Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
e.primarias1.ro
Caută
Limbă

Informaţii considerate a fi secret fiscal

Publicat: 25.03.2005
Direcţia Impozite şi Taxe Locale Sector 1 doreşte să facă cunoscut faptul că există o delimitare între informaţiile care pot fi obţinute de cetăţeni şi care sunt precizate în legea nr. 544/ 2001 prvind liberul acces la informaţiile de interes public şi datele reglementate prin legislaţia fiscală în vigoare privind secretul fiscal.
 
Astfel, în conformitate cu prevederile articolului 12 din aceeaşi lege, anumite categorii de informaţii sunt exceptate de la accesul liber al cetăţenilor. Printre acestea se regăsesc şi datele personale ale cetăţenilor.
 
În conformitate cu articolul 11 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală: “(1) Funcţionarii publici din cadrul organului fiscal, inclusiv persoanele care nu mai deţin această calitate, sunt obligaţi, în condiţiile legii, să păstreze secretul asupra informaţiilor pe care le deţin ca urmare a exercitării atribuţiilor de serviciu. (2) Informaţiile referitoare la impozite, taxe, contribuţii şi alte sume datorate bugetului general consolidat pot fi transmise numai: a) autorităţilor publice, în scopul îndeplinirii obligaţiilor prevăzute de lege; b) autorităţilor fiscale ale altor ţări, în condiţii de reciprocitate în baza unor convenţii; c) autorităţilor judiciare competente, potrivit legii; d) în alte cazuri prevăzute de lege. (3) Autoritatea care primeşte informaţii fiscale este obligată să păstreze secretul asupra informaţiilor primite. (4) Este permisă transmiterea de informaţii cu caracter fiscal în alte situaţii decât cele prevăzute la alin. (2), în condiţiile în care se asigură că din acestea nu reiese identitatea vreunei persoane fizice sau juridice. (5) Nerespectarea obligaţiei de păstrare a secretului fiscal atrage răspunderea potrivit legii.” Acest tip de informaţii nu sunt de interes public şi nu intră sub incidenţa Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public.


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Sari la conținut