Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
e.primarias1.ro
Caută
Limbă

Hotărârile Consiliului Local în anul 2015

 • Hotărârea Consiliului Local nr. 1 din 2015
 • privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului secţiunii de dezvoltare pe anul 2014

 • Hotărârea Consiliului Local nr. 2 din 2015
 • privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al SC CET GRIVIŢA SRL

 • Hotărârea Consiliului Local nr. 3 din 2015
 • privind aprobarea Statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului sectorului 1 al municipiului București și ale instituțiilor subordonate Consiliului Local Sector 1

 • Anexa 1 la HCL nr. 3 / 2015
 • STAT DE FUNCȚII pentru aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 1

 • Hotărârea Consiliului Local nr. 4 din 2015
 • privind aprobarea aderării Consiliului Local al Sectorului 1 la Asociaţia „Consiliul Internaţional pentru Iniţiative Locale de Mediu – Guvernele Locale pentru Sustenabilitate” – ICLEI – Local Goverment For Sustainability

 • Hotărârea Consiliului Local nr. 5 din 2015
 • privind modificarea Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 207/11.12.2014 pentru aprobarea reţelei şcolare de stat şi particulare pe raza sectorului 1 al municipiului Bucureşti pentru anul 2015-2016

 • Anexa 1 la HCL nr. 5 / 2015
 • REŢEAUA unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat cu personalitate juridică din Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti în anul şcolar 2015 – 2016

 • Hotărârea Consiliului Local nr. 6 din 2015
 • privind aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local pentru repartizarea şi efectuarea orelor de muncă de către beneficiarii de ajutor social acordat conform prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, pentru anul 2015
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 7 din 2015
 • privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare, pe linia furnizării de date din Registrul naţional de evidenţă a persoanelor, între Consiliul Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 şi Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 8 din 2015
 • privind aprobarea schimbării destinaţiei spaţiului situat la parterul Pavilionului “ Bucătărie” din cadrul Complexului Social de Servicii Sf. Ecaterina, aflat în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi protecţia Copilului Sector 1
 • Anexa 1 la HCL nr. 8 / 2015
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 9 din 2015
 • privind aprobarea modificării Anexei nr.1 a Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 201/16.12.2013 privind aprobarea costurilor de comercializare a produselor obţinute în cadrul Atelierelor din Nazarcea Grup, aparţinând Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 10 din 2015
 • privind aprobarea transmiterii în folosinţă gratuită, pentru o perioadă de 10 (zece) ani, a spaţiului în suprafaţă de 871,27 mp din incinta Complexului Social de Servicii Sf. Ecaterina, cu sediul în Bucureşti, Sector 1, B-dul Mareşal Al. Averescu nr. 17, către ONPHR, Asociaţia Viaţă Independentă, CENTRAS şi Asociaţia Pro Democraţia, în scopul continuării Proiectului „Centrul Comunitar Daniel Vasilescu”
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 11 din 2015
 • privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliul de administrație la Şcoala Primară Liberă Waldorf
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 12 din 2015
 • pentru aprobarea raportului privind încetarea contractului de concesiune nr.2983/03.07.2009 pentru terenul în suprafaţă de 1913.85 mp, situat în B-dul Aerogării, nr. 29, sector 1 (Piaţa Aviaţiei)
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 13 din 2015
 • privind transmiterea în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 a blocurilor de locuinţe situate în cartierul Odăi nr. 3-5
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 14 din 2015
 • pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 215/11.12.2014, poz.5, privind aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu pentru construcții definitive pe terenul situat în Sectorul 1 al Municipiului București PUD Șos. Odăi nr.147A
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 15 din 2015
 • privind aprobarea unor Planuri Urbanistice de Detaliu pentru construcţii definitive pe terenuri situate în Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 16 din 2015
 • privind transmiterea spaţiului cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, în suprafaţă de 105,66 mp situat în Bucureşti, str. Pajura nr. 13, Sector 1, în administrarea Poliţiei Locale Sector 1
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 17 din 2015
 • privind aprobarea încheierii Actului Adițional nr.2 la Contractul de închiriere nr. 1182/03.09.2014, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 129/28.08.2014, cu modificările şi completările ulterioare
 • Anexa 1 la HCL nr. 17 / 2015
 • ACT ADIȚIONAL LA CONTRACTUL DE ÎNCHIRIERE NR. 1182/03.09.2014, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 129/28.08.2014
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 18 din 2015
 • privind alegerea preşedintelui de şedinţă
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 19 din 2015
 • privind aprobarea bugetului general consolidat de venituri şi cheltuieli pe titluri, articole şi alineate pentru anul 2015 al Consiliului Local Sector 1
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 20 din 2015
 • privind aprobarea Statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului sectorului 1 al municipului București și ale instituțiilor subordonate Consiliului Local Sector 1
 • Anexa 1 la HCL nr. 20 / 2015
 • STAT DE FUNCȚII pentru aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 1
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 21 din 2015
 • privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1
 • Anexa 1.1 la HCL nr. 21 / 2015
 • Organigrama DGASPC Sector 1
 • Anexa 1.2 la HCL nr. 21 / 2015
 • Organigrama DGASPC Sector 1
 • Anexa 2 la HCL nr. 21 / 2015
 • STATUL DE FUNCŢII al DIRECŢIEI GENERALE DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI SECTOR 1
 • Anexa 3 la HCL nr. 21 / 2015
 • REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A DIRECŢIEI GENERALE DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI SECTOR 1
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 22 din 2015
 • privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Administraţiei Pieţelor Sector 1
 • Anexa 1 la HCL nr. 22 / 2015
 • Organigrama Administratiei Pietelor Sector 1
 • Anexa 2 la HCL nr. 22 / 2015
 • STATUL DE FUNCŢII AL ADMINISTRAŢIEI PIEŢELOR SECTOR 1
 • Anexa 3 la HCL nr. 22 / 2015
 • REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A ADMINISTRAŢIEI PIEŢELOR SECTOR 1
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 23 din 2015
 • privind aprobarea Statului de funcţii al Administraţiei Domeniului Public Sector1
 • Anexa 1 la HCL nr. 23 / 2015
 • STAT DE FUNCŢII al Administraţiei Domeniului Public Sector 1
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 24 din 2015
 • privind aprobarea prevederilor Acordului colectiv de muncă şi ale Contractului colectiv de muncă încheiate la nivelul Poliţiei Locale a Sectorului 1 şi împuternicirea Directorului General al Poliţiei Locale a Sectorului 1, a reprezentanţilor funcţionarilor publici şi a reprezentanţilor personalului contractual ai Poliţiei Locale a Sectorului 1 de a semna Acordul colectiv de muncă, respectiv Contractul colectiv de muncă
 • Anexa 1 la HCL nr. 24 / 2015
 • ACORD COLECTIV DE MUNCĂ PĂRŢILE SEMNATARE
 • Anexa 2 la HCL nr. 24 / 2015
 • CONTRACT COLECTIV DE MUNCĂ PĂRŢILE SEMNATARE
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 25 din 2015
 • privind suportarea din bugetul pe anul 2015 al Poliţiei Locale a Sectorului 1 a cheltuielilor ocazionate de sterilizarea animalelor de companie rasă comună (câini şi pisici) aflate în gospodăriile individuale ale cetăţenilor Sectorului 1
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 26 din 2015
 • privind împuternicirea Primarului Sectorului 1 să semneze declaraţia de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele şi mecanismul de monitorizare a stadiului implementării Strategiei Naţionale Anticorupţie şi să elaboreze Planul Intern de Integritate
 • Anexa 1 la HCL nr. 26 / 2015
 • DECLARAŢIA DE ADERARE la valorile fundamentale, principiile, obiectivele şi mecanismul de monitorizare al Strategiei Naţionale Anticorupţie 2012-2015
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 27 din 2015
 • privind aprobarea încheierii Actului adiţional nr. 1 la Convenţia de Colaborare între Consiliul Local al Sectorului 1, prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 şi Fundaţia „Viaţă şi Lumină”
 • Anexa 1 la HCL nr. 27 / 2015
 • Buget
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 28 din 2015
 • privind aprobarea implementării şi cofinanţării Proiectului „Helping you learn how to help!” al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1
 • Anexa 1 la HCL nr. 28 / 2015
 • Buget
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 29 din 2015
 • privind aprobarea Strategiei Antidrog a Sectorului 1 pentru perioada 2014-2020 şi a Planului de Acţiune pentru implementarea Strategiei Antidrog a Sectorului 1 pentru perioada 2014-2016
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 30 din 2015
 • privind aprobarea încheierii Actului adiţional nr. 1 la Convenţia de Colaborare între Consiliul Local al Sectorului 1, prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 şi Asociaţia Sf. Ana
 • Anexa 1 la HCL nr. 30 / 2015
 • PROPUNERE DE BUGET MODIFICATĂ
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 31 din 2015
 • privind aprobarea încheierii Actului adiţional nr.1 la Convenţia de Colaborare între Consiliul Local al Sectorului 1, prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 şi Asociaţia Caritas Bucureşti
 • Anexa 1 la HCL nr. 31 / 2015
 • Buget
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 32 din 2015
 • privind aprobarea continuării cooperării Consiliului Local al Sectorului 1, prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 cu Fundaţia Health AID România în vederea derulării parteneriatului „Îngrijire de tip familial a copiilor şi tinerilor protejaţi prin măsura de plasament a C.P.C Sector 1 la Fundaţia Health AID România”
 • Anexa 1 la HCL nr. 32 / 2015
 • Buget estimativ 2015-2016 in cadrul Conventiei de Colaborare cu DGASPC Sector 1
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 33 din 2015
 • privind implementarea de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 a Proiectului „Cetatea Neamţului, o lecţie de istorie-creaţie moldovenească”
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 34 din 2015
 • privind aprobarea desfăşurării activităţii „Prietenul meu de altă etnie”, cu ocazia zilei internaţionale a romilor
