Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
e.primarias1.ro
Caută
Limbă

Hotărârile Consiliului Local în anul 2024

 • Hotărârea Consiliului Local nr. 1 din 29.01.2024
 • privind alegerea președintelui de ședință pentru o perioadă de 3 luni;
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 2 din 29.01.2024
 • privind modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 cu numărul 112/28.06.2022, privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Administrației Domeniului Public Sector 1;
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 3 din 29.01.2024
 • privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al  Sectorului 1 nr. 262/07.08.2018 privind aprobarea implementării Programului ”Educație pentru viață” pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat din Sectorul 1, cu modificările și completările ulterioare:
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 4 din 29.01.2024
 • privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 122/29.07.2022 privind înființarea unității de învățământ pentru educație timpurie – nivel antepreșcolar – Creșa ”RODACIE”, ca instituție cu personalitate juridică, prin reorganizarea Centrelor de zi de tip creșă din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, cu modificările și completările ulterioare;
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 5 din 29.01.2024
 • privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 51/09.05.2023 pentru aprobarea reţelei şcolare de stat şi particulare pe raza  sectorului 1 al municipiului Bucureşti pentru anul 2023-2024;
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 6 din 29.01.2024
 • privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 167/23.11.2023 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliile de Administraţie în unitățile de învăţământ preuniversitar de stat din Sectorul 1, pentru anul școlar 2023-2024;
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 7 din 29.01.2024
 • privind aprobarea Documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Pasaj rutier superior Podul Săbăreni, Sector 1”;
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 8 din 29.01.2024
 • privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții “LICEUL TEORETIC NICOLAE IORGA – DESFIINȚARE SALĂ SPORT EXISTENTĂ, CONSTRUIRE CORP DE CLĂDIRE NOU CU SALĂ DE SPORT ȘI SPAȚII CONEXE DESFĂȘURĂRII ACTIVITĂȚILOR DIDACTICE (săli de clasă, sală de mese cu magazie alimente, birouri, cancelarie, cabinet medical, cabinet stomatologic, grupuri sanitare, bibliotecă, sală de evenimente)”;
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 9 din 29.01.2024
 • privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Consolidare, demolare parțială, extindere și modernizare Liceul de Arte Plastice „Nicolae Tonitza” Corp 1 și Corp 2 din Bulevardul Iancu de Hunedoara nr. 25-27”;
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 10 din 29.01.2024
 • privind aprobarea Documentației  de Avizare a Lucrarilor de Intervenție  și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții: „Amenajare cameră servere” în clădirea Direcției de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1, situată în Piața Amzei nr.13, București, Sector 1;
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 11 din 29.01.2024
 • privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (P.U.D.) Str. Zăgazului nr. 9,  Sector 1, București;
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 12 din 29.01.2024
 • privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (P.U.D.) Strada Aviator Popișteanu nr. 27, Sector 1, București;
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 13 din 29.01.2024
 • privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (P.U.D.) Drumul Muntele Găina nr. 52 C, Sector 1, București;
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 14 din 29.01.2024
 • privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (P.U.D.) Bulevardul Bucureștii Noi nr.217,  Sector 1, București;
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 15 din 29.01.2024
 • privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (P.U.D.) Strada Bucegi nr. 67, Sector 1, București;
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 16 din 29.01.2024
 • privind aprobarea Regulamentului Măsurilor de Îmbunătățire a Eficienței Energetice la nivelul locuintelor Multifamiliale din Sectorul 1 al Municipiului București “Rabla pentru Ascensoare” și “Termoficare de la Soare”, însoțită de Opinia motivată a Secretarului general al Sectorului 1 nr. C OM 3/09.02.2024.
