Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
e.primarias1.ro
Caută
Limbă

Sectorul 1: A început depunerea cererilor pentru acordarea ajutorului de încălzire pentru sezonul rece 2013-2014

Publicat: 23.10.2013

Cetăţenii din Sectorul 1 își pot depune cererile pentru acordarea ajutorului de încălzire pentru sezonul rece 2013-2014.
Ajutoarele pentru încălzirea locuinţei cu energie termică, gaze naturale, energie electrică, lemne, cărbuni şi combustibili petrolieri se acordă pe bază de cerere însoțită de actele doveditoare privind componența familiei şi veniturile acesteia. La completarea cererii, titularul are obligaţia de a menţiona corect componenţa familiei, veniturile membrilor acesteia, precum şi bunurile mobile şi imobile deţinute.
Pentru acordarea ajutorului cu energie termică, limita venitului mediu net lunar pe membru de familie este de 786 lei în cazul familiilor şi 1.082 lei în cazul persoanei singure.
Pentru acordarea ajutorului cu gaze naturale, energie electrică, precum şi cel cu lemne, cărbuni şi combustibili petrolieri, limita venitului net pe membru de familie este de 615 lei atât în cazul familiilor cât şi în cazul persoanei singure.
Ajutoarele pentru încălzirea locuinţei cu energie electrică se acordă doar în situația în care acesta este principalul sistem de încălzire utilizat!
Ajutoarele de încălzire nu se acordă persoanelor/familiilor care deţin cel puţin unul dintre bunurile prevăzute în Anexa nr. 3 la H.G.R. nr. 778/2013 și în cererea pentru acordarea ajutorului, respectiv: clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu şi a anexelor gospodăreşti sau alte imobile aflate în proprietate; mijloace de transport (autoturism/autoturisme şi/sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani cu excepţia celor adaptate pentru persoanele cu handicap ori destinate transportului acestora sau persoanelor dependente precum şi pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile, mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani); terenuri de împrejmuire a locuinței și curtea aferentă şi alte terenuri intravilane care depășesc 1000m² în zona urbană şi 2000m² în zona rurală; depozite bancare de peste 3.000 lei etc.
Pentru sistemul de încălzire cu agent termic, cererile/declaraţiile pe propria răspundere se vor ridica de la sediul S.C. RADET S.A. – Secţia de Distribuţie Sector 1 (Str. Radu Greceanu nr.10-12, sector 1) sau de la sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 (Str. Mareşal Averescu nr. 17, corp AMFITEATRU).
Pentru ajutoarele de încălzire cu gaze, energie electrică și pentru ajutoarele de încălzire cu lemne, cărbuni şi combustibili petrolieri, formularele vor putea fi ridicate de la sediul DGASPC Sector 1.
Cererile/declaraţiile pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei se depun la sediul DGASPC Sector 1 în vederea stabilirii dreptului financiar.
La stabilirea venitului net lunar al familiei sau, după caz, al persoanei singure se iau în considerare toate veniturile pe care membrii acesteia le-au realizat în luna anterioară depunerii cererii, inclusiv cele care provin din drepturi de asigurări sociale de stat, asigurări de şomaj, indemnizaţii, alocaţii şi ajutoare cu caracter permanent, indiferent de bugetul din care se suportă, obligaţii legale de întreţinere şi alte creanţe legale, cu excepţia alocaţiei pentru susţinerea familiei, a bugetului personal complementar, a ajutoarelor de stat acordate în baza OG. nr.14/2010 privind măsuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate producătorilor agricoli, începând cu anul 2010, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 74/2010, cu completările ulterioare, a burselor de studiu şi a burselor sociale, precum şi a sprijinului financiar prevăzut de H.G. nr. 1.488/2004 privind aprobarea criteriilor şi a cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului naţional de protecţie socială "Bani de liceu", cu modificările şi completările ulterioare.
Cererea/declaraţia pe propria răspundere privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei se depune împreună cu declaraţia (anexa 2 din hcl 142/30.09.2013) potrivit căreia beneficiarul se obligă ca pănă la data de 31.05.2014 să aducă actele privind veniturile şi componenţa familiei pentru perioada noiembrie 2013-martie 2014. Nedepunerea acestor documente până la data de 31.05.2013 duce la recuperarea sumelor acordate cu titlu de ajutor pentru încălzirea locuinţei  conform oug 70/2011 cu modificările şi completările ulterioare.
Titularii ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei sunt obligaţi să comunice orice modificare intervenită în componenţa familiei şi a veniturilor acesteia în termen de 5 zile de la data modificării.

Pentru mai multe informaţii privind acordarea ajutoarelor pentru căldură, puteți contacta Direcţia Prevenire din subordinea DGASPC Sector 1, bd. Mareşal Averescu nr. 17, telefon: 021/223.41.97 interior 148.

Serviciul Imagine, Cultură, Presă și Informatică
Tel. fix: 021/222.36.24
E-mail: presa.primaria1@gmail.com

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Sari la conținut