii.) ;

 

7. Legea 571/23.12.2003 privind Codul Fiscal, publicata in M.O. nr. 927/27.12.2003;

 

8. HCGMB nr. 126/2004 privind conditiile de refacere a sistemului rutier si pietonal de pe teritoriul Municipiului Bucuresti;

 

9. HCGMB nr. 105/2006 privind amplasarea pe domeniul public a retelelor tehnico-edilitare si a echipamentelor tehnice aferente.

 

 

NOTA: La pregatirea examenului se va avea in vedere posibilitatea rezolvarii in timpul examinarii a unei solicitari de intocmire certificat de urbanism, autorizatie de construire/desfiintare (redactata pe calculator)

 

 

 

Biroul de Presa


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Sari la conținut