Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
e.primarias1.ro
Caută
Limbă

Hotărârile Consiliului Local în anul 2023

 • Hotărârea Consiliului Local nr. 1 din 06.01.2023
 • privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Sectorului 1 în Adunarea Generală a Asociaților Societății CET GRIVIȚA S.R.L

 • Hotărârea Consiliului Local nr. 2 din 31.01.2023
 • privind alegerea președintelui de ședință pentru o perioadă de 3 luni

 • Hotărârea Consiliului Local nr. 3 din 31.01.2023
 • privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a Indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții Proiectare și execuție „Modernizare si repararea infrastructurii urbane din Sectorul 1 al Municipiului București – Lot 3 – Strada Bujorului”, Sectorul 1, București – Descarca anexe

 • Hotărârea Consiliului Local nr. 4 din 31.01.2023
 • privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a Indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții Proiectare și execuție „Modernizare si repararea infrastructurii urbane din Sectorul 1 al Municipiului București – Lot 3– Strada Nuferilor”, Sectorul 1, București . – Descarca anexe

 • Hotărârea Consiliului Local nr. 5 din 31.01.2023
 • privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a Indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții Proiectare și execuție „Modernizare si repararea infrastructurii urbane din Sectorul 1 al Municipiului București – Lot 3– Drumul Nicolae Șuțu”, Sectorul 1, București – Descarca anexe

 • Hotărârea Consiliului Local nr. 6 din 31.01.2023
 • privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a Indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții Proiectare și execuție „Modernizare si repararea infrastructurii urbane din Sectorul 1 al Municipiului București – Lot 3– Strada Cretei”, Sectorul 1, București – Descarca anexe

 • Hotărârea Consiliului Local nr. 7 din 31.01.2023
 • privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a Indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții Proiectare și execuție „Modernizare si Repararea Infrastructurii Urbane din Sectorul 1 al Municipiului București – Lot 1 – Strada Berca” , Sectorul 1, București – Descarca anexe

 • Hotărârea Consiliului Local nr. 8 din 31.01.2023
 • privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a Indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții Proiectare și execuție „Modernizare si Repararea Infrastructurii Urbane din Sectorul 1 al Municipiului București – Lot 1 – Strada Biborțeni” , Sectorul 1, București – Descarca anexe

 • Hotărârea Consiliului Local nr. 9 din 31.01.2023
 • privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții Proiectare și execuție „Modernizare si Repararea Infrastructurii Urbane din Sectorul 1 al Municipiului București – Lot 1 – Strada Zăpada Mieilor”, Sectorul 1, București – Descarca anexe

 • Hotărârea Consiliului Local nr. 10 din 31.01.2023
 • privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții Proiectare și execuție „Modernizare si Repararea Infrastructurii Urbane din Sectorul 1 al Municipiului București – Lot 1 – Strada Cărbunarilor” , Sectorul 1, București – Descarca anexe

 • Hotărârea Consiliului Local nr. 11 din 31.01.2023
 • privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a Indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții Proiectare și execuție „Modernizare si Repararea Infrastructurii Urbane din Sectorul 1 al Municipiului București – Lot 1 – Strada Heliului” , Sectorul 1, București – Descarca anexe

 • Hotărârea Consiliului Local nr. 12 din 31.01.2023
 • privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a Indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții Proiectare și execuție „Modernizare si Repararea Infrastructurii Urbane din Sectorul 1 al Municipiului București – Lot 1 – Strada Simeria” , Sectorul 1, București – Descarca anexe

 • Hotărârea Consiliului Local nr. 13 din 31.01.2023
 • privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a Indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții Proiectare și execuție „Modernizare si Repararea Infrastructurii Urbane din Sectorul 1 al Municipiului București – Lot 1 – Strada Trifești” , Sectorul 1, București – Descarca anexe

 • Hotărârea Consiliului Local nr. 14 din 31.01.2023
 • privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a Indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții Proiectare și execuție „Modernizare si Repararea Infrastructurii Urbane din Sectorul 1 al Municipiului București – Lot 1 – Strada Văliug” , Sectorul 1, București – Descarca anexe

 • Hotărârea Consiliului Local nr. 15 din 31.01.2023
 • privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a Indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții Proiectare și execuție „Modernizare si Repararea Infrastructurii Urbane din Sectorul 1 al Municipiului București – Lot 1 – Strada Zeletin” , Sectorul 1, București – Descarca anexe

 • Hotărârea Consiliului Local nr. 16 din 31.01.2023
 • privind aprobarea criteriilor care se au în vedere la stabilirea ordinii de prioritate în cadrul categoriilor de persoane prevăzute în Legea locuinței nr. 114/1996, cu modificările și completările ulterioare

 • Hotărârea Consiliului Local nr. 17 din 31.01.2023
 • privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (P.U.D.) Str. Gârlei nr.34, sector 1, București


  Hotărârea Consiliului Local nr. 18 din 31.01.2023
 • privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 88 din 23.03.2021 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Construire ansamblu educațional compus din școală, grădiniță, căi de circulație, spații verzi, terenuri de sport, zone de joacă, corpuri de iluminat, spațiu parcare, gard incintă”, situat în Aleea Teișani nr. 312-324, Sectorul 1 .


  Hotărârea Consiliului Local nr. 19 din 16.02.2023
 • privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții, proiectare și execuție „Modernizarea si repararea infrastructurii urbane din Sectorul 1 al Municipiului București – Lot 2– Strada Elena Pleșoianu”, Sectorul 1, București – Descarca anexe


 • Hotărârea Consiliului Local nr. 20 din 16.02.2023
 • privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a Indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții Proiectare și execuție „Modernizare si repararea infrastructurii urbane din Sectorul 1 al Municipiului București – Lot 2– Strada Dumitru Zosima ”, Sectorul 1, București – Descarca anexe


