Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
e.primarias1.ro
Caută
Limbă

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 angajează asistenţi maternali profesionişti

Publicat: 09.01.2007
 

  Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 prin Serviciul Formare, Evaluare, Monitorizare Asistenţi Maternali Profesionişti angajează asistenţi maternali profesionişti pentru dezvoltarea serviciilor destinate protecţiei copilului aflat în dificultate.

 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 prin Serviciul Formare, Evaluare, Monitorizare Asistenţi Maternali Profesionişti angajează asistenţi maternali profesionişti pentru dezvoltarea serviciilor destinate protecţiei copilului aflat în dificultate.

  Asistentul maternal profesionist are rolul unui părinte oferind copilului primit în îngrijire în familia sa, afecţiune, ocrotire şi educaţie.

      Pentru obţinerea atestatului de asistent maternal profesionist, persoanele candidate trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

•-         Să aibă capacitatea deplină de exerciţiu;

•-         Prin comportamentul lor în societate, starea sănătăţii şi profilul lor psihologic să prezinte garanţii pentru îndeplinirea corectă a obligaţiilor care revin unui părinte, referitoare la creşterea, îngrijirea şi educarea copiilor săi;

•-         Să aibă în folosinţă o locuinţă care acoperă necesităţile de preparare a hranei, igienă, educaţie şi odihnă ale utilizatorilor săi, inclusiv cele ale copiilor care urmează a fi primiţi în plasament;

•-         Să urmeze cursurile de formare profesională organizate de serviciul public specializat pentru protecţia copilului sau organismul privat autorizat care efectuează evaluarea pentru acordarea atestatului de asistent maternal profesionist;

•-         Să aibă domiciliul stabil în Bucureşti – Sectoarele 1, 2 şi 6, în judeţul Giurgiu sau în judeţul Dîmboviţa (Răcari şi Tărtăşeşti)

 Ca şi beneficii, asistentul maternal profesionist este angajat în cadrul DGASPC Sector 1 pe bază de contract de muncă individual, îşi  desfăşoară activitatea la domiciliul său, primind o retribuţie lunară cu sporurile aferente (spor de vechime, spor pentru condiţii deosebite, spor pentru fiecare copil cu nevoi speciale primit în îngrijire).

 Se acoperă costurile legate de creşterea şi îngrijirea copiilor!

Pentru mai multe detalii vă puteţi adresa Serviciului Formare, Evaluare, Monitorizare Asistenţi Maternali Profesionişti din B-dul Mareşal Averescu nr. 17, tel/fax: 222 14 45 – Persoană de contact  – Şef Serviciu Florentina Pilică 


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Sari la conținut