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 35 din 2015
 • privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere/copil protejat în cadrul structurilor de tip rezidenţial, centrele de zi (tip creşă) şi în sistemul de asistenţă maternală din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 36 din 2015
 • privind stabilirea costului mediu lunar al cheltuielilor/beneficiar în cadrul centrelor de îngrijire şi asistare din structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 37 din 2015
 • privind stabilirea costului mediu lunar al cheltuielilor/beneficiar în cadrul Centrului de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Milcov din structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 38 din 2015
 • privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere/beneficiar pentru decontarea cheltuielilor şi a costului mediu lunar de întreţinere/beneficiar pe baza căruia se stabileşte contribuţia lunară de întreţinere în cadrul Complexului Social de Servicii Străuleşti şi Complexul Social de Servicii Odăi din structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 39 din 2015
 • privind scutirea de la plata contribuţiei de întreţinere datorată de doamna Ţolea Georgeta, în calitate de susţinător legal al numitului Ţolea Cornel Marius, beneficiar al serviciilor sociale în cadrul Centrului de Îngrijire şi Asistenţă Sf. Vasile
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 40 din 2015
 • privind aprobarea continuării finanţării de către Consiliul Local al Sectorului 1, prin Complexul Multifuncţional Caraiman a Proiectului “O Altă Şansă”, în parteneriat cu Fundaţia Crucea Alb Galbenă, pentru perioada martie 2015-februarie 2016
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 41 din 2015
 • privind modificarea Anexei nr.1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.159/25.09.2014 privind numirea reprezentanţilor Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliile de Administraţie şi în Comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii instituţiilor de învăţământ preuniversitar din sectorul 1, cu modificările şi completările ulterioare
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 42 din 2015
 • privind aprobarea numărului și cuantumului burselor de merit, burselor de studiu și burselor de ajutor social pentru elevii de la cursurile cu frecvență din învățământul preuniversitar de stat Sector 1 în anul bugetar 2015
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 43 din 2015
 • pentru completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 13/27.01.2015 privind transmiterea în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 a blocurilor de locuinţe situate în cartierul Odăi nr. 3-5
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 44 din 2015
 • privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 181/28.11.2013 privind aprobarea Regulamentului pentru desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică pe raza Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti
 • Anexa 1 la HCL nr. 44 / 2015
 • Cerere privind emiterea autorizaţiei de funcţionare pentru unităţile de alimentaţie publică amplasate pe raza Sectorului 1
 • Anexa 2 la HCL nr. 44 / 2015
 • ACORD
 • Anexa 3 la HCL nr. 44 / 2015
 • DECLARAŢIE
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 45 din 2015
 • privind aprobarea unor Planuri Urbanistice de Detaliu pentru construcţii definitive pe terenuri situate în Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 46 din 2015
 • privind aprobarea Planului local de măsuri privind incluziunea cetățenilor români aparținând minorității rome
 • Anexa 1 la HCL nr. 46 / 2015
 • PLANUL LOCAL DE MĂSURI PRIVIND INCLUZIUNEA CETĂȚENILOR ROMÂNI APARTINÂND MINORITĂŢII ROME
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 47 din 2015
 • privind transmiterea din administrarea Consiliului Local Sector 1 în administrarea Direcţiei Generale de Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1 a spaţiului cu altă destinaţie în suprafaţă de 3182,29 m.p. situat în Piaţa Amzei nr. 13, sector 1
 • Anexa 1 la HCL nr. 47 / 2015
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 48 din 2015
 • pentru modificarea Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.208/11.12.2014 privind transmiterea în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 a unor bunuri imobile
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 49 din 2015
 • pentru modificarea şi completarea anexelor Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 13/27.01.2015 privind transmiterea în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 a blocurilor de locuinţe situate în cartierul Odăi nr. 3-5
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 50 din 2015
 • pentru modificarea Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 209/11.12.2014 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 70/16.04.2014 privind transmiterea în administrarea Administraţiei Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi Unităţilor Sanitare Publice Sector 1 a unor bunuri imobile
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 51 din 2015
 • pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 63/08.04.2013 privind atribuirea în folosinţă gratuită a unui bun imobil Patriarhiei Române – Arhiepiscopia Bucureştilor, cu modificările şi completările ulterioare
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 52 din 2015
 • pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 10/30.01.2014 privind atribuirea în folosinţă gratuită a unui bun imobil către Fundaţia Colegiul Naţional de Apărare
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 53 din 2015
 • pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 90/18.06.2013 privind atribuirea în folosinţă gratuită a unui bun imobil Instituţiei Prefectului Municipiului București – Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea și Evidenţa Pașapoartelor Simple, cu modificările ulterioare
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 54 din 2015
 • pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 210/16.12.2013 privind atribuirea în folosinţă gratuită a unui bun imobil către Uniunea Artiștilor Plastici din România, cu modificările ulterioare
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 55 din 2015
 • privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.11/27.01.2015 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliul de administrație la Şcoala Primară Waldorf
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 56 din 2015
 • privind aprobarea indicatorilor tehnico–economici aferenţi unor obiective de investiţii din cadrul programului de reabilitare termică a imobilelor din sectorul 1
 • Anexa 1 la HCL nr. 56 / 2015
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 57 din 2015
 • privind rectificarea bugetului general consolidat de venituri şi cheltuieli pe titluri, articole şi alineate pentru anul 2015 al Consiliului Local Sector 1
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 58 din 2015
 • privind aprobarea Statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului sectorului 1 al municipiului București și ale instituțiilor subordonate Consiliului Local Sector 1
 • Anexa 1 la HCL nr. 58 / 2015
 • STAT DE FUNCȚII pentru aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 1
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 59 din 2015
 • privind aprobarea transmiterii în folosinţă gratuită, pentru o perioadă de 10 (zece) ani, a spaţiului în suprafaţă de 217,80 mp din incinta Complexului Social de Servicii Sf. Ecaterina, cu sediul în Bucureşti, Sector 1, B-dul Mareşal Al. Averescu nr. 17, către Centrul de Resurse și Informare în Profesiuni Sociale (CRIPS)
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 60 din 2015
 • privind aprobarea componenţei nominale a Comisiei pentru Protecţia Copilului Sector 1
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 61 din 2015
 • privind aprobarea procedurii-cadru de evaluare a persoanelor adulte, în vederea încadrării în grad şi tip de handicap
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 62 din 2015
 • privind acordarea unui ajutor financiar pentru participarea unei persoane cu handicap la competiţia sportivă Cupa Danubius
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 63 din 2015
 • privind efectuarea de acte terapeutice stomatologice gratuite de către Complexul Multifuncţional Caraiman
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 64 din 2015
 • privind numirea unei comisii de examinare a oportunității exercitării dreptului de preemțiune, precum și de negociere, în condițiile legii, a termenilor și condițiilor de cumpărare a imobilului din str. Băneasa nr. 39A, Sector 1, București, în care funcționează Grădinița de copii nr. 283
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 65 din 2015
 • privind numirea unei comisii de negociere a prețului și a condițiilor pentru cumpărarea imobilului situat în Calea Dorobanților nr. 60, Sector 1, București, în care funcționează Grădinița de copii nr. 252
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 66 din 2015
 • privind alegerea preşedintelui de şedinţă
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 67 din 2015
 • privind modificarea Anexei nr.1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.104/24.03.2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii “Grădiniţa de copii nr.162” din cadrul Programului de modernizare a unităţilor de învăţământ preuniversitar din sectorul 1
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 68 din 2015
 • privind modificarea Anexei nr.1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.124/24.03.2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii “Şcoala cu clasele I-VIII nr.162” din cadrul Programului de modernizare a unităţilor de învăţământ preuniversitar din sectorul 1
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 69 din 2015
 • pentru modificarea şi completarea Anexei nr. 3 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 106/08.06.2012 privind aprobarea închirierii spaţiilor comerciale situate în Bucureşti, Sectorul 1, Piaţa Amzei nr. 13
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 70 din 2015
 • prin care se solicită Consiliului General al Municipiului Bucureşti adoptarea unei hotărâri prin care să ceară Guvernului României transmiterea din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice în domeniul public al municipiului Bucureşti şi administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 a Clubului Copiilor Sector 1 – Cireşarii
 • Anexa 1 la HCL nr. 70 / 2015
 • DATELE DE IDENTIFICARE ale imobilului aflat în proprietatea publică a statului care trece din administrarea Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 71 din 2015
 • privind aprobarea instituirii unui drept de uz şi a unui drept de servitute legală în favoarea S.C. GDF Suez Energy România S.A. şi S.C. Distrigaz Sud Reţele S.R.L.