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 17 din 07.02.2024
 • prin care se constată încetarea de drept a mandatului de consilier local și vacantarea  locului de consilier local al domnului Oianu Adrian-Viorel
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 18 din 07.02.2024
 • prin care se constată încetarea de drept a mandatului de consilier local și vacantarea  locului de consilier local al domnului Podaru Dan-Niculae
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 19 din 12.02.2024
 • privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 1 de a hotărî cu privire la încheierea unui protocol de colaborare între Sectorul 1 al Municipiului București și Asociația de proprietari bloc O, Calea Griviței nr. 399, sector 1, București, în vederea finanțării necesare refacerii fațadei blocului și a creșterii eficienței energetice, având ca scop regenerarea zonei urbane;
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 20 din 12.02.2024
 • pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 200/28.12.2023 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții “Modernizare și refuncționalizare / realizare construcție nouă – Piața Matache”, însoțită de Opinia motivată a Secretarului general al Sectorului 1 nr. C OM 4/22.02.2024;
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 21 din 12.02.2024
 • privind aprobarea bugetului general centralizat al subdiviziunii administrativ-teritoriale Sectorul 1 al Municipiului București pe anul 2024, însoțită de Opinia motivată a Secretarului general al Sectorului 1 nr. C OM 5/22.02.2024.
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 22 din 12.02.2024
 • privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de a aproba trecerea din administrarea Administrației Străzilor în administrarea Sectorului 1 al Municipiului București a străzii Turda în vederea reabilitării și modernizării;
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 23 din 12.02.2024
 • privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de a aproba transmiterea din administrarea Administrației Străzilor în administrarea Sectorului 1 al Municipiului București a Bulevardului Laminorului, pe perioada desfășurării lucrărilor de reabilitare și sistematizare.
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 24 din 29.02.2024
 • privind aprobarea execuției bugetului general centralizat al subdiviziunii administrativ-teritoriale Sector 1 la data de 30 septembrie 2021
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 25 din 01.03.2024
 • privind aprobarea execuției bugetului general centralizat al subdiviziunii administrativ-teritoriale Sector 1 la data de 30 iunie 2021
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 26 din 04.03.2024
 • privind aprobarea execuției bugetului general centralizat al subdiviziunii administrativ-teritoriale Sector 1 la data de 30 noiembrie 2021
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 27 din 07.03.2024
 • privind aprobarea Conturilor de execuţie pe surse de finanţare, Situaţiile financiare, inclusiv anexele la acestea, la data de 31 decembrie 2021, adoptată în ședința extraordinară de îndată a Consiliului Local al Sectorului 1 convocată în data de 07.03.2024
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 28 din 07.03.2024
 • privind aprobarea unor măsuri urgente pentru îmbunătățirea serviciului de pază și de ordine publică corespunzător și a sistemului de supraveghere video în toate unitățile de învățământ de pe raza administrativ teritorială a Sectorului 1, al Municipiului București, adoptată în ședința extraordinară de îndată a Consiliului Local al Sectorului 1 convocată în data de 07.03.2024.
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 29 din 08.03.2024
 • privind alegerea președintelui de ședință pentru a continua dezbaterile ședinței extraordinare convocată de îndată a Consiliul Local al Sectorului 1 al Municipiului București din data de 08.03.2024
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 30 din 08.03.2024
 • privind aprobarea Strategiei Smart City a Sectorului 1 al Municipiul București 2024-2030, însoțită de Opinia motivată a Secretarului general al Sectorului 1 nr. C OM 7/20.03.2024
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 31 din 11.03.2024
 • privind aprobarea execuției bugetului general centralizat al subdiviziunii administrativ-teritoriale sector 1 la data de 31 martie 2022, adoptată în ședința extraordinară de îndată a Consiliului Local al Sectorului 1 convocată în data de 11.03.2024
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 32 din 12.03.2024
 • privind aprobarea execuției bugetului general centralizat al subdiviziunii administrativ-teritoriale sector 1 la data de 30 iunie 2022, adoptată în ședința extraordinară de îndată a Consiliului Local al Sectorului 1 convocată în data de 12.03.2024
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 33 din 18.03.2024 
 • privind aprobarea suplimentării bugetului general centralizat al subdiviziunii administrativ-teritoriale sectorul 1 al Municipiului București pe anul 2024,  însoțită de Opinia motivată a Secretarului general al Sectorului 1 nr. C OM 8/29.03.2024
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 34 din 21.03.2024  
 • pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 128/14.09.2023 pentru stabilirea unor măsuri cu privire la salariile de bază ale personalului contractual și funcționarilor publici din cadrul familiei ocupaționale ”Administrație” din aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 1 și din instituția subordonată Consiliului Local Sector 1 – Direcția Publică de Evidență a Persoanelor și   Stare Civilă   Sector  1, precum și a instituțiilor publice locale subordonate Consiliului Local al Sectorului 1 și a Primarului Sectorului 1;
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 35 din 21.03.2024 
 • privind aprobarea implementării Proiectului educațional și social „Grădinița de Vacanță – Pachet de servicii educaționale și sociale pentru preșcolari în perioada iulie – august 2024”;
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 36 din 21.03.2024
 • privind aprobarea implementării Proiectului educațional ”Școala de vară, perioada iulie-august 2024”;
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 37 din 21.03.2024 
 • pentru acordarea unui stimulent financiar lunar, în cuantum de 1000 lei, copiilor cu handicap grav cu asistent personal care își au domiciliul sau reședința pe raza Sectorului 1 al Municipiului București;
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 38 din 21.03.2024
 • privind cooperarea dintre Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 şi Asociația Sf. Ana, în vederea derulării proiectului „Centrul de Zi Ana”;
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 39 din 21.03.2024
 • privind aprobarea cooperării dintre Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 şi Asociația Alternativa 2003, în scopul implementării proiectului ”Centrul de Zi Alternativa”;
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 40 din 21.03.2024 
 • privind modificarea Anexei Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 83/05.05.2022 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții “Construire corp clădire în scopul desfășurării activităților școlare de către Școala Gimnazială Ion Heliade Rădulescu, pe terenul situat în bd. Ion Mihalache nr. 28, sector 1, București”;
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 41 din 21.03.2024 
 • privind modificarea Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 439/23.12.2019 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico–economici ai obiectivului de investiții: ,,Consolidare, modernizare și restaurare a imobilului Teatrul de Vară – Nicolae Bălcescu, situat în Parcul Bazilescu, strada Olteniei nr. 4, sector 1, București”;
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 42 din 21.03.2024 
 • privind aprobarea documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții proiectare și execuție „Modernizare si Repararea Infrastructurii Urbane din Sectorul 1 al Municipiului București – Lot 1 – Drumul Cavnic”, Sectorul 1, București;
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 43 din 21.03.2024 
 • privind aprobarea documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții proiectare și execuție „Modernizare si Repararea Infrastructurii Urbane din Sectorul 1 al Municipiului București – Lot 1 – Drumul Arieș”, Sectorul 1, București;
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 44 din 21.03.2024 
 • privind aprobarea documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții proiectare și execuție „Modernizare si Repararea Infrastructurii Urbane din Sectorul 1 al Municipiului București – Lot 1 – Drumul Ohaba”, Sectorul 1, București;
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 45 din 21.03.2024 
 • privind aprobarea documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții proiectare și execuție „Modernizare si Repararea Infrastructurii Urbane din Sectorul 1 al Municipiului București – Lot 1 – Drumul Homorod”, Sectorul 1, București;
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 46 din 21.03.2024 
 • privind aprobarea documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții proiectare și execuție „Modernizare si Repararea Infrastructurii Urbane din Sectorul 1 al Municipiului București – Lot 1 – Drumul Nădlac”, Sectorul 1, București, adoptată cu unanimitate, ȋn momentul votului fiind prezenți 23 de consilieri locali din 27 de consilieri locali în funcție;
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 47 din 21.03.2024 
 • privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (P.U.D.) Bd. Apicultorilor nr. 6, Sector 1, București;
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 48 din 21.03.2024 
 • privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (P.U.D.) Str. Poiana Codrului nr. 1, sector 1, București;
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 49 din 21.03.2024 
 • privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (P.U.D.) Calea Griviței nr. 200A, sector 1, București;
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 50 din 21.03.2024 
 • privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (P.U.D.) Str. Simeria nr. 11, sector 1, București;
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 51 din 21.03.2024 
 • privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (P.U.D.) Șoseaua Străulești nr. 69A și 69F, sector 1, București.