 • Hotărârea Consiliului Local nr. 21 din 16.02.2023
 • privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr.154/21.10.2022 privind aprobarea numărului și cuantumului burselor de performanță, burselor de merit, burselor de studiu și burselor de ajutor social pentru elevii de la cursurile cu frecvență din învățământul preuniversitar de stat Sector 1 pentru anul școlar 2022-2023, cu modificări și completări
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 22 din 24.02.2023
 • privind darea în administrarea Administrației Domeniului Public Sector 1 a imobilului situat în Strada Stoica Ludescu nr. 80, Sector 1, București, în vederea amenajării unei parcări de reședință.
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 23 din 01.03.2023
 • privind modificarea Anexei nr. 2 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 31/28.01.2021 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Complexului Multifuncţional Caraiman
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 24 din 01.03.2023
 • privind modificarea Anexei nr. 2 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 37/25.02.2021 privind aprobarea organigramei, statului de funcții, numărului de personal și regulamentului de organizare și funcționare ale Poliției Locale Sector 1, cu modificările ulterioare
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 25 din 01.03.2023
 • privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 146 / 06.10.2022 privind aprobarea depunerii proiectelor cu titlul “Renovarea integrată (consolidare seismică și renovare energetică moderată) a clădirilor publice din Sectorul 1 al Municipiului București” – Runda a II-a, în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.1/1, componenta 5 — Valul renovării, axa 2 — Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, operațiunea B.1: Renovarea integrată (consolidare seismică și renovare energetică moderată) a clădirilor publice
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 26 din 01.03.2023
 • privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 147 / 06.10.2022 privind aprobarea depunerii proiectelor cu titlul “Renovarea energetică moderată a clădirilor publice a clădirilor publice din Sectorul 1 al Municipiului București – Runda a II-a” în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2, componenta 5 — Valul renovării, axa 2 — Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, operațiunea B.2: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 27 din 10.03.2023
 • privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului Bucuresti în vederea transmiterii parcajului suprateran exterior, aflat sub pasajul Basarab având număr cadastral 263433-C1, în administrarea Administrației Domeniului Public Sector 1, pentru amenajarea unei parcări de reședință; adoptată în ședința extraordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 10.03.2023
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 28 din 13.03.2023
 • privind aprobarea cooperării dintre Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 și Asociația SOS Satele Copiilor România, în scopul implementării programului ,,SOS Satul Copiilor București-Centrul de Consiliere și Sprjin pentru Copii și Părinți” adoptată în ședința extraordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 convocată de îndată în data de 13.03.2023;
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 29 din 15.03.2023
 • pentru aprobarea ”Planului de acţiuni și lucrări de interes local” pentru anul 2023, ce vor fi executate de către beneficiarii de ajutor social, conform Legii nr. 416/2001, cu modificările și completările ulterioare adoptată în ședința extraordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 convocată de îndată în data de 15.03.2023.
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 30 din 17.03.2023
 • privind cooperarea dintre Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 şi Asociația Sf. Ana, în vederea derulării proiectului „Centrul de Zi Ana” adoptată în ședința extraordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 convocată de îndată în data de 17.03.2023.
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 31 din 22.03.2023
 • privind aprobarea cooperării dintre Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 şi Asociația Alternativa 2003, în scopul implementării proiectului ”Centrul de Zi Alternativa” adoptată în ședința extraordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 convocată de îndată în data de 22.03.2023.
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 32 din 28.03.2023
 • privind aprobarea bugetului general centralizat al subdiviziunii administrativ-teritorialeSectorul I al Municipiului Bucuresti pe anul 2023
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 33 din 28.03.2023
 • privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 203 din 19.12.2022 privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Sectorului 1 în vederea achiziționării în numele și pe seama Municipiului București a imobilului situat în Șos. Chitilei nr. 150, în suprafață de 3.316,96 mp, în vederea desfășurării activității Școlii Gimnaziale nr. 183;
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 34 din 28.03.2023
 • privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (P.U.D.) Str. Macului nr. 32, sector 1, București;
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 35 din 28.03.2023
 • privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (P.U.D.) Intrarea Berheci nr. 24, sector 1, București;
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 36 din 28.03.2023
 • privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (P.U.D.) str. Arad nr. 2B, sector 1, București
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 37 din 28.03.2023
 • privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (P.U.D.) Drumul Muntele Găina nr. 85, sector 1, București;
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 38 din 28.03.2023
 • privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (P.U.D.) str. Fabrica de Cărămidă nr. 3L, sector 1, București;
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 39 din 28.03.2023
 • privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (P.U.D.) str. Fabrica de Cărămidă nr. 3K, sector 1, București;
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 40 din 28.03.2023
 • privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (P.U.D.) Drumul Muntele Găina nr. 174C, sector 1, București;
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 41 din 03.04.2023
 • privind privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 197/19.12.2022 privind aprobarea „Regulamentului privind aprobarea unor măsuri locale destinate asigurării nevoilor energetice și eficientizării consumului de energie în gospdăriile din Sectorul 1, în sezonul rece 2022-2023”
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 42 din 26.04.2023
 • privind aprobarea participării Sectorului 1 al Municipiului București la ”Programul privind casarea autovehiculelor uzate”
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 43 din 26.04.2023
 • privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 198 din 19.12.2022 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții “Proiectarea, montarea și punerea în funcțiune a 700 de stații de reîncărcare în Sectorul 1 al Municipiului București” în vederea depunerii cererii de finanțare prin A.F.M – Programul privind dezvoltarea infrastructurii de reîncărcare pentru vehicule electrice şi/sau hibrid plug-in în localităţi, prin instalarea de staţii de reîncărcare cu putere normală – sesiune 14.11.2022 – 23.12.2022 / epuizarea bugetului
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 44 din 26.04.2023
 • privind alegerea președintelui de ședință pentru o perioadă de 3 luni
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 45 din 27.04.2023
 • privind aprobarea Conturilor de execuție pe surse de finanțare, Situațiile financiare, inclusiv anexele la acestea, la data de 31 decembrie 2022
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 46 din 28.04.2023
 • privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 2.446,74 lei Colegiului Național de Muzică ”George Enescu” în vederea susținerii cofinanțării pentru implementarea proiectului ”EduClub – perspective moderne în abordarea educației”
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 47 din 02.05.2023
 • privind modificarea Hotărârii nr. 32/28.03.2023 privind aprobarea bugetului general centralizat al subdiviziunii administrativ-teritoriale Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti pe anul 2023
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 48 din 09.05.2023
 • privind cooperarea dintre Consiliul Local al Sectorului 1 al Municipiului București, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 și Asociația Congregația Inimii Neprihănite, în scopul implementării proiectului ”Casa Familie Sfânta Maria”;
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 49 din 09.05.2023
 • privind cooperarea dintre Consiliul Local al sectorului 1 al Municipiului București, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 și Fundația Viață și Lumină în vederea derulării proiectului ,,Centrul de Plasament Viață și Lumină”;
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 50 din 09.05.2023
 • privind aprobarea implementării și finanțării proiectului „Masă caldă gratuită”, la nivelul Colegiului Tehnologic ”Viaceslav Harnaj”, pentru elevii înscriși în învățământul profesional în sistem DUAL și de stat, precum și pentru elevii de la învățământul liceal al unității școlare, cazați la cămin și elevii bursieri în anul școlar 2022-2023;
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 51 din 09.05.2023
 • pentru aprobarea rețelei școlare de stat și particulare pe raza sectorului 1 al municipiului București pentru anul 2023-2024;

Notă de rectificare a erorii materiale nr. C/202/28.03.2024 a Secretarului General al Sectorului 1 al Municipiului București  apărută în Anexa nr. 1 a  Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 51/09.05.2023 pentru aprobarea rețelei școlare de stat și particulare pe raza sectorului 1 al municipiului București pentru anul 2023 – 2024. 