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 72 din 2015
 • privind aprobarea Statului de funcţii al Poliţiei Locale Sector 1
 • Anexa 1 la HCL nr. 72 / 2015
 • STAT DE FUNCŢII al Poliţiei Locale a Sectorului 1
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 73 din 2015
 • privind aprobarea încheierii Actului adițional nr. 1 la Convenția de colaborare nr. 12691/17.03.2015, încheiată între Consiliul Local al Sectorului 1 al Municipiului București, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 și Fundația Health Aid Romania
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 74 din 2015
 • privind aprobarea decontării cheltuielilor de locuit pentru copilul protejat în sistemul de asisteță maternală din cadrul Direcției Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 75 din 2015
 • privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 216/22.12.2011 pentru aprobarea Metodologiei privind acordarea gratuității la transportul urban cu mijloacele de transport în comun de suprafață și metrou, pentru beneficiarii Legii nr. 448/2006
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 76 din 2015
 • privind aprobarea unor Planuri Urbanistice de Detaliu pentru construcţii definitive pe terenuri situate în Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 77 din 2015
 • privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii și Regulamentului de organizare şi funcționare ale Complexului Multifuncţional Caraiman
 • Anexa 1 la HCL nr. 77 / 2015
 • Anexa 2 la HCL nr. 77 / 2015
 • STAT DE FUNCŢII AL COMPLEXULUI MULTIFUNCŢIONAL CARAIMAN
 • Anexa 3 la HCL nr. 77 / 2015
 • REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A COMPLEXULUI MULTIFUNCŢIONAL CARAIMAN
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 78 din 2015
 • privind asigurarea unui spaţiu necesar funcţionării unui centru de încasare a taxelor şi impozitelor locale
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 79 din 2015
 • privind aprobarea componenţei nominale a Comisiei de Evaluare a Persoanelor cu Handicap Adulte Sector 1
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 80 din 2015
 • privind participarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 la Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 81 din 2015
 • privind eliberarea acordului, pentru depunerea de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, a Proiectului RODACARE-Romanian-Danish Child Perspectives-a Holistic Approach in Romanian Early Childhood Education, în vederea finanțării de către Fundațiile VELUX
 • Anexa 1 la HCL nr. 81 / 2015 partea 1
 • Anexa 1 la HCL nr. 81 / 2015 partea 2
 • Buget
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 82 din 2015
 • privind transmiterea cu titlu gratuit a spaţiului situat la adresa Piaţa Aurel Vlaicu, Str. Borşa nr.27, sector 1, în suprafaţă de 45 mp, de la Administraţia Pieţelor Sector 1 la Direcţia Generală de Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1, în scopul desfăşurării activităţii
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 83 din 2015
 • privind aprobarea execuţiei bugetului general consolidat al Consiliului Local Sector 1 la data de 31 martie 2015
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 84 din 2015
 • privind aprobarea conturilor de execuţie pe surse de finanţare, situaţiile financiare, inclusiv anexele la acestea la data de 31 decembrie 2014
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 85 din 2015
 • privind aprobarea rectificării bugetului general consolidat de venituri şi cheltuieli pe titluri, articole şi alineate pentru anul 2015 al Consiliului Local Sector 1
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 86 din 2015
 • pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 400/14.10.2008 privind aprobarea contractării de către Consiliul Local al Sectorului 1 a unui împrumut intern/extern în valoare de 76.500.000 euro sau echivalentul în lei la cursul de schimb euro al BNR din data semnării contractului de împrumut în vederea finanţării unor obiective de investiţii, cu modificările și completările ulterioare
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 87 din 2015
 • pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 65/31.03.2005 privind contractarea unui împrumut intern pentru investiţii de către Primăria Sectorului 1
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 88 din 2015
 • privind aprobarea Statului de funcţii al Administraţiei Domeniului Public Sector 1
 • Anexa 1 la HCL nr. 88 / 2015
 • STAT DE FUNCŢII al Administraţiei Domeniului Public Sector 1
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 89 din 2015
 • privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1
 • Anexa 1_1 la HCL nr. 89 / 2015
 • Organigrama DGASPC Sector 1
 • Anexa 1_2 la HCL nr. 89 / 2015
 • Organigrama DGASPC Sector 1
 • Anexa 2 la HCL nr. 89 / 2015
 • STATUL DE FUNCŢII AL DIRECŢIEI GENERALE DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI SECTOR 1
 • Anexa 3 la HCL nr. 89 / 2015
 • REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A DIRECŢIEI GENERALE DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI SECTOR 1
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 90 din 2015
 • privind aprobarea reînnoirii contractelor de închiriere pentru locuințele cu destinație socială având ca proprietar Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, aprobarea modelului de contract-cadru pentru închirierea locuinţelor cu destinaţie social, precum şi pentru stabilirea nivelului chiriei pentru aceste locuinţe
 • Anexa 1 la HCL nr. 90 / 2015
 • CONTRACT DE ÎNCHIRIERE pentru locuinţele cu destinaţie socială
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 91 din 2015
 • privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Administraţiei Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi Unităţilor Sanitare Publice Sector 1
 • Anexa 1 la HCL nr. 91 / 2015
 • ORGANIGRAMA ADMINISTRAŢIEI UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR ŞI UNITĂŢILOR SANITARE PUBLICE – SECTOR 1
 • Anexa 2 la HCL nr. 91 / 2015
 • STAT DE FUNCŢII AL ADMINISTRAŢIEI UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR ŞI A UNITĂŢILOR SANITARE PUBLICE SECTOR 1
 • Anexa 3 la HCL nr. 91 / 2015
 • REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL ADMINISTRAŢIEI UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR ŞI UNITĂŢILOR SANITARE PUBLICE SECTOR 1
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 92 din 2015
 • privind modificarea Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 207/11.12.2014 pentru aprobarea rețelei școlare de stat și particulare de pe raza sectorului 1 al municipiului Bucureşti pentru anul şcolar 2015-2016, cu modificările şi completările ulterioare
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 93 din 2015
 • privind transmiterea în administrarea Administraţiei Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi Unităţilor Sanitare Publice Sector 1 a unui imobil aflat în prezent în administrarea Administrației Piețelor Sector 1
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 94 din 2015
 • privind acordarea normei de hrană personalului Poliţiei Locale a Sectorului 1
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 95 din 2015
 • privind modul de executare a obligaţiei persoanei condamnate sau a minorului de a presta o activitate neremunerată în folosul comunităţii pe raza administrativ – teritorială a Sectorului 1
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 96 din 2015
 • privind aprobarea unor Planuri Urbanistice de Detaliu pentru construcţii definitive pe terenuri situate în Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 97 din 2015
 • privind aprobarea rectificării bugetului general consolidat de venituri şi cheltuieli pe titluri, articole şi alineate pentru anul 2015 al Consiliului Local Sector 1
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 98 din 2015
 • rivind aprobarea derulării şi finanţării proiectului „Instruirea asociaţiilor de proprietari în vederea utilizării în condiţii de eficienţă energetică a imobilelor reabilitate termic prin programele finanţate de Sectorul 1 al Municipiului București” de către Agenţia pentru Eficienţă Energetică şi Protecţia Mediului Sector 1 Bucureşti, în vederea îndeplinirii obligaţilor asumate de către Consiliul Local al Sectorului 1 în cadrul Iniţiativei Europene „Covenant Of Mayors”
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 99 din 2015
 • privind aprobarea finanţării activităţilor curente ale „Agenţiei pentru Eficienţă Energetică şi Protecţia Mediului Sector 1 Bucureşti” în vederea îndeplinirii atribuţiilor delegate de către Consiliul Local al Sectorului 1 prin Hotărârea nr. 416/13.12.2007
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 100 din 2015
 • privind transmiterea în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 a unor bunuri imobile situate în Şos. Odăi nr. 3-5, Sector 1
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 101 din 2015
 • privind reglementarea situației juridice a contractului de concesiune nr. 12/03.06.2004 şi a contractului de concesiune nr. 46455/19.12.2006 încheiate între Consiliul Local al Sectorului 1 şi S.C. GEORDAN COM S.R.L.
