Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
e.primarias1.ro
Caută
Limbă

Comunitatea locală participă la elaborarea Strategiei pentru dezvoltare durabilă a Sectorului 1 „2020 – 2030”

Publicat: 29.10.2019

Primăria Sectorului 1 invită organizațiile neguvernamentale, mediul academic, grupurile de inițiativă civică, mediul de afaceri și cetățenii din Sectorul 1 să participe la elaborarea Strategiei pentru Dezvoltare Durabilă Sector 1 "2020-2030".

Pentru a fi parte a acestui proiect, organizațiile neguvernamentale și membrii comunității locale sunt invitați să completeze, până în data de 04 noiembrie 2019, următorul formular online: https://forms.gle/Csyov7jGreZFzSGF9

Grupurile de lucru se vor constitui în următoarele domenii: Protecție și incluziune socială, locuire; Educație, Cultură, Sport și Cercetare; Sănătate și bunăstare; Mediu, Energie, Protecția Animalelor; Urbanism, Infrastructură, Spații Verzi, Locuri de Joacă; Dezvoltare economică și muncă; Siguranța Cetățeanului și Bună guvernare.

Dintre persoanele înscrise, Primăria Sectorului 1 va selecta, pe baza unor criterii clare,  pentru fiecare grup de lucru în parte, persoane din comunitatea locală cu activitate relevantă și de impact în domeniile respective, care vor participa, în cadrul acestora, la elaborarea Strategiei pentru Dezvoltare Durabilă Sector 1 "2020-2030".

Din aceste grupuri vor face parte, pe lângă reprezentanții cetățenilor și societății civile, funcționari din cadrul Primăriei Sectorului 1 cu atribuții pe fiecare domeniu în parte, cât și specialiști din cadrul SNSPA.  După constituire, grupurile de lucru vor avea cinci întâlniri în perioada noiembrie 2019 – martie 2020, la sediul Strategiei pentru Dezvoltare Durabilă (Primăria Sectorului 1, Banu Manta nr. 9). Calendarul întâlnirilor va fi anunțat în prealabil.

"Elaborarea strategiei de dezvoltare durabilă trebuie să fie rezultatul unei colaborări strânse între administrația locală și cetățeni. Numai împreună putem da o direcție mai bună de dezvoltare a Sectorului 1, pentru ca această zonă administrativă să devină unul dintre cele mai bune locuri de trăit din România", a declarat Viceprimarul Sectorului 1, Daniela Popa.

Condiții de participare la grupurile de lucru:
 
În selectarea membrilor vor fi luate în considerare atât activitățile și experiența candidaților (în funcție de grupul de lucru pentru care se candidează), cât și asigurarea unei diversități la nivelul grupurilor de lucru. Persoanele care candidează pentru Grupurile de Lucru trebuie să îndeplinească următoarele condiții: experiență în domeniile grupurilor de lucru pentru care candidează; vârsta peste 16 ani; sunt interesați/e și motivați/e să participe activ la fundamentarea și elaborarea strategiei de dezvoltare durabilă; persoanele care nu sunt reprezentante ale unei organizații și nu au o anumită arie de expertiză (atestată prin studii sau experiență), trebuie să aibă domiciliul stabil pe raza Sectorului 1.

Criterii de selecție:

– Experiență în domeniile Grupului de Lucru pentru care candidează;
– Disponibilitatea de participare la întâlnirile grupurilor de lucru;
– Motivația de a participa în cadrul acestui proiect;
– Egalitatea de șanse, asigurând accesibilitatea tuturor candidaților. Selecția va avea loc pe baza principiului diversității (cote de gen, statusuri diferite, vârstă etc.).

Strategia de dezvoltare durabilă elaborată în parteneriat cu SNSPA

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 273 din 28.08.2019, a fost aprobată încheierea acordului cadru de parteneriat interinstituțional de cooperare între Sectorului 1 al Municipiului București și Școala Națională de Studii Politice și Administrative, în vederea documentării, fundamentării și elaborării Strategiei pentru dezvoltare durabilă a Sectorului 1 "2020 – 2030".

Prin proiectul de cooperare partenerul propune o echipă formarea unei echipe de experți, cadre didactice și studenți și asigurarea managementului proiectului în vederea realizării următoarelor obiective:
– Contextualizarea și integrarea obiectivelor de dezvoltare durabilă (Agenda 2030) la nivelul Strategiei de Dezvoltare Durabilă a Sectorului 1 2020 – 2030;
–  Realizarea unei diagnoze a stadiului actual de dezvoltare durabilă a Sectorului 1;
– Identificarea problemelor cheie ale locuitorilor Sectorului 1 pentru a fi analizate în procesul de fundamentare a obiectivelor strategice și planurilor de acțiune pentru Strategie de Dezvoltare Durabilă a Sectorului 2020– 2030;
–  Stabilirea obiectivelor strategice, a țintelor și a planurilor de acțiune pentru  dezvoltarea durabilă a Sectorului 1 al Municipiului București;
– Încurajarea participării tuturor actorilor relevanți (societatea civilă, mediu privat, mediu academic etc.) în stabilirea obiectivelor strategice pentru dezvoltarea durabilă a Sectorului 1 al Municipiului București;
– Creșterea abilităților în domeniul elaborării și implementării politicilor publice printr-o cooperare strânsă a administrației publice locale Sector 1 cu experți din mediul academic, privat, nonguvernamental.
– Elaborarea documentului final al Strategiei de Dezvoltare Durabilă a Sectorului 1 – 2020 – 2030.

Pentru detalii și informații suplimentare legate de Grupurile de Lucru, persoanele interesate pot scrie un e-mail la adresa: dezvoltaredurabila@primarias1.ro

Serviciul Imagine și Relații cu Mass-Media
Tel. fix: 021/319.10.13/int.151
E-mail: presa.primaria1@gmail.com

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Sari la conținut