Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
e.primarias1.ro
Caută
Limbă

Documentele ce trebuie sa insoteasca declaratia fiscala a contribuabililor ce utilizeaza mijloacele de transport in comun

Publicat: 31.01.2007
 

Direcţia Impozite şi Taxe Locale Sector 1 pentru a veni în sprijinul contribuabililor care utilizează mijloace de transport în calitate de locatar, urmare încheierii unui contract de leasing financiar, prelungeşte termenul legal de depunere a declaraţiei fiscale.  Data  limită pentru pentru depunerea declaratiei este 10.02.2007.

 

Direcţia Impozite şi Taxe Locale Sector 1 pentru a veni în sprijinul contribuabililor care utilizează mijloace de transport în calitate de locatar, urmare încheierii unui contract de leasing financiar, prelungeşte termenul legal de depunere a declaraţiei fiscale.  Data  limită pentru pentru depunerea declaratiei este 10.02.2007.

Reiterăm pe această cale prevederile art. 261 alin. (3 )din Codul Fiscal, astfel cum a fost modificat prin  Legea nr. 343/2006, care precizează că  în cazul unui mijloc de transport care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe întreaga durată a acestuia impozitul pe mijlocul de transport se datorează de locatar.

Documentele ce trebuie să însoţească declaraţia fiscală a contribuabililor ce utilizează mijloace de transport în calitate de locatar sunt:

1. Pentru mijloace de transport care fac obiectul unui contract de leasing financiar, încheiat până la data de 31 decembrie 2006:

– copie a contractului de leasing;

– copie a certificatului de înmatriculare a vehiculului;

– documentul de atribuire a codului de identificare fiscală, potrivit art. 69 din O.G. nr. 92/2003 privind codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare (copie a actului de identitate/certificat de înregistrare /certificat de înregistrare fiscală, după caz).

2. Pentru mijloace de transport care fac obiectul unui contract de leasing financiar, încheiat după data de 1 ianuarie 2007:

– copie a contractului de leasing;

– copie a procesului verbal de predare-primire a mijlocului de transport;

– documentul de atribuire a codului de identificare fiscală, potrivit art. 69 din O.G. nr. 92/2003 privind codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare (copie a actului de identitate/certificat de înregistrare /certificat de înregistrare fiscală, după caz).


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Sari la conținut