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 102 din 2015
 • privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii, Regulamentului de organizare şi funcţionare ale aparatului de specialitate, precum și ale instituțiilor subordonate Consiliului Local Sector 1
 • Anexa 1 la HCL nr. 102 / 2015
 • ORGANIGRAMA SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI APARATUL DE SPECIALITATE ŞI INSTITUŢII SUBORDONATE CONSILIULUI LOCAL
 • Anexa 2 la HCL nr. 102 / 2015
 • STAT DE FUNCȚII pentru aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 1
 • Anexa 3 la HCL nr. 102 / 2015
 • REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1
 • Anexa 4 la HCL nr. 102 / 2015
 • R E G U L A M E N T U L PRIVIND ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA DIRECȚIEI PUBLICE DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR ȘI STARE CIVILĂ DE LA NIVELUL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 103 din 2015
 • privind aprobarea modificării și completării în primul semestru al anului 2015 a Planului de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2015 la nivelul aparatului de specialitate al primarului sectorului 1 precum și ale instituțiilor subordonate Consiliului Local Sector 1, (anexa 1), precum și la nivelul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sectorului 1 aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 153 din 25.09.2014
 • Anexa 1 la HCL nr. 103 / 2015
 • Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 153/25.09.2014 -PLAN DE OCUPARE FUNCŢII PUBLICE REALIZAT LA NIVELUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI PENTRU ANUL 2015 – MODIFICAT ŞI COMPLETAT ÎN SEMESTRUL I AL ANULUI 2015
 • Anexa 2 la HCL nr. 103 / 2015
 • PLAN DE OCUPARE FUNCŢII PUBLICE 2015 revizuit în primul semestrul 2015
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 104 din 2015
 • privind alegerea preşedintelui de şedinţă
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 105 din 2015
 • privind aprobarea rectificării bugetului general consolidat de venituri şi cheltuieli pe titluri, articole şi alineate pentru anul 2015 al Consiliului Local Sector 1
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 106 din 2015
 • privind extinderea programului de salubrizare pe străzile aferente domeniului public din zona Fabrica de Cărămidă nr. 1A, Sector 1
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 107 din 2015
 • privind aprobarea Statului de funcţii al Poliţiei Locale Sector 1
 • Anexa 1 la HCL nr. 107 / 2015
 • stat de funcţii al Poliţiei Locale a Sectorului 1
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 108 din 2015
 • privind aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii ale Direcţiei Generale de Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1
 • Anexa 1 la HCL nr. 108 / 2015
 • organigrama DGITL Sector 1
 • Anexa 2 la HCL nr. 108 / 2015
 • stat de funcţii al DGITL Sector 1
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 109 din 2015
 • pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 120/2004 privind acordarea unor sume cu titlu de ajutor de urgență, ca măsură de prevenire și combatere a marginalizării sociale, cu modificările și completările ulterioare
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 110 din 2015
 • privind aprobarea achiziţionării de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 de servicii juridice de consultanţă, de asistenţă şi/sau de reprezentare pentru victimele violenței în familie
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 111 din 2015
 • privind acordarea unui ajutor financiar în sumă de 600 lei/lunar, pentru o perioadă de 6 luni, în scopul achitării contravalorii chiriei, pentru doamna Stănescu Manuela Isabela, ca măsură de prevenire şi combatere a marginalizării sociale
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 112 din 2015
 • cu privire la oferta de vânzare a imobilului în care îşi desfăşoară activitatea servicii din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 113 din 2015
 • cu privire la asigurarea unor locuri de cazare pentru Liceul Greco – Catolic „Timotei Cipariu”
 • Anexa 1 la HCL nr. 113 / 2015
 • protocol încheiat între Liceul Greco – Catolic “Timotei Cipariu” și Școala Gimnazială Specială pentru Surzi nr. 1
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 114 din 2015
 • privind aprobarea încheierii unui Act Adițional la Contractul de închiriere nr. 2727/07.06.2011, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 210/12.10.2010, modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 71/28.04.2011
 • Anexa 1 la HCL nr. 114 / 2015
 • act adiţional nr. 1 la Contractul de închiriere autentificat sub nr. 338 din 03.06.2011 de către BNP LIBERTAS şi înregistrat sub nr. 2727/07.06.2011 în evidenţele Administraţiei Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi Unităţilor Sanitare Publice Sector 1
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 115 din 2015
 • privind transmiterea fără plată a unor bunuri mobile din patrimoniul Sectorului 1 al Municipiului București în patrimoniul unor unități de învățământ de pe raza sectorului 1
 • Anexa 1 la HCL nr. 115 / 2015
 • notă de rectificare a erorii materiale din HCL 115 / 2015
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 116 din 2015
 • privind aprobarea Statului de funcții și modificarea anexei nr. 3 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 102 din 28.05.2015 privind Regulamentul de organizare și funcționare ale aparatului de specialitate al primarului sectorului 1 al municipului București și ale instituțiilor subordonate Consiliului Local Sector 1
 • Anexa 1 la HCL nr. 116 / 2015
 • stat de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 1
 • Anexa 2 la HCL nr. 116 / 2015
 • Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 117 din 2015
 • privind împuternicirea Viceprimarului Sectorului 1 al Municipiului București, înlocuitorul de drept al Primarului Sectorului 1 conform art. 57, alin. (2) din Legea nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare, să semneze împreună cu reprezentanții funcționarilor publici, respectiv reprezentantul salariaților contractuali, Acordul Colectiv, respectiv Contractul Colectiv de Muncă încheiate la nivelul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1