 • Hotărârea Consiliului Local nr. 52 din 09.05.2023
 • aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Drumul Regimentului nr. 103A, sector 1, București;
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 53 din 09.05.2023
 • aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Drumul Regimentului nr. 103B, sector 1, București;
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 54 din 09.05.2023
 • aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Drumul Regimentului nr. 103, sector 1, București;
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 55 din 09.05.2023
 • aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) str. Ing. Dumitru Zosima nr. 69, sector 1, București;
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 56 din 09.05.2023
 • aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Drumul Agatului nr. 108, sector 1, București;
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 57 din 09.05.2023
 • aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Aleea Meteorologiei nr. 10, sector 1, București;
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 58 din 09.05.2023
 • aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Drumul Muntele Găina nr. 104, sector 1, București;
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 59 din 09.05.2023
 • aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) str. Lemnarilor nr. 2-8, sector 1, București;
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 60 din 09.05.2023
 • privind aprobarea depunerii în vederea finanțării, a proiectului ”Modernizarea Cabinetului de Planificare Familială din cadrul Complexului Multifuncţional Caraiman” în cadrul apelurilor de proiecte – cod apel: MS-0015, pilonul V: Sănătate şi rezilienţă instituţională, componenta 12: Sănătate, investiţia: I1. Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitaliceşti, investiţia specifică: I1.5. Cabinete de planificare familială, aferent Planului naţional de redresare şi rezilienţă.
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 61 din 09.05.2023
 • privind înființarea Comitetului local pentru accelerarea procesului de dezinstituționalizare și de prevenire a instituționalizării organizat la nivelul Sectorului 1 al municipiului București.
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 62 din 09.05.2023
 • pentru aprobarea Programului local multianual privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe prin soluții de eficientizare energetică, „Termoficarea de la soare” și a cotei de contribuție a asociației de proprietari, însoțită de Opinia Motivată nr. C.OM-01/19.05.2023 a Secretarului General al Sectorului 1.
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 63 din 24.05.2023
 • privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 1 al Municipiului București nr. 132/19.09.2022 privind implementarea sistemului integrat de teleasistență, teleurgență și telemedicină ”Brățara Vieții”, în regim gratuit, cu tarif social și tarif integral de către Complexul Multifuncţional Caraiman
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 64 din 24.05.2023
 • privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr.158/2016 privind sistematizarea actualelor terenuri de joacă aflate în administrarea Administraţiei Domeniului Public Sector 1, precum şi înfiinţarea şi amenajarea altora noi
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 65 din 24.05.2023
 • prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 1 de a hotărî cu privire la încheierea unui protocol de cooperare între Sectorul 1 al Municipiului București și Fundația Calea Griviței în scopul desfășurării proiectului cultural de interes public local ”Undercloud – Festival de Teatru Independent Ediția 16”, care va avea loc în perioada 19 – 25 iunie 2023
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 66 din 24.05.2023
 • prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 1 de a hotărî cu privire la încheierea unui protocol de cooperare între Sectorul 1 al Municipiului București și Arhiepiscopia Romano-Catolică București în scopul desfășurării proiectului cultural-religios de interes public local ”Concert de Muzică Sacră – Tu ești preot în veci” din data de 29 iunie 2023
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 67 din 24.05.2023
 • privind constituirea unei comisii mixte de negociere în vederea achiziționării în numele și pe seama Municipiului București a imobilului situat în București, Bd. Mihalache nr. 325A și 325B, Sector 1, înscris în cartea funciară nr. 267860, în scopul amenajării unui loc de joacă
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 68 din 26.05.2023
 • privind aprobarea implementării Proiectului educațional și social „Grădinița de Vacanță – Pachet de servicii educaționale și sociale pentru preșcolari în perioada iulie – august 2023”
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 69 din 26.05.2023
 • privind aprobarea implementării Proiectului educațional ”Școala de vară, perioada iulie-august 2023”
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 70 din 26.05.2023
 • privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr.154/21.10.2022 privind aprobarea numărului și cuantumului burselor de performanță, burselor de merit, burselor de studiu și burselor de ajutor social pentru elevii de la cursurile cu frecvență din învățământul preuniversitar de stat Sector 1 pentru anul școlar 2022-2023, cu modificări și completări
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 71 din 21.06.2023
 • privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 94/28.05.2015 privind acordarea normei de hrană pentru personalul Politiei Locale Sector 1, cu modificările și completările ulterioare și Nota de îdreptare eroare materială
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 72 din 21.06.2023
 • pentru aprobarea Protocolului privind finanțarea și realizarea în parteneriat a proiectului cultural-religios de interes public local denumit ”Concert de Muzică Sacră – Tu ești preot în veci”, între Sectorul 1 al Municipiului București și Arhiepiscopia Romano-Catolică București;
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 73 din 21.06.2023
 • privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr.154/21.10.2022 privind aprobarea numărului și cuantumului burselor de performanță, burselor de merit, burselor de studiu și burselor de ajutor social pentru elevii de la cursurile cu frecvență din învățământul preuniversitar de stat Sector 1 pentru anul școlar 2022-2023, cu modificări și completări;
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 74 din 21.06.2023
 • privind aprobarea și finanțarea proiectului cu titlul “Dotare unități de învățământ preuniversitar de pe raza Sectorului 1 al Municipiului București” în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C15/ Componenta C15 – Educație;
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 75 din 21.06.2023
 • pentru aprobarea Protocolului privind realizarea în parteneriat a unor acțiuni și lucrări de interes public local, între Sectorul 1 al Municipiului București și Federația Română de Polo;
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 76 din 21.06.2023
 • privind aprobarea componenței nominale a Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Sector 1;
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 77 din 21.06.2023
 • privind aprobarea încheierii Protocoalelor de colaborare dintre Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și Sectorul 1 al Municipiului București prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, în scopul implementării proiectului “HUB de Servicii MMSS -SII MMSS”, Cod MySmis 130963, însoțită de Opinia Motivată nr. C. OM-02/04.07.2023 a Secretarului Genearal a Sectorului 1.
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 78 din 21.06.2023
 • pentru aprobarea costului mediu lunar/beneficiar în cadrul Complexului Social de Servicii Odăi -Centrul de Urgență pentru Persoane fără Adăpost, servicii sociale din subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1;
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 79 din 21.06.2023
 • pentru aprobarea costului mediu lunar/beneficiar în cadrul centrelor de zi pentru persoane adulte cu dizabilitati din structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1;
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 80 din 21.06.2023
 • pentru aprobarea costului mediu lunar/beneficiar în cadrul centrelor de zi de recuperare copii cu dizabilitati din structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1;
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 81 din 21.06.2023
 • pentru aprobarea costului mediu lunar/persoană adultă cu dizabilități protejată în cadrul Centrelor de Abilitare și Reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilități din subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1;
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 82 din 21.06.2023
