Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
e.primarias1.ro
Caută
Limbă

Comunicat de presa

Publicat: 13.01.2005
Primăria Sectorului 1 informează agenţii economici că, pentru soldarea de primăvară a produselor, aceştia sunt obligaţi să facă o notificare către primărie cu cel puţin 15 zile înainte de începerea vânzărilor de lichidare, conform Ordonanţei de Guvern nr.99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă.
 
Perioada pentru care se notifică vânzările de lichidare este de maximum: – 90 de zile pe an pentru: – încetarea definitivă a activităţii comerciantului, inclusiv în cazul schimbării proprietarului, chiriaşului, locatarului sau mandatarului; – pentru vânzarea stocului de produse de către moştenitorii legali ai comerciantului defunct; – 60 de zile pe an pentru: – încetarea din proprie iniţiativă a activităţii comerciantului în structura de vânzare respectivă sau ca urmare a anulării contractului de închiriere, locaţie sau mandat, în baza unei hotărâri judecătoreşti rămase definitive sau în baza unei hotărâri judecătoreşti de evacuare silită; – schimbarea profilului structurii de vânzare, suspendarea sau înlocuirea unei activităţi comerciale desfăşurate în acea structură; – modificarea condiţiilor de exploatare a suprafeţei de vânzare, dacă lucrările de transformare şi amenajare depăşesc 30 de zile şi sunt efectuate în interiorul acesteia, structura de vânzare fiind închisă în toată această perioadă, sau modificarea condiţiilor de exercitare a activităţii în cazul încheierii ori anulării unui contract de distribuţie având o clauză de aprovizionare exclusivă. – 15 zile pe an pentru: – întreruperea activităţii comerciale sezoniere pentru o perioadă de cel puţin 5 luni după terminarea operaţiunilor de lichidare.
 
Notificările pentru situaţiile speciale menţionate în Ordonanţa Guvernului României nr.99/2000 la art.20 lit. b, c, f şi g, vor fi făcute cu cel puţin 5 zile înainte de începerea vânzărilor de lichidare. Pentru informaţii suplimentare agenţii economici se pot adresa Serviciului Liberă Iniţiativă şi Activităţi Comerciale, tel. 222.34.37 / 130. 13.01.2005


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Sari la conținut