 • Anexa 1 la HCL nr. 117 / 2015
 • acord colectiv
 • Anexa 2 la HCL nr. 117 / 2015
 • contract colectiv de muncă
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 118 din 2015
 • privind aprobarea modificării și completării în primul semestru al anului 2015 a Planului de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2015 la nivelul Direcției Generale Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1, precum și la nivelul Poliției Locale a Sectorului 1, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 153/ 25.09.2014
 • Anexa 1 la HCL nr. 118 / 2015
 • plan de ocupare pentru functiile publice modificat în semestrul I din anul 2015 la nivelul Direcţiei Generale de Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1
 • Anexa 2 la HCL nr. 118 / 2015
 • plan de ocupare functii publice realizat la nivelul Poliţiei Locale Sector 1 pentru anul 2015
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 119 din 2015
 • privind aprobarea rectificării bugetului general consolidat de venituri şi cheltuieli pe titluri, articole şi alineate pentru anul 2015 al Consiliului Local Sector 1
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 120 din 2015
 • privind aprobarea execuţiei bugetului general consolidat al Consiliului Local Sector 1 la data de 30 iunie 2015
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 121 din 2015
 • privind aprobarea Statului de funcţii al Poliţiei Locale Sector 1
 • Anexa 1 la HCL nr. 121 / 2015
 • STAT DE FUNCŢII al Poliţiei Locale a Sectorului 1
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 122 din 2015
 • privind modificarea Anexei nr. 2, Anexei nr. 4 și Anexei nr. 6 la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 13/27.01.2015 privind transmiterea în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 a blocurilor de locuinţe situate în cartierul Odăi nr. 3-5
 • Anexa 1-3 la HCL nr. 122 / 2015
 • Bucureşti, Sector 1, Şoseaua Odăi, nr. 3-5, OD 2 SC.D
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 123 din 2015
 • privind acordarea de către Consiliul Local al Sectorului 1, prin Directia Generală de Asistență Socială și Protecţia Copilului Sector 1, a unui ajutor financiar pentru susținerea participării unei persoane cu handicap la competiţia sportivă, Cupa ANA LUGOJANA, ca măsură de prevenire a marginalizării sociale
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 124 din 2015
 • privind stabilirea categoriilor de programe/proiecte în domeniile „cultural”, “educaţie”, „social”, „sport”, „protecţia mediului”, „culte religioase” şi altele asemenea, precum şi aprobarea criteriilor privind acordarea finanţării acestora, în interes public local, la nivelul Sectorului 1
 • Anexa 1 la HCL nr. 124 / 2015
 • CATEGORII DE PROGRAME/PROIECTE, OBIECTIVELE SI ACTIVITATILE SPECIFICE ELIGIBILE PENTRU ACORDAREA FINANŢARII PE BAZA DE PARTENERIAT, ÎNCHEIAT, ÎN CONDIŢIILE LEGII, ÎNTRE PRIMARIA SECTORULUI 1 ŞI BENEFICIARUL SOLICITANT
 • Anexa 2 la HCL nr. 124 / 2015
 • CATEGORII DE CHELTUIELI ELIGIBILE, NECESARE PENTRU DERULAREA PROGRAMELOR/PROIECTELOR FINANŢATE ÎN SCOPUL REALIZĂRII UNOR OBIECTIVE DE INTERES PUBLIC LOCAL, ÎN DOMENIILE „CULTURAL”, “EDUCAŢIE”, „SOCIAL”, „SPORT”, „PROTECŢIA MEDIULUI”, „CULTE RELIGIOASE”
 • Anexa 3 la HCL nr. 124 / 2015
 • CRITERIILE DE ELIGIBILITATE A PROPUNERILOR DE PROGRAME/PROIECTE ÎN VEDEREA FINANTARII UNOR ACTIVITĂŢI NONPROFIT, ÎN SCOPUL REALIZARII UNOR OBIECTIVE DE INTERES PUBLIC LOCAL
 • Anexa 4 la HCL nr. 124 / 2015
 • PROCEDURA DE EVALUARE A PROPUNERILOR DE PROGRAME/PROIECTE, PRECUM SI PROCEDURA DE RAPORTARE ŞI CONTROL A ACTIVITATILOR SPECIFICE IN DOMENIILE „CULTURAL”, “EDUCAŢIE”, „SOCIAL”, „SPORT”, „PROTECŢIA MEDIULUI”, „CULTE RELIGIOASE”
 • Anexa 5 la HCL nr. 124 / 2015
 • FORMULARISTICA NECESARĂ APLICĂRII PROCEDURII DE EVALUARE A PROPUNERILOR TEHNICE ŞI FINANCIARE DE PROGRAME/PROIECTE
 • Anexa 5.1 la HCL nr. 124 / 2015
 • SCRISOARE DE INAINTARE
 • Anexa 5.10 la HCL nr. 124 / 2015
 • SCRISOARE DE ÎNAINTARE A RAPORTULUI FINAL/INTERMEDIAR
 • Anexa 5.11 la HCL nr. 124 / 2015
 • RAPORT DE ACTIVITATE SI RAPORT FINANCIAR PARTIAL/FINAL
 • Anexa 5.2 la HCL nr. 124 / 2015
 • FORMULAR – FISA DE INSCRIERE A PROIECTULUI
 • Anexa 5.3 la HCL nr. 124 / 2015
 • CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR
 • Anexa 5.4 la HCL nr. 124 / 2015
 • CURRICULUM VITAE
 • Anexa 5.5 la HCL nr. 124 / 2015
 • DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA
 • Anexa 5.6 la HCL nr. 124 / 2015
 • DECLARAŢIA PRIVIND CONFLICTUL DE INTERESE
 • Anexa 5.7 la HCL nr. 124 / 2015
 • BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
 • Anexa 5.8 la HCL nr. 124 / 2015
 • DECLARAŢIE DE IMPARŢIALITATE A MEMBRILOR COMISIEI DE EVALUARE
 • Anexa 5.9 la HCL nr. 124 / 2015
 • PROTOCOL DE COLABORARE
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 125 din 2015
 • privind aprobarea listei de priorităţi întocmită în baza criteriilor care se au în vedere la stabilirea ordinei de prioritate în cadrul categoriilor de persoane prevăzute în Legea nr. 114/1996 a locuinţei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
 • Anexa 1 la HCL nr. 125 / 2015
 • LISTA DE PRIORITĂŢI 2015
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 126 din 2015
 • privind aprobarea modificării și prelungirii contractelor de închiriere pentru locuinţele transmise din domeniul privat al statului și administrarea Regiei Autonome A.P.P.S în domeniul public al municipiului București și administrarea Consiliului Local al Sectorului 1
 • Anexa 1 la HCL nr. 126 / 2015
 • CONTRACT DE ÎNCHIRIERE
 • Anexa 1A si la HCL nr. 126 / 2015
 • F I Ş A
 • Anexa 1.2 la HCL nr. 126 / 2015
 • F I Ş Ă D E C A L C U L
 • Anexa 1.3 la HCL nr. 126 / 2015
 • Proces-verbal de predare-primire
 • Anexa 2 la HCL nr. 126 / 2015
 • ACTE NECESARE pentru prelungirea contractului de închiriere
 • Anexa 3 la HCL nr. 126 / 2015
 • ACT ADIŢIONAL NR. ……… la contractul de închirire nr. ……………/………………..