 • pentru aprobarea costului mediu lunar/ persoană adultă cu dizabilități protejată în cadrul Centrelor de Îngrijire și Asistență pentru persoane adulte cu dizabilități din subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1;
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 83 din 21.06.2023
 • pentru aprobarea costului mediu lunar/copil protejat în cadrul serviciilor sociale de tip rezidenţial destinate copiilor, centrelor de zi tip ”creşă” și modulelor pavilionare de recuperare și reabilitare neuropsihiatrică destinate copiilor și în sistemul de asistență maternală din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1;
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 84 din 21.06.2023
 • pentru aprobarea costului mediu lunar/beneficiar şi a normelor metodologice privind modul de calcul al contribuţiei lunare de întreținere stabilite pentru beneficiarii Complexului Social de Servicii Odăi -Căminului pentru Persoane Vârstnice și Complexului Social de Servicii Străulești şi susţinătorii legali ai acestora, servicii sociale din subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1;
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 85 din 21.06.2023
 • privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (P.U.D.) Strada Macului nr. 10, sector 1, București;
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 86 din 21.06.2023
 • privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Bulevardul Bucureștii Noi nr. 4-8, sector 1, București;
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 87 din 21.06.2023
 • privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (P.U.D.) Drumul Piscu Rusului nr. 19B, sector 1;
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 88 din 21.06.2023
 • privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (P.U.D.) Strada Jandarmeriei nr. 3H, sector 1, București;
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 89 din 21.06.2023
 • privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Strada Pinului nr. 22, sector 1;
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 90 din 21.06.2023
 • privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (P.U.D.) Strada Gârlei nr. 118, sector 1, București;
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 91 din 21.06.2023
 • privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (P.U.D.) Drumul Agatului nr. 76C (fost Drumul Muntele Găina nr. 116-136, lot 1-lot 2), sector 1, București;
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 92 din 21.06.2023
 • privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (P.U.D.) Drumul Agatului nr. 76D (fost Drumul Muntele Găina nr. 116-136, lot 1-lot 1), sector 1, București;
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 93 din 21.06.2023
 • privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (P.U.D.) Drumul Muntele Găina nr. 171, sector 1, București;
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 94 din 21.06.2023
 • privind constituirea unei comisii mixte de negociere în vederea achiziționării în numele și pe seama Municipiului București a imobilului situat în București, str. Căpâlna nr. 5, Sector 1, înscris în cartea funciară nr. 207014, în scopul amenajării unei parcări de reședință;
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 95 din 21.06.2023
 • privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții Proiectare și execuție „Modernizare si repararea infrastructurii urbane din Sectorul 1 al Municipiului București – Lot 3– Strada Liliacului”, Sectorul 1, București.
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 95 din 28.06.2023
 • privind aprobarea includerii în Programul Național de Investiții ”Școli Sigure și Sănătoase” a obiectivului de investiții ”Sală de Sport” a Liceului Teoretic ”Nicolae Iorga”
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 97 din 30.06.2023
 • privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții Proiectare și execuție „Modernizare si repararea infrastructurii urbane din Sectorul 1 al Municipiului București – Lot 4– Strada Hristache Pitarul”, Sectorul 1, București
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 98 din 26.07.2023
 • privind alegerea președintelui de ședință pentru o perioadă de 3 luni;
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 99 din 26.07.2023
 • privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții Proiectare și execuție „Modernizare și repararea infrastructurii urbane din Sectorul 1 al Municipiului București – Lot 3– Strada Intrarea Alpiniștilor”, Sectorul 1, București;
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 100 din 26.07.2023
 • privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții Proiectare și execuție „Modernizare și repararea infrastructurii urbane din Sectorul 1 al Municipiului București – Lot 3– Strada Intrarea Catedrei”, Sectorul 1, București;
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 101 din 26.07.2023
 • pentru aprobarea Protocolului privind finanțarea și realizarea în parteneriat a unor acțiuni și lucrări de interes public, între Sectorul 1 al Municipiului București și Parohia Ramano-Catolică “Sfinții Apostoli Petru si Pavel”, având ca obiect finanțarea de către Sectorul 1 al Municipiului București a cheltuielilor de investiții solicitate pentru montarea de instalații de încălzire cu radiatoare electrice la Parohia Ramano-Catolică “Sfinții Apostoli Petru si Pavel”, situată în Strada Pechea Veche, Nr. 16, București, Sector 1;
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 102 din 26.07.2023
 • pentru aprobarea Protocolului privind finațarea și realizarea în parteneriat a unor acțiuni și lucrări de interes public, între Sectorul 1 al Municipiului București și Parohia “Izvorul Tămăduirii”- Mavrogheni din București, având ca obiect finanțarea de către Sectorul 1 al Municipiului București a cheltuielilor de investiții–Instalații termice cu resurse regenerabile de energie, pompe de căldură apă-apă și apă-aer în cadrul Parohiei “Izvorul Tămăduirii”–Mavrogheni situată în strada Monetăriei nr. 4;
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 103 din 26.07.2023
 • privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Sectorului 1 în vederea achiziționării în numele și pe seama Municipiului București, a imobilului situat în București, Șoseaua Pipera nr. 19A, Sector 1, având număr cadastral și carte funciară 242409, în scopul amenajării unei parcări de reședință și transmiterea acestuia în administrarea Sectorului 1;
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 104 din 26.07.2023
 • privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului Bucuresti de a aproba transmiterea în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, a imobilului aparținând domeniului public al Municipiului Bucuresti situat în str. Petru Poni nr.1-3, în scopul dezvoltării unor servicii sociale;
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 105 din 26.07.2023
 • privind aprobarea depunerii de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 a proiectului cu titlul “ Dotarea Centrului de Zi pentru Persoane Adulte cu Dizabilități PHOENIX din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1” în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), apelul de proiecte PNRR/2022/C13, Componenta C13 – REFORME SOCIALE, Investitia I.2 Reabilitarea, renovarea și dezvoltarea infrastructurii sociale pentru persoanele cu Dizabilități;
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 106 din 26.07.2023
 • privind aprobarea depunerii de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 a proiectului cu titlul “ Dotarea Centrului de Zi pentru Persoane Adulte cu Dizabilități – TSA din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1” în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), apelul de proiecte PNRR/2022/C13, Componenta C13 – REFORME SOCIALE, Investitia I.2 Reabilitarea, renovarea și dezvoltarea infrastructurii sociale pentru persoanele cu Dizabilități;
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 107 din 26.07.2023
 • solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 1 de a hotărî cu privire la încheierea Protocolului de colaborare între Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, Banca Mondială, Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 și Sectorul 1 al Municipiului București, privind implementarea proiectului ,,Modernizarea sistemului de evaluare a dizabilității din România”, cod SIPOCA/SMIS 2014+719/129751
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 108 din 26.07.2023
 • pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 77/21.06.2023 privind aprobarea încheierii Protocoalelor de colaborare dintre Ministerul Muncii şi Solidarității Sociale şi Sectorul 1 al Municipiului București prin Direcția Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, în scopul implementării proiectului “HUB de Servicii MMSS-SIIMMSS”, cod MySMIS 130963;
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 109 din 26.07.2023
 • privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 1 de a hotărî cu privire la încheierea Protocoalelor de colaborare dintre Ministerul Muncii şi Solidarității Sociale şi Sectorul 1 al Municipiului București prin Direcția Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, în scopul implementării proiectului “HUB de Servicii MMSS-SIIMMSS”, cod MySMIS 130963;
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 110 din 26.07.2023
 • privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de a aproba transmiterea din administrarea Administrației Străzilor în administrarea Sectorului 1 al Municipiului București a arterelor de circulație Șoseaua Nordului și strada Elena Văcărescu, în vederea realizării proiectului de investiții pasaj suprateran prevăzut în planul urbanistic zonal (PUZ)-închidere inel median de circulație;
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 111 din 26.07.2023
 • privind constituirea comisie mixte de negociere în vederea achiziționării în numele și pe seama Municipiului București a imobilului situat în Șos. Chitilei nr. 150, în suprafață de 3.316,96 mp, în vederea desfășurării activității Școlii Gimnaziale nr. 183;
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 112 din 26.07.2023
 • privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (P.U.D.) Str. București-Târgoviște nr. 19, sector 1, București;
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 113 din 26.07.2023
 • privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (P.U.D.) Str. Grigore Manolescu nr. 19, sector 1, București;
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 114 din 26.07.2023
 • privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (P.U.D.) Aleea Teișani nr. 63A (fost nr. 57-63), sector 1, București;
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 115 din 26.07.2023
 • privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (P.U.D.) Str. Dealul Negru nr. 16, sector 1, București;
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 116 din 26.07.2023
 • privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (P.U.D.) Str. Vorniceni nr. 39, sector 1, București;
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 117 din 26.07.2023
 • privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „ CORP ȘCOALĂ – CONSTRUCȚIE TIP MODULARĂ Parter” – ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.178, situată în strada Dridu nr. 2, sector 1, București;
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 118 din 26.07.2023
 • privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții Proiectare și execuție „Modernizare și repararea infrastructurii urbane din Sectorul 1 al Municipiului București – Lot 1– Drumul Piscului Moșului”, Sectorul 1, București;
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 119 din 26.07.2023
 • privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții Proiectare și execuție „Modernizare și repararea infrastructurii urbane din Sectorul 1 al Municipiului București – Lot 1– Drumul Piscului Radului”, Sectorul 1, București.
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 120 din 22.08.2023
 • privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 122/29.07.2022 privind înființarea unității de învățământ pentru educație timpurie – nivel antepreșcolar – Creșa ”RODACIE”, ca instituție cu personalitate juridică, prin reorganizarea Centrelor de zi de tip creșă din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, cu modificările ulterioare;
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 121 din 22.08.2023
 • privind aprobarea achiziționării imobilului situat în București, str. Căpâlna nr. 5, Sector 1, înscris în cartea funciară nr. 207014, în scopul amenajării unei parcări de reședință;
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 122 din 22.08.2023
 • privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Drumul Pădurea Pustnicu nr. 97, sector 1, București.
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 123 din 29.08.2023
 • privind constituirea comisie mixte de negociere în vederea achiziționării în numele și pe seama Municipiului București a imobilului situat în București, str. Constantin Caracaș nr. 46 (fost 60), Sector 1, în scopul amenajării unei parcări de reședință;
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 124 din 31.08.2023
 • privind aprobarea rectificării bugetului general centralizat al subdiviziunii administrativ-teritoriale Sectorul 1 al Municipiului București pe anul 2023;
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 125 din 14.09.2023
 • privind aprobarea execuției bugetului general centralizat al subdiviziunii administrativ-teritoriale sector 1 la data de 31 martie 2023;
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 126 din 14.09.2023
 • pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 19/31.01.2018 privind aprobarea componenţei Comisiei pentru Protecţia Copilului Sector 1, cu modificările ulterioare;
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 127 din 14.09.2023
 • privind Aprobarea Acordului de Parteneriat, în vederea implementării proiectului ”Modernizarea Cabinetului de Planificare Familială din cadrul Complexului Multifuncţional Caraiman” în cadrul apelurilor de proiecte – cod apel: MS-0015, pilonul V: Sănătate şi rezilienţă instituţională, componenta 12: Sănătate, investiţia: I1. Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitaliceşti, investiţia specifică: I1.5. Cabinete de planificare familială, aferent Planului naţional de redresare şi rezilienţă;
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 128 din 14.09.2023
 • pentru stabilirea unor măsuri cu privire la salariile de bază ale personalului contractual și funcționarilor publici din cadrul familiei familiei ocupaționale ”Administrație” din aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 1 și din instituția subordonată Consiliului Local Sector 1 – Direcția Publică de Evidență a Persoanelor și Stare Civilă Sector 1, precum și a instituțiilor publice locale subordonate Consiliului Local al Sectorului 1 și a Primarului Sectorului 1;
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 129 din 14.09.2023
 • privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 262/07.08.2018 privind aprobarea implementării Programului ”Educație pentru viață” pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat din Sectorul 1, cu modificările și completările ulterioare;
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 130 din 14.09.2023
 • privind aprobarea implementării și finanțării proiect ”Masă caldă gratuită” pentru elevii din cadrul unității de învățământ preuniversitar de stat Liceul Greco – Catolic ”Timotei Cipariu” în anul școlar 2023 -2024;
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 131 din 14.09.2023
 • privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 11/2020 privind aprobarea Regulamentelor de organizare și funcționare ale serviciilor sociale cu și fără cazare din structura organizatorică a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, cu modificările și completările ulterioare;
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 132 din 14.09.2023
 • privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „amenajare teren strada Dridu 1A”;
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 133 din 14.09.2023
 • privind aprobarea implementării și finanțării Proiectului ”Masă caldă gratuită” pentru elevii din cadrul unității de învățământ preuniversitar de stat Colegiul Tehnic de Aeronautică ”Henri Coandă” în anul școlar 2023 -2024;
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 134 din 14.09.2023
 • privind aprobarea implementării și finanțării proiectului ”Masă caldă gratuită”, la nivelul Colegiului Tehnologic ”Viaceslav Harnaj”, pentru elevii înscriși în învățământul profesional în sistem DUAL și de stat, precum și pentru elevii de la învățământul liceal al unității școlare, cazați la cămin și elevii bursieri în anul școlar 2023-2024;
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 135 din 14.09.2023
 • privind stabilirea cuantumului alocației zilnice de hrană, al sumei pentru materiale igienico-sanitare și al sumei anuale pentru achiziționarea de îmbrăcăminte și încălțăminte pentru tinerii protejați cu măsură de protecție în cadrul apartamentelor sociale aparținând Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1;
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 136 din 14.09.2023
 • privind acordarea de către Consiliul Local al Sectorului 1 prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, a unui ajutor financiar în valoare de 1.100 lei, pentru participarea unui sportiv cu handicap și a însoțitorului acestuia, la o competiție sportivă, ca măsură de prevenire a marginalizării sociale.
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 137 din 02.10.2023
 • privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 1 de a hotărî cu privire la încheierea Protocolului de colaborare dintre Sectorul 1 al Municipiului București prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 și Serviciul de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov, privind realizarea în parteneriat a unor acțiuni, proiecte și activități de interes public prin derularea în comun a unor programe de conștientizare a importanței acordării primului ajutor in prespital și a unor programe de instruire a locuitorilor Sectorului 1 în privinta manevrelor RCP;
