Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
e.primarias1.ro
Caută
Limbă

Locuri de muncă pe timp de criză pentru persoanele aflate în nevoie

Publicat: 25.10.2010
           Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 creează zeci de locuri de muncă pe timp de criză pentru persoanele cu dizabilități și pentru angajaţii care desfăşoară activităţi cu această categorie de persoane.
         Prin proiectul „Orizont 2009", DGASPC Sector 1 a obținut de la Uniunea Europeană fonduri în valoare de 2 milioane euro, bani cu care va înființa o întreprindere socială pilot formată din 7 ateliere protejate, în cadrul căreia persoanele cu dizabilităţi sunt formate în activități precum: croitorie, olărit, brutărie, tipografie, spălătorie ecologică, grădinărit și modelaj lumânări.

         Prin implementarea acestui proiect, s-a introdus deja o nouă ocupație în Clasificarea Ocupațiilor din România: cea de consilier vocaţional. Această ocupație a fost inclusă în grupa de bază 2412 "Specialiști în probleme de personal și de pregătire profesională a personalului". 

          De asemenea, vor fi create trei centre de evaluare vocaţională (DGASPC Sector 1, DGASPC Sector 6 și DGASPC Prahova) care vor evalua și consilia 450 de persoane cu dizabilităţi în vederea integrării acestora în muncă. 

          Proiectul va avea o durată de 30 de luni, la sfârșitul căreia 60 de persoane cu dizabilităţi vor fi încadrate în muncă în cadrul celor 7 ateliere protejate.

           "Criza economică adânceşte sărăcia şi diferenţele de statut social în cadrul unei comunităţi. De aceea, Sectorul 1 al Municipiului București vine cu măsuri anticriză în această perioadă de declin economic şi recesiune. Crearea de noi locuri de muncă pentru persoanele aflate în nevoie, deschiderea primului magazin social din țară, reabilitarea termică gratuită a blocurilor sunt numai câteva din măsurile luate de către administraţia pe care o conduc pentru a veni in sprijinul cetățenilor din Sectorul 1", a declarat Primarul Andrei Chiliman.

          Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013; Axa prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale"; Domeniul major de intervenţie 6.1 „Dezvoltarea economiei sociale".

          Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 are în componenţă centre de protecție a copilului, centre pentru protecția persoanelor adulte cu handicap și centre pentru persoane vârstnice. În aceste centre se oferă servicii de cazare, masă, igienă corporală, programe de recuperare complexă (la domiciliu pentru copiii nedeplasabili), educaţie continuă pentru învăţarea deprinderilor de bază, activităţi de grup şi programe individualizate, activităţi de socializare (excursii, activităţi în aer liber), servicii de îngrijiri medicale, servicii de recuperare și reabilitare, servicii medicale și servicii de reintegrare socială etc.

           „În ciuda crizei financiare, care afectează toate domeniile, dar mai ales domeniul asistenţei sociale, DGASPC Sector 1 caută mereu soluţii alternative pentru a menţine serviciile sociale la standarde europene, servicii dezvoltate de-a lungul anilor", a declarat Dănuţ Ioan Fleacă, Director General DGASPC Sector 1. 

          Pentru mai multe informaţii legate de proiectul "Orizont 2009", puteți contacta Serviciul Strategii, Programe, Proiecte din cadrul DGASPC Sectorul 1 la tel: 021.222.41.70 sau e-mail: strategii@dgaspc-sectorul1.ro; persoană de contact: Ioana Parpală – Asistent Manager de  Proiect.

Compartimentul Imagine, Cultură, Presă și Informatică

Tel. fix: 021/222.36.24

Tel. mobil: 0721.410.350 – Cristina Dumbravă

E-mail: presa.primaria1@gmail.com


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Sari la conținut