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 127 din 2015
 • privind aprobarea modificării și prelungirii contractelor – cadru de închiriere pentru locuinţele din imobilul situat în str. Munţii Tatra nr. 18-20, Sector 1, construite din fonduri proprii
 • Anexa 1 la HCL nr. 127 / 2015
 • CONTRACT DE ÎNCHIRIERE
 • Anexa 1.1 la HCL nr. 127 / 2015
 • F I Ş A suprafeţei locative şi de calcul a chiriei
 • Anexa 1.2 la HCL nr. 127 / 2015
 • A.F I Ş Ă cu 1. Titularul și membrii de familie care locuiesc împreună cu titularul contractului
 • Anexa 1.3 la HCL nr. 127 / 2015
 • Proces-verbal de predare-primire
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 128 din 2015
 • privind numirea unei comisii de negociere și examinare a oportunității semnării unui Act Adițional la Contractul de Închiriere nr. 2727/07.06.2011, în termenii și condițiile propuse de proprietarii imobilului din str. Feroviarilor nr. 37 bis, Sector 1, București, în care funcționează Colegiul Tehnic “Mircea cel Bătrân”
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 129 din 2015
 • privind aprobarea unor Planuri Urbanistice de Detaliu pentru construcţii definitive pe terenuri situate în Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 130 din 2015
 • privind aprobarea Statului de funcţii al Administraţiei Domeniului Public Sector 1
 • Anexa 1 la HCL nr. 130 / 2015
 • STAT DE FUNCŢII al Administraţiei Domeniului Public Sector 1
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 131 din 2015
 • pentru înființarea Comisiei de analiză a ajutoarelor de stat si „de minimis”, în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr. 77/2014
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 132 din 2015
 • privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.94/28.05.2015 privind acordarea normei de hrană personalului Poliţiei Locale Sector 1
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 133 din 2015
 • privind aprobarea indicatorilor tehnico–economici aferenţi obiectivelor de investiţii din cadrul programelor de extindere reţele publice de apă şi canalizare pe unele străzi ale Sectorului 1 al municipiului Bucureşti
 • Anexa 1 la HCL nr. 133 / 2015
 • PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI Privind cheltuielile de capital necesare realizării obiectivului de extindere reţele publice de apă și canalizare pe unele străzi din Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 134 din 2015
 • privind aprobarea Statului de funcții și modificarea și completarea art.40, alin.(2) al Anexei nr. 3 – Regulamentul de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Primarului sectorului 1 al municipului București și ale instituțiilor subordonate Consiliului Local Sector 1 – a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 102/28.05.2015, cu modificările şi completările ulterioare
 • Anexa 1 la HCL nr. 134 / 2015
 • STAT DE FUNCȚII pentru aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 1 și ale instituțiilor subordonate Consiliului Local Sector 1
 • Anexa 2 la HCL nr. 134 / 2015
 • REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 135 din 2015
 • privind aprobarea modificării și completării în cel de-al doilea semestru al anului 2015 a Planului de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2015 la nivelul Sectorului 1 al Municipiului București aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 153 din 25.09.2014, cu modificările și completările ulterioare
 • Anexa 1 la HCL nr. 135 / 2015
 • PLAN DE OCUPARE FUNCŢII PUBLICE REALIZAT LA NIVELUL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 136 din 2015
 • privind modificarea și completarea Anexei nr. 2 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 271/22.12.2010 privind aprobarea închirierii spațiilor temporar disponibile din incinta unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 1 aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 – Administrația Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 137 din 2015
 • privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru asigurare echipamente tehnologice şi utilităţi la Clinicia de Chirurgie Cardiovasculară Pediatrică din cadrul Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii “Grigore Alexandrescu”
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 138 din 2015
 • privind aprobarea rectificării bugetului general consolidat de venituri şi cheltuieli pe titluri, articole şi alineate pentru anul 2015 al Consiliului Local Sector 1
 • Anexa 1 la HCL nr. 138 / 2015
 • Bugetul local detaliat la venituri pe capitole si subcapitole pe anul 2015 si estimari pentru anii 2016-2018
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 139 din 2015
 • privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.176/28.06.2007
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 140 din 2015
 • privind aprobarea creșterii salariale pentru personalul angajat în cadrul aparatului de specialitate al primarului sectorului 1 al municipului București și al instituțiilor subordonate Consiliului Local Sector 1
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 141 din 2015
 • privind aprobarea participării Sectorului 1 al municipiului Bucureşti ca membru afiliat al Bursei de Mărfuri din România
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 142 din 2015
 • privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1
 • Anexa 1 la HCL nr. 142 / 2015 partea 1
 • Anexa 1 la HCL nr. 142 / 2015 partea 2
 • Anexa 2 la HCL nr. 142 / 2015
 • Anexa 3 la HCL nr. 142 / 2015
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 143 din 2015
 • privind aprobarea cheltuielilor de hrană în cadrul Centrului de Zi ”Un Pas Împreună” din structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 144 din 2015
 • privind aprobarea achizitionării, de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, a unor structuri mobile de locuit (module de containere), în scopul închirierii temporare, ca măsură de prevenire a marginalizării sociale
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 145 din 2015
 • privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 94/28.05.2015 privind acordarea normei de hrană personalului Poliţiei Locale Sector 1
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 146 din 2015
 • privind aprobarea unor Planuri Urbanistice de Detaliu pentru construcţii definitive pe terenuri situate în Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 147 din 2015
 • privind aprobarea Statului de funcții și modificarea și completarea prevederilor art. 28 alin. (4) și ale art. 38 alin. (3) ale Anexei nr. 3 – Regulamentul de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Primarului sectorului 1 al municipiului București – a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 102 din 28.05.2015, cu modificările și completările ulterioare
 • Anexa 1 la HCL nr. 147 / 2015
 • Anexa 2 la HCL nr. 147 / 2015
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 148 din 2015
 • priviind alegerea preşedintelui de şedinţă
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 149 din 2015
 • privind înființarea de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, în parteneriat cu entități private, a Centrului de Resurse în Asistență Socială, precum și pentru transmiterea folosinței gratuite a unor spații
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 150 din 2015
 • pentru modificarea contractului de asociere nr. 03/1211/21.07.1999, încheiat cu S.C. Teomod Style Trading S.R.L.
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 151 din 2015
 • privind aprobarea finalizări negocierilor pentru stabilirea preţului în vederea închirierii imobilului destinat arhivei Primăriei Sectorului 1
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 152 din 2015
 • privind aprobarea rectificării bugetului general consolidat de venituri şi cheltuieli pe titluri, articole și alineate pentru anul 2015 al Consiliului Local Sector 1
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 153 din 2015
 • privind aprobarea programului de deszăpezire pentru sezonul rece, respectiv iarna 2015-2016
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 154 din 2015
 • privind aprobarea Statului de funcţii al Direcţiei Generale de Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1
 • Anexa 1 la HCL nr. 154 / 2015
 • Stat de funcţii publice si Stat de funcţii contractuale pentru Direcţia Generala de Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 155 din 2015
 • privind aprobarea Metodologiei de lucru în vederea acordării ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei, conform prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr.70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, cu modificările şi completările ulterioare
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 156 din 2015
 • privind aprobarea criteriilor care se au în vedere la stabilirea ordinii de prioritate în cadrul categoriilor de persoane prevăzute în Legea nr. 114/1996, a locuinţei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
 • Anexa 1 la HCL nr. 156 / 2015
 • Criterii privind calcularea punctajului care stă la baza întocmirii listei de priorităţi pentru repartizarea locuinţelor conform Legii 114/1996
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 157 din 2015
 • pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 140/20.06.2012 privind desemnarea membrilor în Comisia Sectorului 1 pentru analiza solicitărilor de locuinţe sociale şi de necesitate conform prevederilor Legii nr.114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare şi ale Hotărârii Guvernului României nr.1275/2000, cu modificările și completările ulterioare, în sensul înlocuirii domnului Mihai Alexandru Iorgulescu
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 158 din 2015
 • privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliul de administrație al Şcolii Primare Maria Kinder Kids
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 159 din 2015
 • privind aprobarea unor Planuri Urbanistice de Detaliu pentru construcţii definitive pe terenuri situate în Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 160 din 2015
 • privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Administraţiei Pieţelor Sector 1
 • Anexa 1 la HCL nr. 160 / 2015
 • Organigrama Administraţiei Pieţelor Sector 1
 • Anexa 2 la HCL nr. 160 / 2015
 • Statul de funcții al Administrației Piețelor Sector 1
 • Anexa 3 la HCL nr. 160 / 2015
 • Regulamentul de organizare şi funcţionare al Administraţiei Pieţelor Sector 1
