Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
e.primarias1.ro
Caută
Limbă

Cum se obţine certificatul de încadrare într-o categorie de handicap pentru copii?

Publicat: 17.11.2006
 

Serviciul de Evaluare Complexă a Copilului din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 a instrumentat în luna octombrie 66 de dosare privind încadrarea copiilor într-un grad de handicap; dintre acestea 5 dosare au fost pentru încadrare într-un grad de handicap, 38 de reevaluări pentru reînnoirea certificatului de handicap şi 23 de dosare de orientare şcolară şi profesională.

 

Serviciul de Evaluare Complexă a Copilului din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 a instrumentat în luna octombrie 66 de dosare privind încadrarea copiilor într-un grad de handicap; dintre acestea 5 dosare au fost pentru încadrare într-un grad de handicap, 38 de reevaluări pentru reînnoirea certificatului de handicap şi 23 de dosare de orientare şcolară şi profesională.

Persoanele ce domiciliază pe raza sectorului 1 şi au în familie un copil cu dizabilităţi, pot depune dosarul pentru încadrarea într-un grad de handicap a acestuia, la Registratura DGASPC Sector 1 din Bd. Mareşal Averescu nr. 17. Dosarul trebuie să cuprindă:

– Certificat medical tip A5 (în original şi copie);

– Copie după certificatul de naştere al copilului;

– Copie după buletin/carte de identitate părinte (valabil pentru sectorul 1);

– Copie după buletin/carte de identitate copil (dacă este cazul);

– Adeverinţă de elev (dacă este cazul) – în original şi copie;

– Fişă psihopedagogică completată de învăţător/diriginte – în original şi copie

– Dosar cu şină.

În urma analizării dosarului se va realiza o anchetă socială la domiciliul solicitantului în urma căreia se va stabili data prezentări la comisie.

Pentru dosarul de orientare şcolară şi profesională ce se depune la Registratura DGASPC Sector 1, sunt necesare următoarele acte:

– certificat medical A5 – original şi copie

– copie certificat naştere copil

– copie BI/CI părinţi (valabil pentru sectorul 1)

– adeverinţă elev – original şi copie

– caracterizare de la diriginte, învăţător (original şi copie)

– evaluare psihopedagogică (original şi copie)

– fişa privind traseul educaţional (original şi copie)

– ancheta socială efectuată de asistentul social din şcoala specială (original şi copie)

Pentru mai multe informaţii vă puteţi adresa Serviciul de Evaluare Complexă a Copilului din Bd. Mareşal Averescu nr. 17, Tel: 021/2234191 sau 021/2234190 int.116; e-mail: evaluarecomplexa@dgaspc-sectorul1.ro .


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Sari la conținut