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 52 din 21.03.2024 
 • privind modificarea anexei 6 și 7 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.280/23.11.2020 prin care se aprobă stabilirea domeniilor de activitate în care se pot organiza comisii de specialitate  ale Consiliului Local al Sectorului 1, a numărului și denumirii acestora, a numărului membrilor fiecărei comisii de specialitate,  a modului de stabilire a locurilor ce revin fiecărui grup de consilieri sau consilieri independenți   și componența nominală  a acestora, cu modificările și completările ulterioare;
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 53 din 21.03.2024 
 • privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 111 din 26.07.2023 privind constituirea comisiei mixte de negociere în vederea achiziționării în numele și pe seama Municipiului București a imobilului situat în Șos. Chitilei nr. 150, în suprafață de 3.316,96 mp, în vederea desfășurării activității Școlii Gimnaziale nr. 183;
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 54 din 21.03.2024 
 • privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 27/07.02.2022 privind constituirea unei comisii mixte de negociere în vederea cumpărării imobilului situat în Str. General Berthelot nr. 56-58, Sector 1, București, în vederea desfășurării activității Liceului de Artă ”Nicolae Tonitza”, cu modificările și completările ulterioare;
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 55 din 21.03.2024
 • privind  modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 23/28.01.2021 privind desemnarea reprezentaților în Comisia Sectorului 1 pentru analiza solicitărilor și atribuirea de locuințe din fondul locativ de stat conform prevederilor Legii locuinței nr. 114/1996, republicată cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii Guvernului României nr. 1275/2000, cu modificările și completările ulterioare;
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 56 din 25.03.2024 
 • privind aprobarea rectificării bugetului general centralizat al subdiviziunii administrativ-teritoriale Sectorul 1 al Municipiului București pe anul 2024, însoțită de Opinia motivată a Secretarului general al Sectorului 1 nr. C OM 9/02.04.2024, adoptată în ședința extraordinară de îndată a Consiliului Local al Sectorului 1 convocată în data de 25.03.2024
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 57 din 28.03.2024 
 • privind aprobarea rectificării bugetului general centralizat al subdiviziunii administrativ-teritoriale Sectorul 1 al Municipiului București la data de 28.03.2024, însoțită de Opinia motivată a Secretarului general al Sectorului 1 nr. C OM 10/10.04.2024, adoptată în ședința extraordinară de îndată a Consiliului Local al Sectorului 1 convocată în data de 28.03.2024
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 58 din 01.04.2024  
 • privind aprobarea rectificării, la data de 01.04.2024, a bugetului general centralizat al subdiviziunii administrativ – teritoriale Sectorul 1 al Municipiului București, însoțită de Opinia motivată a Secretarului general al Sectorului 1 nr. C OM 11/12.04.2024, adoptată în ședința extraordinară de îndată a Consiliului Local al Sectorului 1 convocată în data de 01.04.2024
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 59/11.04.2024
 • privind stabilirea salariilor de bază și a coeficienților pentru funcționarii publici și personalul  contractual încadrați în funcții din familia ocupațională “Administrație” din administrația publică locală, din cadrul  Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1
 • Hotărârea Consiliul Local nr. 60/11.04.2024
 • privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 155 din 07.11.2023 privind stabilirea tipului de suport alimentar și a modalității de distribuire a acestuia preșcolarilor și elevilor Școlii Gimnaziale Nr. 178 și Școlii Gimnaziale Uruguay, Sector 1 pentru anul școlar 2023-2024
 • Hotărârea Consiliul Local nr. 61/11.04.2024
 • privind aprobarea modificării denumirii Colegiului Tehnic Mecanic ”Grivița”, din Sectorul 1 al Municipiului București, în Colegiul Tehnic ”Valter Mărăcineanu”
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 62 din 11.04.2024
 • privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 149/26.10.2023 privind aprobarea implementării Proiectului educațional „Educație și viitor pentru toți” la nivelul tuturor unităților de învățământ de stat de pe raza Sectorului 1 al Municipiului Bucureștii, pentru anul școlar 2023-2024
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 63 din 11.04.2024
 • privind aprobarea implementării Proiectului „Suntem lângă tine!”