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 161 din 2015
 • privind aprobarea continuării implementării de către Consiliul Local al Sectorului 1, prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, în parteneriat cu Asociația SOMARO – Magazinul Social, a Proiectului SOMARO-Magazin Social
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 162 din 2015
 • privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2016 la nivelul aparatului de specialitate şi la nivelul instituţiilor publice subordonate Consiliului Local al sectorului 1, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Sectorului 1, Direcţia Generală de Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1, Poliţia Locală Sector 1, Complexul Multifuncţional Caraiman Sector 1
 • Anexa 1-6 la HCL nr. 162 / 2015
 • Plan de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2016
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 163 din 2015
 • prin care se ia act de încetarea raportului de serviciu al Directorului Executiv al Complexului Multifuncţional Caraiman
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 164 din 2015
 • privind aprobarea rectificării bugetului general consolidat de venituri şi cheltuieli pe titluri, articole şi alineate pentru anul 2015 al Consiliului Local Sector 1
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 165 din 2015
 • privind aprobarea execuţiei bugetului general consolidat al Consiliului Local Sector 1 la 30 septembrie 2015
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 166 din 2015
 • privind aprobarea încheierii contractului de comodat pentru spațiul situat în str. Soveja nr. 68, Sector 1, București, aparținând Asociației “SF. Capitanio și Geroza”, necesar pentru funcționarea grădiniției Liceului Greco-Catolic „Timotei Cipariu”
 • Anexa 1 la HCL nr. 166 / 2015
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 167 din 2015
 • privind aprobarea Statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului sectorului 1 al municipiului București și al instituțiilor subordonate Consiliului Local Sector 1
 • Anexa 1 la HCL nr. 167 / 2015
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 168 din 2015
 • privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Complexului Multifuncţional Caraiman
 • Anexa 1 la HCL nr. 168 / 2015
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 169 din 2015
 • privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, precum și pentru acordarea sporului pentru condiții deosebit de periculoase unor categorii de salariați
 • Anexa 1 la HCL nr. 169 / 2015 partea 1
 • Anexa 1 la HCL nr. 169 / 2015 partea 2
 • Anexa 2 la HCL nr. 169 / 2015
 • Anexa 3 la HCL nr. 169 / 2015
 • Anexa 4 la HCL nr. 169 / 2015
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 170 din 2015
 • privind îndeplinirea atribuțiilor Grupului de lucru pentru derularea Programului operațional Ajutorarea persoanelor defavorizate (POAD) la nivelul sectorului 1, de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 171 din 2015
 • privind aprobarea modificării și completării Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 144/27.08.2015 privind achizitionarea, de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, a unei structuri mobile de locuit (module de containere), în scopul închirierii temporare, ca măsură de prevenire a marginalizării sociale
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 172 din 2015
 • privind aprobarea continuării Proiectului “Centrul de Zi Ana”, derulat în parteneriat de Asociaţia “Sf. Ana” şi Consiliul Local al Sectorului 1, prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 173 din 2015
 • privind aprobarea continuării Proiectului “Centrul de Zi Alternativa”, derulat în parteneriat de Asociaţia “Alternativa 2003” şi Consiliul Local al Sectorului 1, prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 174 din 2015
 • privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.94/28.05.2015 privind acordarea normei de hrană pentru personalul Poliţiei Locale Sector 1, cu modificările şi completările ulterioare
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 175 din 2015
 • privind casarea câinilor de misiune din cadrul Poliţiei Locale Sector 1
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 176 din 2015
 • privind adoptarea unor măsuri pentru preîntâmpinarea efectelor sezonului rece – iarna 2015-2016
 • Anexa 2 la HCL nr. 176 / 2015
 • Anexa 3 la HCL nr. 176 / 2015
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 177 din 2015
 • privind demararea procedurilor legale în vederea selectării furnizorului de energie electrică
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 178 din 2015
 • pentru rezilierea contractelor de închiriere nr.2342/18.09.2012, nr.2343/18.09.2012, nr.2344/18.09.2012 și nr.2692/01.11.2012 încheiate cu SC POLYMARKET MANAGEMENT SRL pentru spațiile situate în Piața Amzei nr.13, sector 1
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 179 din 2015
 • privind aprobarea participării Consiliului Local al Sectorului 1 la Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional pe anul 2015
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 180 din 2015
 • privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliul de administrație la Şcoala Postliceală Sanitară „Centrul de Studii Europene Bucureşti”
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 181 din 2015
 • privind aprobarea unor Planuri Urbanistice de Detaliu pentru construcţii definitive pe terenuri situate în Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 182 din 2015
 • privind aprobarea demarării achiziţionării de pe piaţa liberă a unui imobil-teren+construcţie-de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, în scopul amenajării unui centru comunitar pentru persoanele cu dizabilități
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 183 din 2015
 • privind aprobarea demarării achiziţionării de pe piaţa liberă a unui imobil-teren+construcţie-de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, în scopul amenajării unui centru comunitar pentru persoanele cu dizabilități
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 184 din 2015
 • privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții ”Reparații curente, reabilitarea instalațiilor sanitare și stins incendiu la unitățile de învățământ preuniversitar aflate în administrarea Administraţiei Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi Unităţilor Sanitare Publice Sector 1”
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 185 din 2015
 • privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru modernizarea şi extinderea corpului de clădire C din cadrul Spitalului Clinic de Urgenţă Bucureşti
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 186 din 2015
 • privind aprobarea rectificării bugetului general consolidat de venituri şi cheltuieli pe titluri, articole şi alineate pentru anul 2015 al Consiliului Local Sector 1
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 187 din 2015
 • pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 218/11.12.2014 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 233/08.11.2012 privind aprobarea programului local multianual de creștere a performanței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 1 al Municipiului București pentru perioada 2013 – 2014
 • Anexa 1 la HCL nr. 187 / 2015
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 188 din 2015
 • privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 219/11.12.2014 pentru modificarea Hotararii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.235/ 08.11.2012 privind aprobarea contractării directe de către Sectorul 1 al municipiului București a unei finanțări rambursabile externe în valoare de 157.000.000 Euro, în baza garanțiilor proprii, de la Banca Europeană de Investiții, în vederea asigurării finanțării unor obiective de investiții privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 1 al Municipiului București
 • Anexa 1 la HCL nr. 188 / 2015
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 189 din 2015
 • privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliile de Administrație ale Spitalelor Publice aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1
 • Anexa 1 la HCL nr. 189 / 2015
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 190 din 2015
 • privind modificarea Statului de funcţii al Administraţiei Domeniului Public Sector 1
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 191 din 2015
 • privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1
 • Anexa 1 la HCL nr. 191 / 2015 partea 1
 • Anexa 1 la HCL nr. 191 / 2015 partea 2
 • Anexa 2 la HCL nr. 191 / 2015
 • Anexa 3 la HCL nr. 191 / 2015
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 192 din 2015
 • privind aprobarea continuării implementării Proiectului “Centrul de Plasament Viaţă şi Lumină”, derulat în parteneriat de Fundaţia Viaţă şi Lumină şi Consiliul Local al Sectorului 1, prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1
 • Anexa 1 la HCL nr. 192 / 2015
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 193 din 2015
 • privind acordarea unui ajutor financiar, în sumă de 600 lei/lunar, pentru o perioadă de 6 luni, în scopul achitării contravalorii chiriei, pentru doamna Avădanei Claudia Luizi, ca măsură de prevenire şi combatere a marginalizării sociale
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 194 din 2015
 • privind aprobarea Protocolului de Colaborare între Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 din România și Consiliul Național pentru Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă din Republica Moldova
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 195 din 2015
 • prin care se solicită Consiliului General al Municipiului Bucureşti să împuternicească Consiliul Local al Sectorului 1 în vederea stabilirii unei taxe speciale în domeniul stării civile
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 196 din 2015
 • privind modificarea şi completarea Anexei nr. 2 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 207/11.12.2014 pentru aprobarea reţelei şcolare de stat şi particulare pe raza sectorului 1 al municipiului Bucureşti pentru anul 2015-2016
 • Anexa 1 la HCL nr. 196 / 2015
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 197 din 2015
 • pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 166/22.10.2015 privind aprobarea contractului de comodat pentru spaţiul situat în str. Soveja nr. 68 Sector 1, Bucureşti, aparţinând Asociaţiei „Sf. Capitanio şi Geroza” necesar pentru funcţionarea grădiniţei Liceului Greco-Catolic „Timotei Cipariu”
