Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
e.primarias1.ro
Caută
Limbă

Primăria Sectorului 1 finanțează proiecte de 2 milioane de lei pe an, propuse și votate de comunitatea locală

Publicat: 29.08.2019

Dan Tudorache: "Îmi doresc să devenim un model de democrație locală și de deschidere față de cetățeni și de nevoile acestora"

Primăria Sectorului 1 crește semnificativ transparența instituției și implicarea cetățenilor în alocarea resurselor financiare disponibile la bugetul local. Consiliul Local Sector 1 a aprobat în ședința de ieri, 28 august 2019, implementarea procesului de bugetare participativă la nivelul acestei zone administrative, începând cu exercițiul bugetar aferent anului 2020.

Potrivit acestui proiect, cetățenii care au domiciliul sau reședința în Sectorul 1 și care au împlinit vârsta de 16 ani, pot propune și vota proiecte esențiale pentru Sectorul 1, iar administrația locală le va implementa și le va asigura finanțarea. Astfel, începând cu anul bugetar viitor, Primăria Sectorului 1  va aloca 2.000.000 de lei/an  pentru finanțarea proiectelor selectate prin procesul de bugetare participativă. Suma maximă alocată pentru un proiect selectat este de 200.000 de lei, inclusiv TVA. Ca suport pentru derularea proiectului de bugetare participativă, a fost aprobată dezvoltarea unei platforme informatice.

"Prin acest proiect, îmi doresc să implicăm și mai mult cetățenii și societatea civilă în viața comunității și în procesul de luare a deciziei, pentru ca prioritățile lor să se reflecte și mai bine în activitatea și măsurile administrației locale din Sectorul 1. Prin faptul că membrii comunității, care au împlinit vârsta de 16 ani, au oportunitatea de a propune și vota proiecte, de a delibera, dezbate și influența alocarea bugetului local, cetățenii sunt practic implicați semnificativ în definirea priorităților de dezvoltare ale Sectorului 1. Îmi doresc să devenim un model de democrație locală și de deschidere față de cetățeni și de nevoile acestora", afirmă Primarul Sectorului 1, Dan Tudorache.

Domeniile în care cetățenii Sectorului 1 pot depune proiecte
 
Bugetarea participativă, alături de implementarea proiectelor, se desfășoară în limitele de competență ale Primăriei Sectorului 1. Totodată, proiectele care implică investiții trebuie să vizeze un spațiu din domeniu public aflat în administrarea Consiliului Local Sector 1.

Propunerile de proiecte trebuie să se încadreze în unul dintre următoarele domenii: infrastructură stradală – alei, trotuare, scuaruri, zone pietonale, amenajare spații verzi și locuri de joacă, mobilitate, transport alternativ, accesibilitate și siguranța circulației pe străzile din administrarea Consiliului Local Sector 1, amenajare spații publice, activități educaționale, protecție socială, sănătate, activități culturale, sport și protecția mediului/protecția animalelor/ecologizare.

Fiecare cetățean eligibil poate formula o singură propunere de proiect pentru fiecare din domeniile amintite mai sus.
 
Unde pot fi depuse proiectele, modul de evaluare și  selectare a acestora
 
Cetățenii Sectorului 1 pot depune proiecte online pe platforma de bugetare participativă care urmează a fi dezvoltată sau în format tipărit la registratura Primăriei Sectorului 1 din Bulevardul Banu Manta nr. 9.

Pentru a fi validate în cadrul procesului de bugetare participativă, proiectele trebuie să fie în competența Primăriei Sectorului 1, să nu contravină regulamentului acestui proces și să îndeplinească următoarele criterii de eligibilitate: să fie de interes public local și să nu realizeze activități cu scop comercial, publicitar, de natură politică sau etnică, să nu fie contrare sau incompatibile cu planuri sau proiecte ale Primăriei Sectorului 1 aflate în derulare, să nu genereze cheltuieli de funcționare disproporționate în raport cu valoare inițială a proiectului (întreținere, plata unor drepturi de autor etc.), să se refere doar la investiții, acțiuni sau activități care se derulează pe raza administrativ teritorială a Sectorului 1, să se încadreze în bugetul maxim alocat unui proiect (200.000 de lei) și să se încadreze în domeniile prevăzute în regulamentul procesului de bugetare participativă.

Evaluarea proiectelor se va face de către o Comisie de Evaluare și Monitorizare a Proiectelor constituită prin dispoziție a Primarului Sectorului 1. Această comisie va fi formată din reprezentanți ai aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 și ai instituțiilor subordonate Consiliului Local.

Comisia de Evaluare și Monitorizare a proiectelor va stabili proiectele eligibile și cele care vor fi respinse. Respingerea unui proiect se va motiva în scris, iar motivarea va fi făcută publică, împreună cu lista proiectelor respinse și lista cu proiectele eligibile. Deponenții au posibilitatea de a face contestații în scris, acestea urmând a fi soluționate de o comisie de soluționare a contestațiilor numită prin dispoziție a Primarului Sectorului 1.

Important: Cetățenii Sectorului 1 vor stabilii prin vot proiectele câștigătoare
 
Toate proiectele care îndeplinesc criteriile de eligibilitate vor fi afișate pe platforma de bugetare participativă și supuse votului online al cetățenilor Sectorului 1. Prima sesiune de vot se va realiza în interiorul unei perioade de 28 de zile calendaristice, fiecare utilizator al platformei având dreptul să voteze câte un proiect din cadrul fiecăreia din cele 10 categorii. Cea de-a doua sesiune de vot online se va realiza în interiorul unei perioade de 14 zile  calendaristice și vizează proiectele care s-au clasat pe primele trei poziții pentru fiecare categorie în urma primei sesiuni de vot
.
Primăria Sectorului 1 va reveni în perioada următoare cu amănunte referitoare la calendarul de desfășurare a procesului de bugetare participativă și cu mai multe detalii cu privire la regulamentul acestuia.

Serviciul Imagine și Relații cu Mass-Media
Tel. fix: 021.319.10.13/int.151
E-mail: presa.primaria1@gmail.com

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Sari la conținut