Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
e.primarias1.ro
Caută
Limbă

În atenția cetățenilor străini sau apatrizilor aflați în situații deosebite proveniți din zona conflictului armat din Ucraina

Publicat: 04.05.2023

Pentru a putea beneficia în luna mai 2023 de suma forfetară prevăzută la art. 1 alin 10 din OUG nr. 15/2022 privind acordarea de sprijin și asistență umanitară de către statul român cetățenilor străini sau apatrizilor aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina, cu modificările și completările ulterioare, solicitanții depun:

– cerere la autoritatea administrației publice locale pe raza căreia optează să locuiască;
– copia permisului de ședere pentru beneficiarii Deciziei de punere în aplicare (UE 2022/382) a Consiliului din 4 martie 2022;
– extras de cont bancar deschis la o societate bancară de pe teritoriul României pe numele solicitantului.

Cererile se depun de un reprezentant major al familiei sau, după caz, de persoana singură majoră.

Cererile se depun în primele cinci zile lucrătoare ale fiecărei luni, doar în limba română, la Registratura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Sector 1 din B-dul Mareșal Averescu nr.17, pavilionul F, parter, în intervalul orar: 08.00-16.00, sau prin e-mail (preveniremarginalizare@dgaspc-sectorul1.ro), în format PDF.

Cererile depuse după primele cinci zile lucrătoare, se soluționează luna următoare.
Aceste documente sunt prevăzute în HG nr. 368/26.04.2023 pentru stabilirea cuantumului, condițiilor și a mecanismului de acordare a sumelor forfetare potrivit OUG nr. 15/2022 privind acordarea de sprijin și asistență umanitară de către statul român cetățenilor străini sau apatrizilor aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina.

Mai multe informații despre acest program puteți afla pe site-ul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1: www.dgaspc-sectorul1.ro.

Serviciul Imagine și Cultură
Tel. fix: 021/319.10.13/int.151
E-mail: comunicare@primarias1.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Sari la conținut