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 138 din 02.10.2023
 • pentru aprobarea Protocolului privind finanțarea și realizarea în parteneriat a unor acțiuni și lucrări de interes public, între Sectorul 1 al Municipiului București și Parohia Precupeții Noi, având ca obiect finanțarea de către Sectorul 1 al Municipiului București a cheltuielilor de investiții necesare pentru consolidare, reparații, amenajare pod și refuncționalizare Corp C4 la Parohia Precupeții Noi, situată în Strada General Ernest Broșteanu, nr.12, sector 1;
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 139 din 02.10.2023
 • pentru aprobarea Protocolului privind finanțarea și realizarea în parteneriat a unor acțiuni și lucrări de interes public, între Sectorul 1 al Municipiului București și Parohia Sfânta Vineri Pajura din București, având ca obiect finanțarea de către Sectorul 1 al Municipiului București a cheltuielilor de investiții – producerea energiei electrice din surse regenerabile solare – instalare de panouri fotovoltaice în cadrul Parohiei Sfânta Vineri Pajura situată în strada Băiculești, nr. 27, Sector 1, București;
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 140 din 02.10.2023
 • privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (P.U.D.) Drumul Agatului nr. 101, sector 1, București;
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 141 din 02.10.2023
 • privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (P.U.D.) Str. Echipajului nr. 3, sector 1, București;
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 142 din 02.10.2023
 • privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Strada Puțul lui Crăciun nr.21-23, sector 1, București;
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 143 din 02.10.2023
 • privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (P.U.D.) Drumul Lăpuș nr. 16-24, sector 1, București;
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 144 din 02.10.2023
 • privind aprobarea listei de priorităţi întocmită în baza criteriilor care se au în vedere la stabilirea ordinii de prioritate în cadrul categoriilor de persoane prevăzute în Legea nr. 114/1996 republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 145 din 02.10.2023
 • pentru modificarea și completarea Anexei nr. 2 – stat de funcții a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 291/04.12.2020, privind aprobarea modificării organigramei, statului de funcții, numărului de personal și regulamentului de organizare și funcționare ale aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 al Municipiului București și al instituției subordonate Consiliului Local Sector 1 – Direcția Publică de Evidență a Persoanelor și Stare Civilă Sector 1, cu modificările și completările ulterioare;
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 146 din 26.10.2023
 • privind aprobarea rectificării bugetului general centralizat al subdiviziunii administrativ-teritoriale Sectorul 1 al Municipiului București pe anul 2023;
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 147 din 26.10.2023
 • privind aprobarea documentației tehnico-economice „Creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei la nivelul unităților de învățământ din Sectorul 1 (amplasarea, montarea și punerea în funcțiune a panourilor fotovoltaice la nivelul a 10 unități de învățământ)” și a indicatorilor tehnico-economici pentru 8 din cele 10 unități de învățământ;
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 148 din 26.10.2023
 • privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 262/07.08.2018 privind aprobarea implementării Programului ”Educație pentru viață” pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat din Sectorul 1, cu modificările și completările ulterioare;
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 149 din 26.10.2023
 • privind aprobarea implementării Proiectului educațional „Educație și viitor pentru toți” la nivelul tuturor unităților de învățământ de stat de pe raza Sectorului 1 al Municipiului Bucureștii, pentru anul școlar 2023-2024;
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 150 din 26.10.2023
 • privind aprobarea finanțării din bugetul local a cluburilor sportive școlare arondate unităților de învățământ preuniversitar, precum și a claselor cu program sportiv integrat din Sectorul 1 al municipiului București;
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 151 din 26.10.2023
 • privind alegerea președintelui de ședință pentru o perioadă de 3 luni;
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 152 din 26.10.2023
 • privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții Proiectare și execuție „Modernizare si repararea infrastructurii urbane din Sectorul 1 al Municipiului București – Lot 2– Strada Dumitru Iordan”, Sectorul 1, București;
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 153 din 26.10.2023
 • privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Șoseaua Gheirghe Ionescu Sisești nr. 256A, sector 1, București;
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 154 din 26.10.2023
 • privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (P.U.D.) Str. Maria Hagi Moscu nr.16, sector 1, București.
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 155 din 07.11.2023
 • privind stabilirea tipului de suport alimentar și a modalității de distribuire a acestuia preșcolarilor și elevilor Școlii Gimnaziale Nr. 178 și Școlii Gimnaziale Uruguay, Sector 1 pentru anul școlar 2023-2024
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 156 din 07.11.2023
 • privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 27/07.02.2022 privind constituirea unei comisii mixte de negociere în vederea cumpărării imobilului situat în Str. General Berthelot nr. 56-58, Sector 1, București, în vederea desfășurării activității Liceului de Artă ”Nicolae Tonitza”;
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 157 din 07.11.2023
 • privind aprobarea programului de deszăpezire pentru sezonul rece aferent iernii 2023-2024, precum și aprobarea fondanților chimici pentru întreținerea drumurilor pe timp de iarnă prin operațiuni preventive și curative de combatere a poleiului, gheții și zăpezii pe raza administrativă a Sectorului 1 al Municipiului București, în iarna 2023-2024;
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 158 din 07.11.2023
 • privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București în vederea împuternicirii exprese a Consiliului Local Sector 1 al Municipiului București de a contribui la finanțarea unor cheltuieli aferente secțiunii de investiții pentru spitalele clinice aflate pe raza administrativ teritorială a Sectorului 1, în subordinea Consiliului General al Municipiului București și administrarea Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București;
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 159 din 07.11.2023
 • privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (P.U.D.) Drumul Lăpuș nr.98I, sector 1, București
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 160 din 07.11.2023
 • privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (P.U.D.) Drumul Muntele Găina nr. 53A, sector 1, București
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 161 din 07.11.2023
 • privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (P.U.D.) Intrarea Valului nr.21, sector 1, București
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 162 din 07.11.2023
 • privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (P.U.D.) Str. Telescopului nr. 28A, sector 1, București
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 163 din 07.11.2023
 • privind majorarea cuantumului burselor asigurat de către bugetul de stat prin suplimentare de la bugetul local pentru elevii de la cursurile cu frecvență din învățământul preuniversitar de stat Sector 1 pentru anul școlar 2023-2024
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 164 din 23.11.2023
 • privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București în vederea transmiterii în administrarea Sectorului 1 al Municipiului București-prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 a imobilului în suprafață de 30.662,94 mp, situat în București, Sector 1, Șos Odăi nr. 3-5, parte din imobilul înscris în Cartea Funciară a Municipiului București cu nr. 264906, pentru desfășurarea unor servicii sociale.
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 165 din 23.11.2023
 • privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Sectorului 1 în Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității în unitățile de învăţământ preuniversitar particular de pe raza Sectorului 1 al Municipiului București pentru anul școlar 2023-2024 + Opinia Motivată nr.7 din 08.12.2023

