Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
e.primarias1.ro
Caută
Limbă

Începe depunerea cererilor pentru acordarea ajutorului de încălzire

Publicat: 06.10.2011

Cetăţenii din Sectorul 1 pot depune, începând de luni, 10 octombrie 2011, cererile/ declarațiile pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului de încălzire pentru perioada noiembrie 2011-martie 2012.

Ajutoarele pentru încălzirea locuinţei cu energie termică, gaze naturale, lemne, cărbuni şi combustibili petrolieri se acordă pe bază de cerere/declaraţie pe propria răspundere privind componenţa familiei şi veniturile acesteia. La completarea cererii, titularul are obligaţia de a menţiona corect componenţa familiei, veniturile membrilor acesteia, precum şi bunurile mobile şi imobile deţinute.

Pentru acordarea ajutorului cu energie termică, limita venitului mediu net lunar pe membru de familie este de 786 lei în cazul familiilor şi 1.082 lei în cazul persoanei singure.

Pentru acordarea ajutorului cu gaze naturale, precum şi cel cu lemne, cărbuni şi combustibili petrolieri, limita venitului net pe membru de familie este de 615 lei atât în cazul familiilor cât şi în cazul persoanei singure.

Ajutoarele de încălzire nu se acordă persoanelor/familiilor care deţin cel puţin unul dintre bunurile prevăzute în Anexa nr. 2 la O.U.G. nr. 70/2011 și în cererea pentru acordarea ajutorului, respectiv: clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu sau alte imobile aflate în proprietate; mijloace de transport (autoturisme care depășesc 1600 cmc, motociclete, motorete, scutere); terenuri de împrejmuire a locuinței și curtea aferentă care depășesc 1000m² în zona urbană şi 2000m² în zona rurală; depozite bancare de peste 3.000 lei etc.

Pentru sistemul de încălzire cu agent termic, cererile/declaraţiile pe propria răspundere se vor ridica de la sediul S.C. RADET S.A. – Secţia de Distribuţie Sector 1 (Str. Radu Greceanu nr.10-12, sector 1) sau de la sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 (Str. Mareşal Averescu nr. 17, corp L).

Pentru ajutoarele de încălzire cu gaze, formularul va putea fi ridicat de la sediul GDF Suez (Bd. Mărăşeşti nr.4-6, sector 4) sau de la sediul DGASPC Sector 1, iar pentru lemne, cărbuni şi combustibili petrolieri formularele se ridică direct de la sediul DGASPC Sector 1.

Cererile/declaraţiile pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei se depun la sediul DGASPC Sector 1 în vederea stabilirii dreptului financiar.

La stabilirea venitului net mediu lunar pe membru de familie, după caz, al persoanei singure, se iau în considerare toate veniturile pe care membrii acesteia le realizează, inclusiv cele care provin din drepturi de asigurări sociale de stat, asigurări de șomaj, obligații legale de întreținere, indemnizații, alocații și ajutoare cu caracter permanent și alte creanțe legale, cu excepția ajutorului social prevăzut de Legea nr. 416/2001, cu modificările și completările ulterioare, a burselor de studiu și a burselor sociale, precum și a sprijinului financiar prevăzut de Hotărârea Guvernului nr. 1.488/2004 privind aprobarea criteriilor și a cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului național de protecție socială „Bani de liceu”, cu modificările și completările ulterioare.

Pentru mai multe informaţii privind acordarea ajutoarelor pentru căldură, puteți contacta Direcţia Prevenire din subordinea DGASPC Sector 1, bd. Mareşal Averescu nr. 17, telefon: 021/223.41.97 interior 148.

Anexa nr. 2 din OUG nr. 70 din 2011

Cerere si declaratie pe propria raspundere pentru acordarea ajutorului de incalzire

Serviciul Imagine, Cultură, Presă și Informatică
Tel. fix: 021/222.36.24
Tel. mobil: 0721.410.350 – Cristina Dumbravă
E-mail: presa.primaria1@gmail.com


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Sari la conținut