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 64/11.04.2024
 • privind aprobarea altor tipuri de burse, acordate de autoritățile publice locale începând cu  anul școlar 2023-2024
 •  Hotărârea Consiliului Local nr. 65/11.04.2024
 • privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții ”Reabilitare parțială împrejmuire la Școala Gimnazială Ion Heliade Rădulescu, cu sediul în Șoseaua Kiseleff nr.3-5, sector 1, București ”
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 66/11.04.2024
 • privind  încheierea unui contract de asociere între Sectorul 1 al Municipiului București și Sectorul 6 al Municipiului București, în vederea finanțării în comun a cheltuielilor necesare pentru realizarea lucrărilor obiectivului de investiții „Pasaj rutier superior Podul Săbăreni”
 •  Hotărârea Consiliului Local nr. 67/11.04.2024
 • privind aprobarea Actului Adițional nr. 1 la Acordul de Parteneriat aprobat prin  Hotărârea Consiliului Local al sectorului 1 nr. 127/14.09.2023 privind Aprobarea Acordului de Parteneriat, în vederea implementării proiectului ”Modernizarea Cabinetului de Planificare Familială din cadrul Complexului Multifuncţional Caraiman” în cadrul apelurilor de proiecte – cod apel: MS-0015, pilonul V: Sănătate şi rezilienţă instituţională, componenta 12: Sănătate, investiţia: I1. Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitaliceşti, investiţia specifică: I1.5. Cabinete de planificare familială, aferent Planului naţional de redresare şi rezilienţă
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 68/11.04.2024
 • privind aprobarea și finanțarea proiectului cu titlul “Crearea de păduri urbane în Sectorul 1 al Municipiului București” în cadrul apelului de proiecte PNRR/2023/C2/ Componenta C2 – Păduri și protecția biodiversității
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 69/11.04.2024 
 • privind cooperarea dintre Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 și Asociația SOS Satele Copiilor România,  în scopul implementării programului ,,SOS Satul Copiilor București-Serviciul de Asistență Comunitară București”
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 70 din 11.04.2024 
 • prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 1 de a hotărî cu privire la încheierea unui protocol de cooperare între Sectorul 1 al Municipiului București și Asociația Inițiativa Civică Bucureștii Noi în vederea finanțării și realizării în comun a proiectului sportiv de interes public local denumit ”Jocurile Cartierului Bucureștii Noi” în Parcul Bazilescu, adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 convocată în data de 11.04.2024
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 71/11.04.2024
 • privind aprobarea criteriilor care se au în vedere la stabilirea ordinii de prioritate în cadrul categoriilor de persoane prevăzute în Legea  locuinței nr. 114/1996, cu modificările și completările ulterioareînsoțită de Opinia motivată a Secretarului general al Sectorului 1 nr. C OM 12/24.04.2024
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 72/11.04.2024
 • privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de adoptare a unei hotărâri pentru aprobarea declanșării procedurii de expropriere a imobilului  situat în Calea Griviței nr. 140, identificat cu număr cadastral 210803 și a imobilului situat în Bd. Gheorghe Duca nr.1A, identificat cu număr cadastral 210802, Sector 1, București, în vederea amenajării unui spațiu verde public și loc de joacă pentru copii
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 73/11.04.2024
 • privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Sectorului 1 în vederea achiziționării, pentru și în numele Municipiului București, a clădirii de birouri și a terenului aferent situat în str. Ion Slătineanu, nr.12 și a terenului situat în str. Crăciun nr. 29, sector 1, București, în vederea extinderii Colegiului German ”Goethe” 
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 74/11.04.2024
 • pentru aprobarea Protocolului privind finanțarea și realizarea în parteneriat a unor acțiuni și lucrări de interes public, între Sectorul 1 al Municipiului București și Catedrala Sfântul Iosif, având ca obiect finanțarea de către Sectorul 1 al Municipiului București a cheltuielilor de investiții solicitate pentru restaurarea fațadelor la Catedrala Sfântul Iosif, situată în Strada G-ral Berthelot, Nr.17, București, Sector 1
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 75/11.04.2024
 • privind aprobarea încheierii Actului adițional nr.1 la Protocolul nr.J 2548 din 05.10.2022 privind finanțarea și realizarea în parteneriat a unor acțiuni și lucrări de interes public, între Sectorul 1 al Municipiului București și biserica “Mănăstirea Cașin”-Parohia “Parcul Domeniilor”, Sector 1
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 76/11.04.2024
 • privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București în vederea inițierii demersurilor și a efectuării studiilor tehnico – economice conform prevederilor legale de către Sectorul 1 în vederea declanșării procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică asupra imobilului situat în strada Mircea Vulcănescu nr. 102, sector 1, necesară realizării proiectului de utilitate publică locală – ”Construcţie corp nou și reconversie funcţională în vederea desfășurării de  activități ale unor unități de învățământ preșcolar”