Notă de rectificare a erorii materiale nr. C/213/28.03.2024 a Secretarului General al Sectorului 1 al Municipiului București  apărută în cuprinsul Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 166/23.11.2023 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Sectorului 1 în Comisiile pentru Evaluarea și Asigurarea Calității în unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 1, pentru anul școlar 2023 – 2024, la alineatul final din preambul.  

 • Hotărârea Consiliului Local nr. 166 din 23.11.2023
 • privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Sectorului 1 în Comisiile pentru Evaluarea și Asigurarea Calității în unitățile de învăţământ preuniversitar de stat din Sectorul 1, pentru anul școlar 2023-2024
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 167 din 23.11.2023
 • privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliile de Administraţie în unitățile de învăţământ preuniversitar de stat din Sectorul 1, pentru anul școlar 2023-2024.

Notă de rectificare a erorii materiale nr. C/214/28.03.2024 a Secretarului General al Sectorului 1 al Municipiului București  apărută în cuprinsul Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 167/23.11.2023 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Sectorului 1 în Comisiile de Administrație în unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 1, pentru anul școlar 2023 – 2024, la alineatul final din preambul.  

 • Hotărârea Consiliului Local nr. 168 din 23.11.2023
 • privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliul de administrație în unitățile de învăţământ preuniversitar particular de pe raza Sectorului 1 al Municipiului București pentru anul școlar 2023-2024.

Notă de rectificare a erorii materiale nr. C/215/28.03.2024 a Secretarului General al Sectorului 1 al Municipiului București  apărută în cuprinsul Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 168/23.11.2023 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliul de administrație în unitățile de învățământ preuniversitar particular de pe raza Sectorului 1 al Municipiului bucurești pentru anul școlar 2023 – 2024, la alineatul final privind temeiul de adoptare din preambul.  

