Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
e.primarias1.ro
Caută
Limbă

Scoatem la licitație un spațiu comercial pe Calea Floreasca. Prețul minim de vânzare: 800.000 euro

Publicat: 05.09.2023

Primăria Sectorului 1 asigură o transparență deplină a procesului de vânzare a spațiilor comerciale din această zonă administrativă. Informăm persoanele interesate că organizăm licitație publică deschisă cu strigare, în vederea vânzării unui spațiu comercial situat în București, pe Str. Calea Floreasca nr. 118-120, înscris în CF nr. 251512-C1-U33 a Municipiului București, Sector 1.

Este vorba despre un spațiu comercial în suprafață utilă totală de 334,7 mp utili și un teren în cotă indiviză de teren de 159,10 mp. Spațiul este situat la parterul unei clădiri /bloc de locuințe cu regim de înălțime S+P+3E, construită în anul 1958. Imobilul are fundații tip radier din beton armat, zidărie din cărămidă portantă cu pereți de închidere și compartimentare de zidărie de cărămidă; tencuieli exterioare tip decorativă; termosinstalații; zidărie portantă de cărămidă. Menționăm faptul că la subsol finisajele interioare sunt degradate, tâmplăria exterioară este din metal, iar ușile interioare sunt din lemn. Imobilul beneficiază de alimentare cu apă potabilă și centrală termică cu gaze.

Calendarul licitației

– în perioada 01.09.2023 – 26.09.2023, între orele 8:30-16:30 se vor depune la sediul organizatorului, Primăria Sectorului 1- registratura generală, documentele de calificare de către potenţialii ofertanţi, conform caietului de sarcini pus la dispoziţie de către organizatorul procedurii;
– şedinţa de licitaţie publică cu strigare şi adjudecarea va avea loc la data de 27.09.2023, ora 10:00.
– deschiderea plicurilor cu documentele de calificare se va face la data de 27.09.2023 ora 9 :30, în prezenţa comisiei de vânzare şi a reprezentanţilor ofertanţilor.

Prețul minim de vânzare este de 800.000 euro, exclusiv TVA

Preţul minim de pornire a licitației  este de 800.000 euro exclusiv TVA (valoarea se va achita în lei la cursul BNR din ziua plății). Garanţia de participare la licitaţie este de 40.000 euro exclusiv TVA (valoarea se va achita în lei la cursul BNR din ziua plății), reprezentând 5% din valoarea prețului de pornire și se constituie până la data de 26.09.2023, ora  16:30,  și poate fi constituită prin ordin de plată în contul nr. RO34TREZ7015006XXX000216 deschis la Trezoreria Sectorului 1, titular de cont Sectorul 1 al Municipiului București, cod fiscal 4505359.

Taxa de participare este de 100 lei, se achită până la data de 26.09.2023 ora 16:30 și poate fi constituită prin ordin de plată în contul nr. RO34TREZ7015006XXX000216 deschis la Trezoreria Sectorului 1, titular cont Sectorul 1 al Municipiului București, cod fiscal 4505359, taxă ce nu se restituie.

Întreaga procedură de licitație publică cu strigare se realizează în baza Legii nr. 550/2002 privind vânzarea spatiilor comerciale proprietate privată a statului şi a celor de prestări de servicii, aflate în administrarea consiliilor județene sau a consiliilor locale, precum şi a celor din patrimoniul regiilor autonome de interes local.

Mai multe amănunte privind această licitație publică  deschisă cu strigare pot fi obținute de pe site-ul www.primariasector1.ro, accesând următorul link:
https://primariasector1.ro/download/atasamente-articole/anunt%20calea%20floreasca%20nr.%20118-120%20sp%20mare%2027.09.2023.pdf
sau de la Compartimentul spații cu altă destinație decât cea de locuință- Aruncutean Alexandra Iulia – consilier asistent tel: 021.319.10.13/14/15/16, int. 257, email: iulia.aruncutean@primarias1.ro

Serviciul Imagine și Cultură
Tel. fix: 021/319.10.13/int.151
E-mail: comunicare@primarias1.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Sari la conținut