Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
e.primarias1.ro
Caută
Limbă

Precizari articol eNational

Publicat: 26.05.2016

În data de 25 mai 2016, orele 17:34, portalul de știri www.enational.ro a publicat articolul cu titlul "Ultimul tun înainte de alegeri!".

Pentru corecta informare a opiniei publice, Primăria Sectorului 1 dorește să facă următoarele precizări:

Autorul articolului nu a verificat Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP) înainte de redactarea și publicarea acestui material. Acesta a publicat pur și simplu niște zvonuri, fără niciun fundament în realitate.

Menționăm că, în cadrul Primăriei Sectorului 1, procesele de achiziție publică se desfășoară cu respectarea prevederilor legale în vigoare, în conformitate cu bugetul și a programul anual de achiziții aprobate.
Referitor la procedura de achiziție publică a lucrărilor de reabilitare termică asupra căreia autorul își exprimă suspiciunea în legătură cu legalitatea/corectitudinea acesteia menționăm:
1) Procedura în cauză a fost inițiată în anul 2015 prin licitație deschisă (anunțul de participare publicat în SEAP sub nr. 157223/18.02.2015) și a avut ca obiect încheierea unui acord-cadru pentru reabilitarea termică a unui număr maxim de 250 de blocuri. În urma procesului de evaluare, procedura a fost anulată întrucât au fost depuse numai oferte inacceptabile/neconforme. Decizia comisiei de evaluare a fost atacată la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor, cât și la Curtea de Apel București. Ambele instanțe au menținut, însă, decizia comisiei privind anularea procedurii. Precizăm că toate contestațiile și soluționarea acestora prin decizii ale instanțelor sunt publicate în SEAP, ca documente atașate anunțului de participare. Întreaga procedură a fost supravegheată de către observatori din cadrul Unității pentru Coordonarea și Verificarea Achizițiilor Publice (UCVAP).
2) După emiterea deciziei definitive a Curții de Apel București, administrația locală a Sectorului 1 a decis reluarea procedurii cu adaptarea strategiei de achiziție, în funcție de dificultățile întâmpinate în cadrul primei proceduri și având în vedere modificările legislative în materie de achiziții publice. În prezent, există doar variante de lucru ale documentelor care stau la baza inițierii procedurii de atribuire. Acestea vor avea o formă finală abia după intrarea în vigoare a noii legislații în materie de achiziții publice – cea care pune în aplicare directivele europene în vigoare (Directivele 2014/24/UE 2014/25/UE 2014/26/UE).
 
În concluzie, Primăria Sectorului 1 nu a emis niciun document cu privire la procedura de achiziție publică a lucrărilor de reabilitare termică. În momentul în care documentația de achiziție publică se va finaliza și aproba, potrivit legii, aceasta va fi publicată asigurându-se transparența procedurii (publicare pe SEAP, publicare în JOUE, publicare pe site-ul instituției, derularea procedurii exclusiv online).
Pentru corecta informare a publicului considerăm justificată solicitarea publicării prezentului drept la replică la articolul "Ultimul tun înainte de alegeri!". Pentru orice informații suplimentare ne puteți contacta la numărul de telefon 021/222.36.24.

Serviciul Imagine, Relații cu Mass-Media și Informatică
Tel. fix: 021/222.36.24
E-mail: presa.primaria1@gmail.com

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Sari la conținut