 • Anexa 1 la HCL nr. 197 / 2015
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 198 din 2015
 • pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.159/25.09.2014 privind numirea reprezentanţilor Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliile de Administraţie şi în Comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii instituţiilor de învăţământ preuniversitar din sectorul 1, modificările şi completările ulterioare, în sensul înlocuirii domnului Răzvan Iordan
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 200 din 2015
 • privind aprobarea modalității de stingere a debitelor și penalităților pe care chiriașii imobilului din strada Munții Tatra nr. 18-20, sector 1 le au față de Sectorul 1 al Municipiului București
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 201 din 2015
 • pentru modificarea şi completarea art. 7 şi art. 12 din Regulamentul privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică pe raza Sectorului 1 al municipiului Bucureşti aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 181/28.11.2013 modificată şi completată prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 44/26.02.2015
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 202 din 2015
 • privind aprobarea numărului și cuantumului burselor de merit, burselor de performanță, burselor de studiu și burselor de ajutor social pentru elevii de la cursurile cu frecvență din învățământul preuniversitar de stat Sector 1 pentru semestrul al I al anului școlar 2015 -2016
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 203 din 2015
 • privind acordarea drepturilor aferente copiilor/elevilor/tinerilor cu cerințe educaționale speciale școlarizați în unitățile de învățământ preuniversitar de masă aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 prin Administraţia Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi Unităţilor Sanitare Publice Sector 1
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 204 din 2015
 • privind aprobarea unor Planuri Urbanistice de Detaliu pentru construcţii definitive pe terenuri situate în Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 205 din 2015
 • pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 178/22.10.2015 pentru rezilierea contractelor de închiriere nr.2342/18.09.2012, nr.2343/18.09.2012, nr.2344/18.09.2012 și nr.2692/01.11.2012 încheiate cu SC POLYMARKET MANAGEMENT SRL pentru spațiile situate în Piața Amzei nr.13, sector 1
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 206 din 2015
 • privind alegerea preşedintelui de şedinţă
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 207 din 2015
 • privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi unor obiective de investiţii din cadrul Programului de reabilitare, consolidare şi restaurare lăcaşuri de cult
 • Anexa 1 la HCL nr. 207 / 2015
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 208 din 2015
 • privind aprobarea indicatorilor tehnico–economici aferenţi unor obiective de investiţii din cadrul Programului de reabilitare termică a imobilelor din sectorul 1
 • Anexa 1 la HCL nr. 208 / 2015
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 209 din 2015
 • privind aprobarea indicatorilor tehnico–economici aferenţi „Studiului de evaluare a lucrărilor suplimentare asociate reabilitarii blocurilor de locuinţe Sectorul 1, Bucureşti”
 • Anexa 1 la HCL nr. 209 / 2015
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 210 din 2015
 • privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţie „C.I.A. Sf. Elena – Reparație capitală învelitoare”
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 211 din 2015
 • privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţie „Lucrări de reparații capitale fațadă și învelitoare Pavilion 4 – C.S.S. Sf. Ecaterina”
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 212 din 2015
 • privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţie „Consolidare, remodelare, supraetajare și extindere cu etaj mandardat+scară exterioară metalică”, pentru imobilul situat în str. Pajurei nr. 15, sector 1, București
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 213 din 2015
 • privind aprobarea rectificării bugetului general consolidat de venituri şi cheltuieli pe titluri, articole şi alineate pentru anul 2015 al Consiliului Local Sector 1
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 214 din 2015
 • privind aprobarea execuţiei bugetului general consolidat al Consiliului Local Sector 1 la data de 30 noiembrie 2015
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 215 din 2015
 • pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 187/26.11.2015 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 218/11.12.2014 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 233/08.11.2012 privind aprobarea programului local multianual de creștere a performanței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 1 al Municipiului București pentru perioada 2013 – 2014
 • Anexa 1 la HCL nr. 215 / 2015
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 216 din 2015
 • privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 188/26.11.2015 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 219/11.12.2014, pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 235/08.11.2012 privind aprobarea contractării directe de către Sectorul 1 al municipiului București a unei finanțări rambursabile externe în valoare de 157.000.000 Euro, în baza garanțiilor proprii, de la Banca Europeană de Investiții, în vederea asigurării finanțării unor obiective de investiții privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 1 al Municipiului București
 • Anexa 1 la HCL nr. 216 / 2015
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 217 din 2015
 • privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al S.C. CET GRIVIŢA S.R.L.
 • Anexa 1-8 la HCL nr. 217 / 2015
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 218 din 2015
 • privind aprobarea Statului de funcții și modificarea și completarea art. 35 al Anexei nr. 3 – Regulamentul de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al Primarului sectorului 1 al municipiului Bucureşti şi al instituţiilor subordonate Consiliului Local Sector 1 – a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 102/ 28.05.2015, cu modificările şi completările ulterioare
 • Anexa 1 la HCL nr. 218 / 2015
 • Anexa 2 la HCL nr. 218 / 2015
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 219 din 2015
 • privind aprobarea Statului de funcţii al Direcţiei Generale de Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1
 • Anexa 1 la HCL nr. 219 / 2015
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 220 din 2015
 • privind aprobarea aplicării prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr. 44/2015 privind acordarea unor facilităţi fiscale, la nivelul sectorului 1 al municipiului Bucureşti şi a procedurii privind acordarea unor facilităţi fiscale
 • Anexa 1 la HCL nr. 220 / 2015
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 221 din 2015
 • privind aprobarea Statului de funcţii al Poliţiei Locale Sector 1
 • Anexa 1 la HCL nr. 221 / 2015
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 222 din 2015
 • privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1
 • Anexa 2 la HCL nr. 222 / 2015
 • Anexa 3 la HCL nr. 222 / 2015
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 223 din 2015
 • privind aprobarea continuării colaborării între Consiliul Local al Sectorului 1, prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 şi Asociaţia Diaconia -Aşezământul Social Patriarh Justinian Marina
 • Anexa 1 la HCL nr. 223 / 2015 partea 1
 • Anexa 1 la HCL nr. 223 / 2015 partea 2
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 224 din 2015
 • privind aprobarea continuării colaborării între Consiliul Local al Sectorului 1, prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 şi Asociaţia Caritas Bucureşti
 • Anexa 1 la HCL nr. 224 / 2015
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 225 din 2015
 • privind aprobarea continuării colaborării între Consiliul Local al Sectorului 1, prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 şi Asociaţia SOS Satele Copiilor România
 • Anexa 1 la HCL nr. 225 / 2015
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 226 din 2015
 • privind acordarea unui ajutor financiar, în sumă de 600 lei/lunar, pentru o perioadă de 6 luni, în scopul achitării contravalorii chiriei, pentru doamna Ștefănescu Constanța-Olimpia ca măsură de prevenire şi combatere a marginalizării sociale
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 227 din 2015
 • privind aprobarea componenţei nominale a Comisiei pentru Protecţia Copilului Sector 1
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 228 din 2015
 • privind modificarea şi completarea Anexei nr. 2 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 207/11.12.2014 pentru aprobarea reţelei şcolare de stat şi particulare pe raza sectorului 1 al municipiului Bucureşti pentru anul 2015-2016
 • Anexa 1 la HCL nr. 228 / 2015
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 229 din 2015
 • privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliul de administrație al Şcolii Primare Little Genius
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 230 din 2015
 • pentru modificarea Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.9/31.01.2013 privind aprobarea procedurii de închiriere a spaţiilor comerciale, situate în pieţele administrate de Administraţia Pieţelor Sector 1, începând cu luna ianuarie 2013
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 231 din 2015
 • privind aprobarea continuării implementării Proiectului-Pilot de către Complexul Multifunctional Caraiman şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, în scopul asigurării de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, în calitate de angajator, a tuturor serviciilor medicale profilactice necesare pentru supravegherea sănătăţii lucrătorilor din cadrul Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 232 din 2015
 • privind aprobarea unor Planuri Urbanistice de Detaliu pentru construcţii definitive pe terenuri situate în Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 233 din 2015
 • privind adoptarea unor măsuri în vederea asigurării transparenței decizionale la nivelul autorităților locale ale Sectorului 1 al municipiului București
Sari la conținut