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 77/11.04.2024
 • prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București adoptarea unei hotărâri prin care să solicite Guvernului României trecerea din domeniul public al statului și administrarea Serviciului Român de Informații în domeniul public al Municipiului București și administrarea Sectorului 1 a unor imobile, în vederea realizării unor lucrări de interes public local privind prelungirea străzii Drumul Lăpuș și dezvoltare a infrastructurii edilitare
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 78/11.04.2024
 • prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București adoptarea unei hotărâri prin care să solicite Guvernului României trecerea din domeniul public al statului și administrarea Serviciului Român de Informații în domeniul public al Municipiului București și administrarea     Sectorului 1 a unei secțiuni din imobilul situat în str. Hrisovului nr. 18A, în vederea amenajăriii unui spațiu verde cu loc de joacă pentru copii
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 79/11.04.2024
 • privind modificarea Anexei nr. 2 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 95/21.06.2023 privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții  și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții Proiectare și execuție „Modernizare și repararea infrastructurii urbane din Sectorul 1 al Municipiului București – Lot 3– Strada Liliacului”, sectorul 1, București
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 80/11.04.2024
 • privind modificarea Anexei nr. 2 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 118/26.07.2023 privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții  și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții Proiectare și execuție „Modernizare și repararea infrastructurii urbane din Sectorul 1 al Municipiului București – Lot 1 – Drumul Piscul Moșului”, Sectorul 1, București
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 81/11.04.2024
 • pentru aprobarea reţelei şcolare de stat şi particulare pe raza sectorului 1 al municipiului Bucureşti pentru anul 2024-2025
 •  Hotărârea Consiliului Local nr. 82/11.04.2024
 • privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 1 de a hotărî cu privire la încheierea unui  Protocol de colaborare între Sectorul 1 al Municipiului București și Asociația de proprietari “Bloc M, Scara D” din Calea Griviței nr 395, Sector 1, București în vederea realizării în parteneriat a unor lucrări de interes public și anume efectuarea reparațiilor la spațiile comune, afectate de incendiul din data de 10.10.2023
 • Hotărârea nr. 83/29.04.2024
 • privind alegerea președintelui de ședință pentru o perioadă de 3 luni;
 • Hotărârea nr. 84/29.04.2024
 • privind aprobarea cuantumului burselor, acordate de autoritățile publice locale pentru anul școlar 2023-2024;
 • Hotărârea nr. 85/29.04.2024
 • privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de adoptare a unei hotărâri pentru aprobarea declanșării procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică asupra imobilului situat în Bulevardul Aerogării nr. 33, sector 1, în vederea realizării proiectului de utilitate publică locală – ” reconversie funcţională în vederea desfășurării activităților de învățământ ale Școlii Gimnaziale nr. 7”;
 •  Hotărârea nr. 86/29.04.2024
 • privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 1 de a hotărî cu privire la încheierea unui protocol de colaborare între Sectorul 1 al Municipiului București și Asociația de proprietari Bloc 29B din str. Turda nr. 94, bl. 29B, sector 1, București,  în vederea finanțării unor lucrări având ca scop creșterea nivelului de eficiență energetică, a gradului de confort și siguranța locatarilor;
 • Hotărârea nr. 87/29.04.2024
 • privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 1 de a hotărî cu privire la încheierea unui protocol de colaborare între Sectorul 1 al Municipiului București și Asociația de proprietari Bloc 16A din bd. Ion Mihalache nr. 47, sector 1, București,  în vederea finanțării unor lucrări având ca scop creșterea nivelului de eficiență energetică, a gradului de confort și siguranța locatarilor;
 • Hotărârea nr. 88/29.04.2024
 •  privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 1 de a hotărî cu privire la încheierea unui protocol de colaborare între Sectorul 1 al Municipiului București și YANCOOL S.R.L. pentru realizarea în comun a unor acțiuni și lucrări de interes public local;
 • Hotărârea nr. 89/29.04.2024
 • privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 1 de a hotărî cu privire la încheierea unui protocol de colaborare între Sectorul 1 al Municipiului București și Asociația de proprietari Bloc G din str. Dinicu Golescu, nr. 19, bloc G, sector 1, București,  în vederea finanțării unor lucrări având ca scop creșterea nivelului de eficiență energetică, a gradului de confort și siguranța locatarilor.
