Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
e.primarias1.ro
Caută
Limbă

Primăria Sectorului 1 va angaja un administrator public („city manager”) apolitic

Publicat: 01.02.2018

Primăria Sectorului 1 va coopta în echipa sa primul administrator public ("city manager") din istoria instituției.

În ședința Consiliului local din 31 ianuarie, a fost aprobată hotărârea privind numirea și eliberarea din funcție a administratorului public de către Primarul Sectorului 1, pe baza unor criterii și atribuții specifice.

În Raportul de Specialitate se subliniază: "administratorul public reprezintă o funcție specifică administrației publice locale care s-a consolidat, de-a lungul timpului, în țări care dispun de o administrație modernă și eficientă, scopul introducerii acestei funcții fiind acela de a profesionaliza administrația locală prin îmbunătățirea și fluidizarea sistemului de furnizare a serviciilor către cetățeni".

Potrivit hotărârii Consiliului local al Sectorului 1, printre criteriile pe care "city manager"-ul va trebui să le îndeplinească se numără și acela de a nu fi fost niciodată membru al unui partid politic.

"Administratorul public nu  este doar un simplu angajat, ci un promotor al reformării sistemului administrației publice locale, un profesionist. De aceea, susțin că persoana administratorului trebuie să fie pe de-a întregul apolitică", spune primarul Sectorului 1, Dan Tudorache.

În funcție de complexitatea atribuțiilor delegate de către primar, administratorul public poate coordona, organiza și gestiona activitățile din cadrul primăriei.
În România, funcția de administrator public a fost reglementată prin Legea nr. 286/2006 care modifică și completează Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale. Numirea în funcție se va face pe bază de concurs. Candidații pentru această funcție vor depune obligatoriu un proiect de management.

Unele dintre criteriile pentru ocuparea postului sunt: cetățenia română sau a altor state membre UE sau a statelor aparținând Spațiului Economic European, precum și domiciliul în România; cunoașterea limbii române, scris și vorbit; capacitate deplină de exercițiu; nu sunt acceptați candidații care au fost condamnați definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, de fals ori a unor fapte de corupție și nici să fii avut calitate de membru de partid; vechime în specialitatea studiilor necesară ocupării postului: minimum 15 ani; studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare ocupării postului; limbi străine (necesitate şi grad de cunoaştere): capacitate de exprimare (scris, vorbit, citit) în cel puţin o limbă de circulaţie internaţională, nivel mediu – dovedite pe baza unor documente; scrisoare de intenție etc.

Anunţul concursului va fi afişat la sediul instituției din Bulevardul Banu Manta Nr. 9 şi pe pagina de internet: www.primariasector1.ro

Serviciul Imagine, Relații cu Mass-Media și Informatică

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Sari la conținut