 • Hotărârea Consiliului Local nr. 169 din 05.12.2023
 • privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Șos. Chitilei nr. 319, sector 1, București;
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 170 din 05.12.2023
 • privind majorarea cu 200 % a impozitului pe clădiri pentru clădirea situată în București, Sectorul 1, Str. Biserica Amzei nr. 10, proprietar G I D, ca urmare a constatării stării de clădire neîngrijită, începând cu anul 2024;
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 171 din 05.12.2023
 • privind majorarea cu 200 % a impozitului pe clădiri pentru clădirea situată în București, Sectorul 1, Str. Biserica Amzei nr. 10, proprietar G M, ca urmare a constatării stării de clădire neîngrijită, începând cu anul 2024;
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 172 din 05.12.2023
 • privind majorarea cu 200 % a impozitului pe clădiri pentru clădirea situată în București, Sectorul 1, Str. Biserica Amzei nr. 10, proprietar G M I, ca urmare a constatării stării de clădire neîngrijită, începând cu anul 2024;
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 173 din 05.12.2023
 • privind majorarea cu 200 % a impozitului pe clădiri pentru clădirea situată în București, Sectorul 1, Bd. Dacia nr. 23, etaj 1, ap.2, proprietar P V E, ca urmare a constatării stării de clădire neîngrijită, începând cu anul 2024;
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 174 din 05.12.2023
 • privind majorarea cu 200 % a impozitului pe clădiri pentru clădirea situată în București, Sectorul 1, Bd. Dacia nr. 23, etaj P, ap. 1 și etaj 1, ap. 2, proprietar P CA ca urmare a constatării stării de clădire neîngrijită, începând cu anul 2024;
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 175 din 05.12.2023
 • privind majorarea cu 200 % a impozitului pe clădiri pentru clădirea situată în București, Sectorul 1, Bd. Dacia nr. 23, etajul 1 și Bd. Dacia nr.23, proprietar S A I, ca urmare a constatării stării de clădire neîngrijită, începând cu anul 2024;
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 176 din 05.12.2023
 • privind majorarea cu 200 % a impozitului pe clădiri pentru clădirea situată în București, Sectorul 1, Bd. Dacia nr. 23, etaj 1, proprietar SO M, ca urmare a constatării stării de clădire neîngrijită, începând cu anul 2024;
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 177 din 05.12.2023
 • privind majorarea cu 100 % a impozitului pe clădiri pentru clădirea situată în București, Sectorul 1, Bd. Dacia nr. 13, proprietar P GF, ca urmare a constatării stării de clădire neîngrijită, începând cu anul 2024;
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 178 din 05.12.2023
 • privind majorarea cu 100 % a impozitului pe clădiri pentru clădirea situată în București, Sectorul 1, Strada Berzei nr.2, et.1, ap.2, proprietar C A, ca urmare a constatării stării de clădire neîngrijită, începând cu anul 2024;
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 179 din 05.12.2023
 • privind majorarea cu 100 % a impozitului pe clădiri pentru clădirea situată în București, Sectorul 1, Strada Berzei nr.2, et.2, ap.4, proprietar B CM, ca urmare a constatării stării de clădire neîngrijită, începând cu anul 2024;
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 180 din 05.12.2023
 • privind majorarea cu 100 % a impozitului pe clădiri pentru clădirea situată în București, Sectorul 1, Strada Berzei nr.2, et.2, ap.4, proprietar B S, ca urmare a constatării stării de clădire neîngrijită, începând cu anul 2024;
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 181 din 05.12.2023
 • privind majorarea cu 500 % a impozitului pe clădiri pentru clădirea situată în București, Sectorul 1, Strada Berzei nr.54, proprietar E N, ca urmare a constatării stării de clădire neîngrijită, începând cu anul 2024;
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 182 din 05.12.2023
 • privind majorarea cu 400 % a impozitului pe clădiri pentru clădirea situată în București, Sectorul 1, Strada Berzei nr.52, proprietar E N, ca urmare a constatării stării de clădire neîngrijită, începând cu anul 2024;
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 183 din 05.12.2023
 • privind majorarea cu 100 % a impozitului pe clădiri pentru clădirea situată în București, Sectorul 1, Strada General H.M. Berthelot nr.69, proprietar T DE, ca urmare a constatării stării de clădire neîngrijită, începând cu anul 2024;
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 184 din 05.12.2023
 • privind majorarea cu 100 % a impozitului pe clădiri pentru clădirea situată în București, Sectorul 1, Strada General H.M. Berthelot nr.69 A, proprietar M Ș, ca urmare a constatării stării de clădire neîngrijită, începând cu anul 2024;
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 185 din 05.12.2023
 • privind majorarea cu 400 % a impozitului pe clădiri pentru clădirea situată în București, Sectorul 1, Strada Panait Istrati nr.95, proprietar A S I, ca urmare a constatării stării de clădire neîngrijită, începând cu anul 2024;
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 186 din 05.12.2023
 • privind majorarea cu 400 % a impozitului pe clădiri pentru clădirea situată în București, Sectorul 1, Strada Popa Tatu nr.65, proprietar K C S, ca urmare a constatării stării de clădire neîngrijită, începând cu anul 2024;
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 187 din 05.12.2023
 • privind majorarea cu 400 % a impozitului pe clădiri pentru clădirea situată în București, Sectorul 1, Strada Băneasa nr.29, proprietar B E V, ca urmare a constatării stării de clădire neîngrijită, începând cu anul 2024;
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 188 din 05.12.2023
 • privind majorarea cu 400 % a impozitului pe clădiri pentru clădirea situată în București, Sectorul 1, Strada Băneasa nr.29, proprietar B I ca urmare a constatării stării de clădire neîngrijită, începând cu anul 2024;
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 189 din 05.12.2023
 • privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 158/07.11.2023 privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București în vederea împuternicirii exprese a Consiliului Local Sector 1 al Municipiului București de a contribui la finanțarea unor cheltuieli aferente secțiunii de investiții pentru spitalele clinice aflate pe raza administrativ teritorială a Sectorului 1, în subordinea Consiliului General al Municipiului București și administrarea Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București;
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 190 din 05.12.2023
 • privind modificarea Anexei nr. 2 – stat de funcții a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 37/25.02.2021 privind aprobarea organigramei, statului de funcții, numărului de personal și regulamentului de organizare și funcționare ale Poliției Locale Sector 1, cu modificările ulterioare;
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 191 din 05.12.2023
 • privind aprobarea Regulamentului pentru accesul, organizarea și funcționarea bazinelor de înot aflate în administrarea Sectorului 1 al Municipiului București, însoțită de Opinia motivată a Secretarului General al Secotrului 1 nr. C OM 9/15.12.2023;
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 192 din 05.12.2023
 • privind ajustarea unor tarife ale activităților de salubrizare aferente Contratului de delegare a gestiunii prestării serviciilor de salubritate pe raza administrativă a Sectorului 1 București, cu nr.J077/S/30.06.2008, încheiat între Consiliul Local Sector 1 și Compania Romprest Service SA, precum și aprobarea eliminării unor cheltuieli din structura tarifului de colectare, transport și depozitare deșeuri din activități din construcții și demolări și a tarifului de colectare, transport, depozitare și valorificare deșeuri voluminoase, din contractul de delegare anterior menționat, însoțită de Opinia motivată a Secretarului General al Secotrului 1 nr. C OM 10/15.12.2023;
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 193 din 05.12.2023
 • privind aprobarea documentației de atribuire a contractului de delegare a gestiunii activității serviciului public de salubrizare a Sectorului 1, de sortare a deșeurilor de hârtie, carton, metal, plastic și sticlă colectate separat din deșeurile municipale în stații de sortare, însoțită de Opinia motivată a Secretarului General al Secotrului 1 nr. C OM 8/12.12.2023.
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 194 din 14.12.2023
 • privind aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor (P.A.A.R) actualizat, la nivelul Sectorului 1 al Municipiului București în domeniul situațiilor de urgență;
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 195 din 14.12.2023
 • privind aprobarea rectificării bugetului general centralizat al subdiviziunii administrativ-teritoriale Sectorul 1 al Municipiului București pe anul 2023;
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 196 din 14.12.2023
 • privind împuternicirea Primarului Sectorului 1 al Municipiului București în vederea achițiziției serviciilor de prefezabilitate pentru realizarea obiectivului de investiție de construire de unități de învățământ timpuriu antepreșcolar și preșcolar, în administrarea Sectorului 1 al Municipiului București, însoțită de Opinia motivată a Secretarului General al Secotrului 1 nr. C OM 11/ 29.12.2023;
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 197 din 14.12.2023
 • privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Ansamblul de locuințe sociale din șos. Odăi nr. 3-5”, Sector 1, însoțită de Opinia motivată a Secretarului General al Secotrului 1 nr. C OM 12 / 29.12.2023.
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 198 din 14.12.2023
 • pentru modificarea Anexei nr. 3 a Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 240/27.08.2020 privind aprobarea reorganizării unor servicii sociale, Organigrama, Statul de funcții și Regulamentul de organizare și funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, cu modificările și completările ulterioare.
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 199 din 28.12.2023
 • privind aprobarea achiziționării imobilului situat în București, Bd. Mihalache nr. 325A și 325B, Sector 1, înscris în cartea funciară nr. 267860, în scopul amenajării unui loc de joacă;
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 200 din 28.12.2023
 • privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții “ Modernizare și refuncționalizare / realizare construcție nouă – Piața Matache”, însoțită de Opinia motivată a Secretarului general al Sectorului 1 nr. C OM 1/ 11.01.2024;
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 201 din 28.12.2023
 • privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții “ Modernizare și refuncționalizare / realizare construcție nouă – Piața 1 Mai, sector 1, București”, însoțită de Opinia motivată a Secretarului general al Sectorului 1 nr. C OM 2/11.01.2024.
Sari la conținut