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 90/09.05.2024
 • privind aprobarea execuției bugetului general centralizat al subdiviziunii administrativ-teritoriale sector 1 la data de 30 septembrie 2022
 • Hotărârea nr. 91/16.05.2024
 • privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 36/21.03.2024 privind aprobarea implementării Proiectului educațional ”Școala de vară, perioada iulie-august 2024”;
 • Hotărârea nr. 92/16.05.2024
 • privind aprobarea Programului anual de sterilizare gratuită a câinilor şi pisicilor rasă comună și a metișilor acestora, cu deţinător domiciliat în Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti, care se va desfășura în anul bugetar 2024;
 • Hotărârea nr. 93/16.05.2024
 • privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 11/2020 privind aprobarea Regulamentelor de organizare și funcționare ale serviciilor sociale cu și fără cazare din structura organizatorică a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, cu modificările și completările ulterioare;
 • Hotărârea nr. 94/16.05.2024
 • pentru aprobarea costului mediu lunar/ persoană adultă cu dizabilități protejată în cadrul Centrelor de Îngrijire și Asistență pentru persoane adulte cu dizabilități din subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1;
 • Hotărârea nr. 95/16.05.2024
 • pentru aprobarea costului mediu lunar/beneficiar în cadrul centrelor de zi pentru persoane adulte cu dizabilități din structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1;
 • Hotărârea nr. 96/16.05.2024
 • pentru aprobarea costului mediu lunar /beneficiar în cadrul Complexului Social de Servicii Odăi -Centrul de Urgență pentru Persoane fără Adăpost, servicii sociale din subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1;
 • Hotărârea nr. 97/16.05.2024
 • pentru aprobarea costului mediu lunar/beneficiar în cadrul centrelor de zi de recuperare copii cu dizabilităti din structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1;
 • Hotărârea nr. 98/16.05.2024
 • pentru aprobarea costului mediu lunar/persoană adultă cu dizabilități protejată în cadrul Centrelor de Abilitare și Reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilități din subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1;
 • Hotărârea nr. 99/16.05.2024
 • pentru aprobarea costului mediu lunar/copil protejat în cadrul serviciilor sociale de tip rezidenţial destinate copiilor, centrelor de zi tip ”creşă” si modulelor pavilionare de recuperare și reabilitare neuropsihiatrică destinate copiilor și în sistemul de asistență maternală din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1;
 • Hotărârea nr. 100/16.05.2024
 • pentru aprobarea costului mediu lunar/beneficiar şi a normelor metodologice privind modul de calcul al contribuţiei lunare de întreținere stabilite pentru beneficiarii Complexului Social de Servicii Odăi-Căminului pentru Persoane Vârstnice și Complexului Social de Servicii Străulești şi susţinătorii legali ai acestora, servicii sociale din subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1;
 • Hotărârea nr. 103/16.05.2024
 • privind aprobarea documentației tehnico-economice și a Indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Lucrări de întreținere fațade restaurate, restaurări punctuale la Pavilioanele: Administrativ, PP1, PP2, Porți Triumfale și Galerii din cadrul Ansamblului “ Sf. Ecaterina” Bd. Mareșal Al. Averescu nr. 17, sector 1, București”;
 • Hotărârea nr. 104/16.05.2024
 • privind modificarea Anexei nr. 2 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 100/26.07.2023 privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții Proiectare și execuție „Modernizare și repararea infrastructurii urbane din Sectorul 1 al Municipiului București – Lot 3 – Strada Intrarea Catedrei”, sectorul 1, București;
 • Hotărârea nr. 105/16.05.2024
 • privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (P.U.D.) Strada Prahova nr.35B,  sector 1, București;
 • Hotărârea nr. 106/16.05.2024
 • privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (P.U.D.) Drumul Muntele Găina nr. 169A, sector 1;
 • Hotărârea nr. 107/16.05.2024
 • privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (P.U.D.) Drumul Piscu Vechi, nr.6,  Sector 1, București;
 • Hotărârea nr. 108/16.05.2024
 • privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (P.U.D.) Strada Prahova, nr. 55,  Sector 1, București;
 • Hotărârea nr. 109/16.05.2024
 • privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (P.U.D.) Bd. Ion Ionescu de la Brad nr. 2 și nr. 2 C, Sector 1, București;
 • Hotărârea nr. 110/16.05.2024
 • privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (P.U.D.) Strada Elocinței nr. 98 A, Sector 1;
 • Hotărârea nr. 111/16.05.2024
 • privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (P.U.D.) Șoseaua Străulești nr. 2, Sector 1, București.

Sari la conținut